MM Global Commodity Fund Class C

Het fonds belegt indirect wereldwijd in de markten voor grondstoffen via grondstoffenderivaten. Daarnaast wordt gestreefd naar extra rendement door te variƫren in de looptijd van future contracten.

Doelstelling

Een outperformance behalen ten opzichte van de gekozen benchmark, met een beoogdetracking error tussen 1-3%.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Fondsrapportages en jaarverslagen