Zakelijk blog

De MKB verzuim-ontzorgverzekering: interessant voor iedereen

Image
De MKB verzuim-ontzorgverzekering: interessant voor iedereen
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

02 September 2020 13:10

Eind 2018 beloofden kabinet, werkgeversorganisaties en verzekeraars een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’ te ontwikkelen. Ongeveer een jaar later zijn er diverse verzekeringspakketten op de markt. Een blik op de productkenmerken en kwaliteitscriteria is zeer de moeite waard. Zelfs als u niet tot de doelgroep behoort, of uiteindelijk toch liever voor een ander product kiest.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een van de kabinetsmaatregelen die het voor kleine bedrijven gemakkelijker moeten maken om goed om te gaan met de verplichtingen rond ziekte. Bij de presentatie van hun plannen publiceerden de initiatiefnemers een productconvenant. Dit geeft de minimumvereisten waaraan alle MKB verzuim-ontzorgverzekeringen moeten voldoen.

Ontzorging is altijd interessant

Heeft u een klein bedrijf, dan maakt een blik op deze vereisten duidelijk wat u in elk geval mag verwachten. Maar ze zijn ook een goede eerste denkrichting als u niet tot deze doelgroep behoort. Of als u uiteindelijk toch liever voor een ander product kiest. Want ontzorging rond verzuim, dat is voor iedere organisatie interessant. De volgende 6 vereisten uit het convenant moet u zeker in gedachten houden als u op zoek gaat naar uw eigen verzuimpakket.

1. Poortwachterproof

Een MKB verzuim-ontzorgverzekering moet ‘poortwachterproof’ zijn. Dit houdt in dat de verzekeraar een garantie afgeeft. Volgt u de aanwijzingen van de bedrijfsarts en de deskundigen van de verzekeraar op? Dan hoeft u niet bang te zijn voor loonsancties van UWV. Vindt deze instantie dat de re-integratie toch te wensen overlaat, dan betaalt de verzekeraar de loonsanctie.

2. Eerste én tweede spoor

De verzekering moet ondersteuning bieden bij re-integratie in het eigen bedrijf (eerste spoor), maar waar nodig ook daarbuiten (tweede spoor). Vooral dat laatste is voor kleinere bedrijven een belangrijk punt. Zij hebben in de praktijk vaak grote moeite om ander werk te vinden als een langdurig zieke zijn eigen taken niet kan doen.

3. Professioneel casemanagement

Het productconvenant maakt een duidelijke keuze voor professioneel casemanagement. Kort samengevat bepaalt het dat ieder verzuimgeval onder de hoede komt van een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager. En dat die casemanager te werk gaat op grond van helder omschreven taak- en kwaliteitsvereisten. Ter ondersteuning is een Werkwijzer casemanagement ontwikkeld.

4. Dwingend verzuimadvies

De polisvoorwaarden van een MKB verzuim-ontzorgverzekering kunnen u verplichten om adviezen van de verzekeraar op te volgen. Zulke adviezen kunnen gaan over ziektepreventie, de terugkeer naar werk en alles wat hiertussen ligt. Ze mogen ook neerkomen op aanvullingen op de wet- en regelgeving. De verzekeraar mag geen eisen stellen waar u als mkb-werkgever niet aan kunt voldoen.

5. Ondersteuning door gecertificeerde deskundigen

De verzekering hoort waar mogelijk te voorzien in ondersteuning door gecertificeerde deskundigen. Het convenant noemt hierbij arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Wilt u graag met uw eigen dienstverleners blijven werken? Dan ziet de verzekeraar toe op de kwaliteit. Hij kan u ook verplichten om samen te werken met zijn voorkeursleveranciers.

6. Beperkte invloed individueel verzuim op premie

Overmatige belasting van de bedrijfsvoering door één verzuimgeval met buitensporig grote kosten is het schrikbeeld van de mkb-werkgever. De verzekering hoort dit te voorkomen. Het verzuim van uw eigen bedrijf kan hoogstens ten dele uw verzekeringspremie bepalen. Hierdoor hoeft u niet bang te zijn voor al te grote premiestijgingen.

De uitdaging: optimaal maatwerk realiseren

De vereisten in het productconvenant zijn minimumnormen. Gaat u op zoek naar uw eigen MKB verzuim-ontzorgverzekering of een ander soortgelijk verzekeringsproduct? Dan is het belangrijk om u goed te laten adviseren over aanvullingen en bijkomende diensten. Die bepalen uiteindelijk hoe goed de verzekering en de dienstverlening bij de specifieke situatie van uw onderneming passen. Naarmate u en uw adviseur er beter in slagen om maatwerk te realiseren, ontwikkelt u meer grip op verzuim en re-integratie.

Lees ook onze twee vervolgblogs. Eerst duiken we dieper in de kenmerken van een effectieve oplossing voor verzuim en re-integratie. Daarna geven we praktische tips voor een soepel offerte-, contracterings- en samenwerkingsproces.