Uitslag WIA-keuring: 5 scenario’s om je op voor te bereiden

Image
Uitslag WIA-keuring: 5 scenario’s om u op voor te bereiden
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

20 November 2022 12:00

Ontvangt je zieke werknemer de uitslag van de WIA-keuring, dan voelt dat waarschijnlijk als het einde van een lang proces. Begrijpelijk, want je hebt bijna twee jaar het loon doorbetaald en aan re-integratie gewerkt. Toch is het belangrijk om goed bij de les te blijven. De uitkomst van de keuring is heel bepalend voor hoe het verder gaat tussen jou en je werknemer.

In een eerdere blog vertelden we al dat de WIA-keuring je aandacht waard is, ook als hij nog ver weg is. Dit geldt vanzelfsprekend net zo goed als na bijna 2 jaar wachten de keuring daar is. Dit is een spannende fase, waar voor jou en je werknemer veel vanaf hangt. Een stappenplan en een filmpje van UWV kunnen houvast geven in aanloop naar de keuring. Aegon ondersteunt je graag door 5 scenario’s te schetsen waarmee je je kunt voorbereiden op de periode ná de uitslag. We geven per uitkomst aan wat je kunt verwachten en wat je kunt doen.

Scenario 1: geen WIA (35-min)

Het zal je misschien verbazen, maar veel werknemers krijgen na 2 jaar ziekte helemaal geen WIA-uitkering. De laatste jaren wijst UWV bijna eenderde (32%) van de aanvragen af. Meestal gebeurt dit omdat de werknemer wel beperkingen heeft, maar nog genoeg kan verdienen. Je bent in deze situatie verplicht om na te gaan of je een passende functie kunt aanbieden, maar in een klein bedrijf is dat vaak niet gemakkelijk. De kans is groot dat je aan de voorwaarden voldoet voor ontslag via UWV. Want de bescherming tegen ontslag vervalt na 2 jaar ziekte. Het is verstandig om je te laten ondersteunen door een deskundige (WIA-)casemanager, zodat je geen kansen mist of fouten maakt.

Scenario 2: volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA 80-100)

Bij nog eens 32% van de werknemers oordeelt UWV dat zij volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij kunnen nog maximaal 20% verdienen van hun vroegere loon, maar UWV denkt dat dit nog kan verbeteren. De grote beperkingen maken het waarschijnlijk niet gemakkelijk om in een kleine organisatie passend werk te vinden. De kans is daarom groot dat je bij het vervallen van de ontslagbescherming na 2 jaar aan de voorwaarden voldoet voor ontslag via UWV. Ook bezwaar maken tegen het oordeel van UWV kan een optie zijn, zie daarvoor scenario 5. Advies van een (WIA-)casemanager voorkomt dat je fouten maakt of kansen mist.

Is er genoeg arbeidsverleden, dan krijgt je werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering (LGU). Die bedraagt eerst 2 maanden 75% van het laatst verdiende loon en daarna nog maximaal 22 maanden 70%. Bestaat er geen recht meer op de LGU, dan bepaalt wat je werknemer zelf nog weet te verdienen of hij de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU) krijgt. Wijs je werknemer erop dat hij om een herbeoordeling kan vragen. Vaak blijkt de volledige arbeidsongeschiktheid na enige tijd toch duurzaam en kent UWV een IVA-uitkering toe.

Scenario 3: deels arbeidsgeschikt (WGA 35-80)

Bij minder dan 1 op de 5 werknemers (18%) oordeelt UWV dat hun beperkingen zorgen voor tussen de 35% en 80% inkomensverlies. Ook bij deze deels arbeidsgeschikte werknemers is ontslag via UWV mogelijk. Omdat zij nog meer mogelijkheden hebben, voldoet hun situatie wel minder snel aan de voorwaarden dan bij WGA 80-100. Deskundig advies inwinnen is dus zeker verstandig. Zijn er mogelijkheden om je werknemer in dienst te houden, dan kom je in aanmerking voor diverse voordelen en vergoedingen. Of het nu ontslag wordt of niet: wijs je werknemer erop dat zijn WGA-uitkering hem beloont als hij zoveel mogelijk blijft werken. Na een eventuele loongerelateerde WGA-uitkering (LGU, zie scenario 2) bepalen zijn verdiensten of hij de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU) krijgt. Wie niet minstens 50% van zijn mogelijkheden om te verdienen benut, kan er financieel fors op achteruitgaan.

Scenario 4: duurzaam volledig arbeidsongeschikt (IVA)

Maar een kleine groep werknemers (17%) krijgt bij de WIA-keuring te horen dat ze duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. Velen moeten hier langer op wachten omdat UWV denkt dat er nog verbetering mogelijk is (zie scenario 2). Door de combinatie van grote beperkingen, geringe herstelkansen en een kleine organisatie voldoe je nagenoeg zeker aan de voorwaarden voor ontslag. Duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn is geen pretje, maar deze uitslag geeft je werknemer wel de meeste financiële rust. Hij ontvangt een uitkering die tot de pensioengerechtigde leeftijd gelijk blijft. Deze IVA-uitkering ligt op 75% van het laatst verdiende loon. Je werknemer hoeft niet meer te proberen om aan de slag te komen, maar dit mag wel. Eventuele inkomsten worden verrekend met zijn uitkering. Gaat of blijft je werknemer bij jou aan de slag, dan moet je er rekening mee houden dat de verrekening om goede administratie vraagt.

Scenario 5: niet eens met UWV

Een beslissing van UWV kan flink nadelig uitpakken voor jou of je werknemer. Denk bijvoorbeeld aan afwijzing van de uitkering, of van een verzoek om ontslag. Daarom is het goed om te weten dat zowel werkgever als werknemer een procedure voor bezwaar en beroep kan starten. De financiële belangen zullen meestal bepalen wie in actie wil komen, een (WIA-)casemanager kan hierover adviseren. Maar je kunt ook overwegen om je werknemer te helpen vanuit betrokkenheid en goed werkgeverschap. Dit kan ook door na te gaan of er andere partijen zijn die het bezwaar willen ondersteunen omdat ze een financieel belang hebben. Bijvoorbeeld een WIA-aanvullingsverzekeraar. Bezwaar maken is ook een optie als de gezondheid van je werknemer na de keuring nog is veranderd.

Laat je ondersteunen door deskundigen

Vind je het lastig om in een van de geschetste scenario’s te bepalen wat je moet doen? Dat is beslist geen schande. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren steeds meer het terrein geworden van specialisten. Gelukkig zijn er allerlei manieren om zulke deskundigen in te schakelen. Bijvoorbeeld via je arbodienstverlener of verzekeraar. Binnen het Aegon Gezond Werkplan is deze ondersteuning bijvoorbeeld onderdeel van de collectieve WIA-35minverzekering en de WIA-aanvullings- en WGA-eigenrisicodragenverzekeringen. Informeer ernaar bij je assurantieadviseur, hij kan je meer vertellen over de mogelijkheden.