Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen MM Emerging Market Debt Fund (UCITS) Class C Eur Hedged Acc

MM Emerging Market Debt Fund (UCITS) Class C Eur Hedged Acc

Het fonds belegt actief in obligaties uitgegeven door overheden van opkomende markten. Het fonds mag eveneens maximaal 20% beleggen in bedrijfsobligaties van bedrijven uit opkomende markten welke niet door een overheid gegarandeerd worden. Het valutarisico van Amerikaanse dollar wordt afgedekt naar de euro. Daarnaast mag maximaal 20% belegd worden in de lokale valuta van het uitgevende land. Dit valutarisico wordt eveneens via Amerikaanse dollars afgedekt naar euro.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Doelstelling

Het behalen van een relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 0,5% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 2%.

Rendementen per 19-10-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-10-2020
19-10-2020
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Terug naar vorige pagina