Zakelijk blog

6 kenmerken van een effectieve verzuimoplossing

Image
6 kenmerken van een effectieve verzuimoplossing
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

23 September 2020 13:16

Veel ondernemers kijken bij het kiezen van een verzuimverzekering vooral naar de premie. Begrijpelijk, want niemand betaalt graag te veel. Toch is het verstandig om eerst een andere vraag te stellen: als een werknemer ziek wordt, wat moet de verzekering dan doen om je echt verder te helpen? 6 kenmerken van een effectieve oplossing voor verzuim en re-integratie.

 

1. Focus op re-integratie

Het is fijn als de verzekeraar de kosten van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte dekt. Maar het is nog fijner als specialisten actief met je zieke werknemer aan de slag gaan. Wat is er wél mogelijk, nu en in de toekomst? Hoe eerder dit duidelijk wordt, hoe beter. Loondoorbetaling neemt de inkomensrisico’s van je werknemer hoogstens tijdelijk en gedeeltelijk weg. En blijven de kosten doorlopen, dan stijgt je verzekeringspremie vroeg of laat. De werknemer weer aan het werk krijgen, is voor alle partijen de meest duurzame oplossing voor de financiële zorgen rond verzuim. Dáár moet dus de focus op liggen.

 

2. Casemanagers die doorpakken

De doortastendheid van het casemanagement bepaalt de effectiviteit van de re-integratie. Een goede casemanager signaleert niet alleen kansen zodra ze zich voordoen. Hij creëert zelfs ook kansen, bijvoorbeeld door bij wijzigingen in de gezondheidssituatie op tijd een nieuw oordeel te vragen aan de bedrijfsarts. Essentieel is dat jij en de verzekeraar de casemanager hier ook de ruimte voor geven. Hij moet de meest gangbare interventies voor re-integratie zelf kunnen inzetten. Dit bevordert de snelheid en vergroot de kans op snelle terugkeer naar de werkvloer.

 

3. Goed bereikbaar en beschikbaar

Voor effectieve re-integratie is goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de verschillende partijen belangrijk. Een paar voorbeelden:

  • De casemanager moet goed telefonisch en digitaal bereikbaar zijn, zodat jij en je werknemers bij vragen altijd bij hem terecht kunnen.
  • Bij de bedrijfsarts is ook fysieke nabijheid van belang, omdat zieke werknemers het spreekuur moeten kunnen bezoeken. Hetzelfde geldt voor alle andere specialisten die op basis van persoonlijk contact werken. Dit kan een uitdaging zijn als uje meerdere vestigingen in het land hebt.
  • Bij alle onderdelen van de dienstverlening zijn vaste contactpersonen waardevol. Het wisselen van personen zorgt vrijwel altijd voor vertraging en verminderde efficiëntie.

 

4. Combinatie met arbodienstverlening

Het is verstandig om verzuimbegeleiding en verzuimpreventie bij één partij te beleggen. Op die manier zijn de lijnen het kortst en is de kans op effectieve uitwisseling van informatie het grootst. Dat is belangrijk, want vanuit eerdere verzuimgegevens en -patronen kan de partij  preventieve tips en adviezen geven. Een goede arbodienstverlener analyseert de data waarover hij beschikt en komt proactief met suggesties. Verder biedt dienstverlening door één partij het voordeel dat alle betrokken professionals elkaar al kennen en op elkaar zijn ingespeeld. Dit maakt de communicatie makkelijker, want er is minder risico dat er bij onderlinge contacten ruis op de lijn zit of meningsverschillen ontstaan.

 

5. Geen onverwachte bijkomende kosten

Qua kosten wil je weten waar je aan toe bent. Standaardonderdelen van de dienstverlening, zoals dossierbeheer, casemanagement, advies van de bedrijfsarts en coaching, horen gewoon te zijn gedekt. Bijkomende kosten voor (zeer) specialistische aanvullingen moeten vooraf duidelijk zijn. Verder mag de verzekeraar je niet om de haverklap lastig kunnen vallen met premiewijzigingen. Ook mag hoger verzuim wel invloed hebben op je premie, maar in beperkte mate. Tot slot is het prettig als je geen termijnopslag krijgt als je de premie per maand wilt betalen.

 

6. Harde garanties

De verzekeraar moet staan voor de adviezen en de dienstverlening die hij levert. Het beste bewijs hiervoor is een harde poortwachtergarantie. Als UWV de loondoorbetaling verlengt omdat de re-integratie-inspanningen onvoldoende waren, hoort de verzekeraar deze kosten te dragen. Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering is zo’n garantie verplicht. Bij andere verzuimverzekeringen is het een goede test: wat is de verzekering écht waard?