AGMM Emerging Market Debt Fund Class C Eur Hedged Acc

Het fonds belegt actief in obligaties uitgegeven door overheden van opkomende markten. Het fonds mag eveneens maximaal 20% beleggen in bedrijfsobligaties van bedrijven uit opkomende markten welke niet door een overheid gegarandeerd worden. Het valutarisico van Amerikaanse dollar wordt afgedekt naar de euro. Daarnaast mag maximaal 20% belegd worden in de lokale valuta van het uitgevende land. Dit valutarisico wordt eveneens via Amerikaanse dollars afgedekt naar euro.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Doelstelling

Het behalen van een relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 0,5% boven deĀ gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 2%.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
22-09-2023
162.62
21-09-2023
162.68
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Emerging market debt
Risico
4