MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc

Het fonds belegt in wereldwijd in aandelen. Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen exposure in de benchmark dagelijks afgedekt naar de euro.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Doelstelling

Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Fondsrapportages en jaarverslagen