Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income

AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income

Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsproces is tevens gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren en individuele instrumenten zoals  obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Strategic Allocation Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Strategic Allocation Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-8.11
Afgelopen maand
-3.17
Afgelopen 3 maanden
-7.14
Afgelopen jaar
-7.70
Afgelopen 3 jaar
-1.29
Afgelopen 5 jaar
0.07
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-05-2022
11.34
18-05-2022
11.32
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina