Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Direct doen: ziekte melden aan verzekeraar en arbodienst

Direct doen ziekte melden
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Direct doen: ziekte melden aan verzekeraar en arbodienst
15-07-2020

Meldt een werknemer zich ziek, dan is uw eerste zorg waarschijnlijk dat de werkzaamheden zo veel mogelijk blijven doorlopen. Terecht, want het succes van uw onderneming gaat natuurlijk voor (bijna) alles. Toch mag u een belangrijke administratieve stap niet uit het oog verliezen. Het doorgeven van de ziekte aan uw arbodienstverlener en verzuimverzekeraar lijkt misschien een detail, maar is van groot belang.

Bij ziekteverzuim schieten veel werkgevers in de ‘overleef-stand’. Wanneer denkt de werknemer er weer te zijn? Moeten collega’s taken overnemen? Belangrijke vragen, waar u met het oog op uw bedrijfsvoering uiteraard zo snel mogelijk antwoord op wilt hebben. Het gevaar is dat u hierdoor (aanvankelijk) nalaat om het verzuim aan uw verzuimverzekeraar en arbodienst te melden. Op het eerste gezicht lijkt dit ook van later zorg. Advies van de bedrijfsarts is pas nodig na 6 weken ziekte. En veel verzuimverzekeringen keren pas uit na een eigenrisicoperiode. In beide gevallen is de zieke vaak toch allang weer hersteld? Toch is dat een denkfout.

Verzuim te laat melden is onverstandig

Dat veel werknemers (gelukkig) vlot herstellen klopt. Maar verzuim op basis van dit gegeven niet of pas later melden is erg onverstandig. Want het gaat nou juist om verzuimdossiers waarbij herstel om wat voor reden dan ook uitblijft. Of waarbij sprake is van een conflict of herhaald verzuim. Bij die dossiers heeft u uw bedrijfsarts en verzuimverzekering wel degelijk nodig. Sterker nog: adviseert de bedrijfsarts door uw schuld te laat, dan riskeert u een loonsanctie van UWV als het tot een WIA-aanvraag komt. En meldt u ziekte te laat bij uw verzekeraar, dan loopt u waardevolle dienstverlening én verzekeringsuitkeringen mis.

De eerste ziektedag is allesbepalend

Het punt is dat u op de eerste ziektedag nooit zeker weet of u met langdurig verzuim te maken heeft. Dit maakt altijd direct melden de enige veilige optie. Want die eerste ziektedag is wél het vertrekpunt voor alle termijnen waar u bij ziekte mee te maken heeft. Hij bepaalt wanneer de bedrijfsarts moet adviseren over de begeleiding van de zieke. Wanneer het plan van aanpak voor de re-integratie klaar moet zijn. Wanneer u de voortgang moet evalueren. En wanneer een WIA-aanvraag in zicht komt. Uw arbodienstverlener en verzuimverzekeraar kunnen u hier alleen goed bij ondersteunen als u het verzuim tijdig meldt.

Zorg dat de begeleiding tijdig kan starten

Om deze reden hanteren alle arbodienstverleners en verzekeraars een termijn waarbinnen werkgevers ziek- en herstelmeldingen door moeten geven. Meestal (ook bij Aegon) bedraagt die twee werkdagen. Overschrijdt u deze termijn, dan riskeert u dat de dienstverlening niet tijdig kan worden opgestart en uitgevoerd. Dit levert niet alleen het risico op van een loonsanctie van UWV. Naarmate uw dienstverleners later in actie komen, neemt automatisch ook de kans toe dat het verzuim langer duurt dan strikt noodzakelijk. Uw werknemer krijgt later de begeleiding die hij nodig heeft. Of hij wordt later aangesproken op de inspanningen die hij moet leveren.

Loop geen verzekeringsuitkeringen mis

Neemt hierdoor de verzuimduur toe, dan geldt voor uw loondoorbetalingskosten automatisch hetzelfde. En voor alle verstoringen van de bedrijfsvoering die u nou juist graag wilt voorkomen. Voor deze kostenpost zult u vermoedelijk graag uw verzuimverzekering aanspreken. Maar een tijdige ziekmelding is óók van belang voor uw recht op uitkeringen van de verzekeraar. Aan de meeste verzekeringen is een eigenrisicotermijn verbonden. Meldt u verzuim na meer dan twee werkdagen, dan gaat uw eigenrisicoperiode pas lopen op de dag van de melding aan de verzekeraar. Zo verlengt u in feite uw eigen risico. En moet u dus meer kosten zelf dragen. Dáár heeft u de verzekering niet voor afgesloten!

Vaak is één melding voldoende

Kortom: doe uzelf en uw werknemer een genoegen, meld verzuim op de eerste dag of in elk geval binnen twee werkdagen. Kleine moeite, groot plezier! Vaak bent u zelfs met één melding al klaar, omdat de systemen van verzekeraar en arbodienstverlener aan elkaar zijn gekoppeld. Het Aegon MKB Verzuimplan is een voorbeeld van een verzekering die dit gemak biedt. Maakt u gebruik van dit product? Meld verzuim dan aan ons via Mijn Aegon Zakelijk. Wij geven uw melding vervolgens door aan de arbodienst.

Check waar nodig hoe en bij wie u moet melden

Let op: maakt u gebruik van het Aegon Gezond Werkplan, dan moet u mogelijk wél bij twee partijen melden. Dit verzekeringspakket biedt namelijk de optie om met uw eigen arbodienstverlener(s) te werken als u daar de voorkeur aan geeft. Heeft u gekozen voor een van onze preferred suppliers, dan zijn de meldsystemen wel gekoppeld en volstaat een melding in ons werkgeversportaal. Wees er in dit geval wel alert op dat de systeemkoppeling bestaat uit eenrichtingsverkeer. U kunt niet de omgekeerde route bewandelen en verzuim alleen aan de preferred supplier melden. Wij ontvangen uw melding dan niet. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd even navraag doen.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.
Meld herstelde werknemer direct beter

Is je werknemer weer beter?

Geef dat zo snel mogelijk door. Meer daarover lees je in dit blogartikel.

Lees het blogartikel

Direct aan de slag?