Zakelijk blog

8 tips voor het selecteren en afsluiten van een verzuimverzekering

Image
8 tips voor het selecteren en afsluiten van een verzuimverzekering
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

06 October 2020 08:41

Bij het selecteren en afsluiten van een verzuimverzekering komt veel meer kijken dan premies vergelijken. De dienstverlening die u op deze manier inkoopt, moet perfect passen bij wat uw bedrijf nodig heeft. Dit vraagt om een zorgvuldig offerte- en selectieproces en goede afspraken met de dienstverlener van uw keuze. 8 praktische tips om geen steken te laten vallen.

 

1. Overzie het traject

Grip hebben op een proces zoals het selecteren en afsluiten van een verzuimverzekering begint met weten waar u naartoe werkt en volgens welke stappen u daar komt. Zo weet u steeds waar u zich in het traject bevindt en kunt u bijsturen waar dat nodig is.

 • 1
  Inventarisatie
  • Mogelijkheden koppeling administratie met systemen dienstverleners
  • Opzegbepalingen en einddatum contract arbodienst
 • 2
  Gegevens
  • Bedrijfs-, personeels- en verzuimgegevens verzamelen
  • Gegevens doorsturen naar adviseur voor offertes
 • 3
  Offertes
  • Ontvangst prijsopgaven van meerdere verzekeraars 
  • Bespreking offertes met adviseur
 • 4
  Beslissing
  • Selectie best passende aanbieding
  • Doorgeven uitkomst aan betrokken verzekeraars
 • 5
  Implementatie
  • Praktische afspraken met verzekeraar en overige dienstverleners
  • Ontvangst polis, start dienstverlening

2. Lever de juiste gegevens aan

Voor het offerteproces is betrouwbare informatie nodig. Onvolledige of onjuiste gegevens leiden tot vertraging. Of, nog erger: een offerte die niet past bij de werkelijkheid. En dus een premie die te hoog of te laag is, of een verzekering die de verkeerde of zelfs helemaal geen dekking biedt. In al deze gevallen krijgt u vroeg of laat problemen. Maar in elk geval niet de ontzorging waar u naar op zoek bent. Om problemen te voorkomen, controleren verzekeraars de verzuimcijfers die u aanlevert. U moet dan bijvoorbeeld de verzuimadministratie of -rapportages over (maximaal) de laatste 3 jaren uploaden.

 

3. Heb uw huis op orde

Een laag verzuimpercentage, een goed doordacht arbo- en verzuimbeleid, heldere verdeling van verantwoordelijkheden: allemaal gunstig voor uw verzekeringspremie. Is het beeld bij een van de genoemde zaken precies omgekeerd, dan vormt dat een risico voor de verzekeraar. Dus gaat in de offerte vrijwel zeker de premie omhoog. In het slechtste geval wordt uw bedrijf beschouwd als onverzekerbaar ‘brandend huis’.

 

4. Kies een adviseur die lastige vragen stelt

Betrouwbare gegevens, uw huis goed op orde: een goede adviseur kent het belang ervan. Dat blijkt uit de vragen die hij stelt. Die horen in zoverre lastig te zijn dat u uw best moet doen om ze optimaal te beantwoorden. Wat zit er achter de ontwikkeling van uw verzuimpercentage? Hoe actueel is uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Waar staat u met uw plannen voor preventie? Zoekt u bij ziekmeldingen direct contact? Aan iemand die mooiweerpraatjes verzamelt heeft u niets. Uw adviseur moet u juist scherp houden. Zodat uiteindelijk de offertes ook scherp kunnen zijn.

 

5. Weet wat u nodig heeft

Door lastige vragen te stellen, krijgt uw adviseur een helder beeld van wat uw bedrijf op het gebied van verzuimdienstverlening nodig heeft. Zorg dat dit beeld niet alleen in zijn hoofd zit, maar ook in het uwe. Blijf gedurende het hele proces betrokken en benut uw adviseur als sparringpartner. Hij is de inhoudelijk deskundige, maar dat wil niet zeggen dat u hem blindelings moet volgen. Uiteindelijk bent u degene die moet beslissen. En in elk geval degene die later in de problemen komt als die beslissing niet de juiste is.

 

6. Weet wat de verzekering inhoudt

Lees u goed in, ken de kenmerken en de voorwaarden van de verzekeringen die u overweegt. Pas vooral op voor een verkeerde dekking en ruimte voor onverwachte bijkomende kosten. Kiest u voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering, dan heeft dit het grote voordeel dat de voornaamste productkenmerken al vaststaan. Hierover hebben overheid, werkgeversorganisaties en verzekeraars afspraken gemaakt in een convenant. Maar u moet wel blijven opletten of zo’n verzekering ook werkelijk is wat u nodig heeft. En hoe het zit met eventuele extra’s en bijzonderheden. Juist die bepalen vaak of de verzekering écht past bij wat u nodig heeft.

 

7. Ken de onderaannemers

Een verzekeraar gaat vrijwel nooit zelf aan de slag met ziektebegeleiding, re-integratie en preventief advies. Hier schakelt hij een of meer gespecialiseerde partijen voor in. Professionele casemanagers, een gecertificeerde arbodienst met deskundige bedrijfsartsen en adviseurs. Het zijn deze professionals met wie u en uw werknemers bij ziekte te maken krijgen. Hun deskundigheid en vermogen om samen te werken maken uiteindelijk het verschil bij re-integratie en herstel. Zorg dus dat u een goed beeld heeft van deze partijen. En vooral ook van de resultaten die zij boeken.

 

8. Maak goede implementatieafspraken

Heeft u een verzekering uitgekozen? Zorg dan dat uw systemen goed worden gekoppeld met die van de verzekeraar en zijn dienstverleners. Uw verzuimmelding moet bij voorkeur met één druk op de knop bij de juiste partijen terechtkomen. Tegelijkertijd moet persoonlijke informatie in lijn met de privacyregels worden beschermd en uitgewisseld. Spreek af op welke termijn het casemanagement wordt opgepakt en hoe u verzekeringsuitkeringen ontvangt. En natuurlijk hoe u de premie voor de verzekering voldoet: per jaar, kwartaal of maand. In deze laatste fase is het zaak goede praktische afspraken te maken. Want als de uitvoering hapert, is alle voorafgaande moeite voor niets geweest.