Het kabinet wil nieuwe regels bij ziekte. Moet u daar iets mee?

Image
Het kabinet wil nieuwe regels bij ziekte. Moet u daar iets mee?
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

07 March 2022 12:44

Het nieuwe kabinet dat begin dit jaar aantrad, wil de arbeidsmarkt grondig hervormen. Op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid springen twee plannen in het oog. Er moet een lastenverlichting komen bij de loondoorbetaling en de re-integratieregels in het tweede ziektejaar gaan op de schop. Wat is nu wijsheid: afwachten wat ervan terechtkomt of anticiperen?

Volgens een bekend spreekwoord kunt u beter geen huiden verkopen van beren die nog niet zijn geschoten. Ervan uitgaan dat alles in het coalitieakkoord precies zo wordt ingevoerd als het wordt voorgesteld is dus niet verstandig. Maar helemaal niet vooruitdenken is dat evenmin. In het geval van de plannen voor ziekte en re-integratie is er veel voor te zeggen om nu al kritisch te kijken hoe u de zaken geregeld heeft. Bij de juiste aanpak slaat u twee vliegen in één klap. U profiteert direct van de best mogelijke kans op soepele re-integratie bij ziekte. En u bereidt zich optimaal voor op de nieuwe situatie die het kabinet voor ogen heeft. Zo wint u altijd, hoe de situatie zich ook ontwikkelt.

 

Het kabinet streeft twee concrete doelen na

Laten we eerst eens kijken wat de kabinetsplannen inhouden. Voor een document dat veel plannen alleen op hoofdlijnen schetst, is het coalitieakkoord op het punt van ziekte en re-integratie opvallend concreet. Het kabinet wil een lastenverlichting voor het mkb via de loondoorbetaling bij ziekte. Ook verschuift de focus in het tweede ziektejaar: re-integratie bij een andere werkgever moet hier het uitgangspunt worden. Tenzij u als werkgever, na overleg met de bedrijfsarts en uw werknemer, zelf besluit om het in uw eigen organisatie te blijven proberen.

 

Verlichting bij de loondoorbetaling moet mkb ontlasten

Zoomen we verder in op de lastenverlichting bij de loondoorbetaling, dan zien we dat het kabinet niet precies vertelt hoe het die wil realiseren. Wel is duidelijk dat het mkb ervan moet profiteren. Het kabinet beschouwt het arbeidsmarktadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) als uitgangspunt. Dit bepleit dat werkgevers de doorbetaling en alle bijbehorende verplichtingen na een jaar kunnen overdragen aan een private verzekeraar. Tellen we dit bij elkaar op, dan lijkt het er sterk op dat het kabinet de lijn van de SER wil volgen. Dit zou betekenen dat werkgevers de optie krijgen om hun verplichtingen in het tweede jaar volledig privaat te verzekeren.

 

Privaat verzekeren lijkt ook de enige optie

Een optie om het tweede ziektejaar volledig te verzekeren is vooral prettig voor mkb-werkgevers. Zij worstelen meer met de verplichtingen in dat jaar dan grote organisaties en zullen deskundige ondersteuning via een verzekering dus verwelkomen. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van het kabinet om het juist deze werkgevers gemakkelijker te maken. Nog afgezien daarvan is de route van private verzekering wellicht de enige die het kabinet kán kiezen. UWV verantwoordelijk maken voor het tweede ziektejaar is geen optie. Dit zou de druk op deze publieke instantie fors verhogen, terwijl die nu al veel meer werk heeft dan ze aankan. Dat kan de WIA-instroom verhogen. Met het risico dat wat als een lastenverlichting bedoeld is, via de WIA-premies juist een lastenverzwaring oplevert.

 

Focus op tweede spoor geeft nieuwe impuls

Het tweede opvallende plan van de coalitie: re-integratie bij een andere werkgever als uitgangspunt in het tweede ziektejaar. Focus op dit ‘tweede spoor’ vraagt in de praktijk vrijwel altijd om betrokkenheid van deskundige re-integratiespecialisten. Die heeft een mkb-werkgever niet in huis of in zijn netwerk. Een verzekeraar wel. Omgekeerd is het voor een verzekeraar prettig dat het tweede spoor het uitgangspunt is wanneer hij in beeld komt. Hij kan de re-integratie zo een nieuwe impuls geven en objectief kijken waar de beste kansen op werk liggen.

 

Het doel is meer kans op succes in het tweede jaar

Kortom, waar het kabinet op mikt is meer kans op succes in het tweede ziektejaar. Wie worstelt met de loondoorbetaling en de re-integratie in dat jaar, kan deze overdragen aan een private verzekeraar. Iedere verstandige verzekeraar zal re-integratiespecialisten aan het werk zetten om de werknemer weer aan de slag te krijgen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de begeleiding toe en de kans op succes dus ook. Krijgt het kabinet zijn zin, dan hebben de re-integratiespecialisten straks bovendien meer ruimte dan werkgevers nu. Ze mogen in principe uitgaan van re-integratie bij een andere werkgever. Dit tweede spoor is precies wat veel werkgevers zelf niet goed georganiseerd krijgen, dus ook hier vergroot betrokkenheid van verzekeraars de kans op succes.

 

Veel voordelen liggen nu al voor het grijpen

Het mooie is: veel van deze voordelen liggen nu al voor het grijpen. Volledig private verzekering van het tweede ziektejaar is de logische vervolgstap na de introductie van de mkb-verzuim-ontzorgverzekering in 2020. Dit product zag het licht dankzij een convenant tussen het vorige kabinet, sociale partners en verzekeraars. Het dekt een deel van de loonkosten en voorziet in deskundige ondersteuning bij de re-integratie. Hiermee verlicht het de lasten van werkgevers en vergroot het de kans op succesvolle werkhervatting. Feitelijk voegt het nieuwe kabinet alleen de optie van volledige overname van verplichtingen en de focusverschuiving richting tweede spoor toe.

 

U hoeft niet op het kabinet te wachten

Daarmee is de vraag beantwoord die we aan het begin van dit artikel opwierpen. Nee, u hoeft beslist niet af te wachten. Slimmer is om te anticiperen op de nieuwe regels en mogelijkheden voor het tweede ziektejaar. Dat kan door nu al uit te zoeken of een mkb-verzuim-ontzorgverzekering iets voor u is. Sluit u zo’n verzekering af, dan profiteert u allereerst van deskundige ondersteuning bij re-integratieactiviteiten die veel mkb-werkgevers zelf maar moeilijk georganiseerd krijgen. Daarnaast doet u nuttige ervaring op voor de toekomst, want binnen het MKB Verzuimplan van Aegon nemen we spoor 2 actief mee als optie voor re-integratie.

 

Direct aan de slag?

  • Maak kennis met het Aegon MKB Verzuimplan: dé alles-in-één-verzuimoplossing voor het mkb.
  • Vraag een ervaren professional naar de voordelen van financiële zekerheid en dienstverlening rond verzuim en re-integratie: win deskundig advies in.