Zakelijk blog

De WIA-keuring: uw aandacht waard, ook als hij nog ver weg is

Image
De WIA-keuring is uw aandacht waard. Lees waarom
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

05 March 2021 10:13

Een langdurig zieke werknemer wordt normaal pas na bijna 2 jaar gekeurd voor de WIA. Het duurt dus echt wel even voor het zover is. Toch is het verstandig om je als werkgever al vroeg in de WIA-keuring te verdiepen. Kennis van de keuringseisen helpt je om de re-integratie goed vorm te geven, je verplichtingen na te leven en op de juiste punten deskundige ondersteuning in te schakelen.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van je zieke werknemer. Hier horen allerlei verplichtingen bij. Goede voorbereiding op de keuring voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is er daar een van. Maar er zijn meer redenen om je in het proces rond de WIA-aanvraag te verdiepen. Naarmate je meer weet over wat er bij dit eindpunt gebeurt, ben je beter in staat om op het juiste moment deskundigen in te schakelen. Dit vergroot sterk de kans op een positief traject voor re-integratie. Zo voldoe je niet alleen aan alle regels, maar weten jij en je werknemer ook zeker dat alle kansen zo goed mogelijk worden benut.

Wijs je werknemer op de inkomensrisico’s

Aan het begin van de re-integratie al stilstaan bij de WIA-keuring klinkt misschien als ver op de zaken vooruitlopen. Toch is dat niet zo. Het is belangrijk om je werknemer duidelijk te maken wat er bij zijn re-integratie op het spel staat. Veel werknemers (en werkgevers) hebben geen zicht op de inkomensrisico’s, terwijl die heel bepalend kunnen zijn voor hun opstelling. 2 zaken waar je op kunt wijzen:

1. Bij minder dan 35% inkomensverlies bestaat er geen recht op een WIA-uitkering, maar is (onder voorwaarden) wel ontslag mogelijk. Op die manier kan een werknemer zomaar in de WW terechtkomen. Kan je werknemer in de eerste 2 ziektejaren deels weer (of nog) werken, maar is de eigen functie niet haalbaar? Dan is deze regel een goede reden om een andere functie of andere werkgever te overwegen. Na uiterlijk 1 jaar is dit hoe dan ook verplicht. Tip: arbeidsdeskundig advies helpt om de opties scherp te krijgen.

2. Wél instromen in de WIA betekent dat er altijd minstens 25% inkomensverlies overblijft. De uitkeringen bieden deels compensatie, maar 75% van het laatstverdiende loon is het maximum. En er is nog veel meer financiële schade mogelijk. je werknemer kan zelfs terugvallen naar bijstandsniveau. Alle reden om zich in te spannen voor werkhervatting!

Houd rekening met kwaliteitstoets re-integratie

Wat jij en je werknemer ook moeten weten, is dat UWV pas aan een keuring begint nadat het de re-integratie-inspanningen heeft beoordeeld. De uitkeringsinstantie kijkt hiervoor naar de twee jaren waarin je verplicht het loon doorbetaalt en je werknemer weer aan de slag moet zien te krijgen. Is de kwaliteit van de inspanningen onvoldoende of kan UWV die door een onvolledig verslag niet goed beoordelen? Dan volgt uitstel van de keuring en verlenging van de verplichtingen (‘loonsanctie’). Wie geen rekening houdt met deze spelregel, kan voor nare verrassingen komen te staan.

Waak voor interpretatiemissers medisch advies

Ook goed om je te realiseren: adviezen van de bedrijfsarts blindelings opvolgen is onverstandig. Bij toetsing van je inspanningen vormt een verzekeringsarts van UWV zijn eigen oordeel over de mogelijkheden van je werknemer. Wijkt dit af van het advies van de bedrijfsarts in de eerste 2 ziektejaren, dan kun je een loonsanctie krijgen. De overheid wil het oordeel van de bedrijfsarts per 1 september 2021 leidend maken. Maar ook daarna blijf jij eindverantwoordelijk voor passende re-integratie. Blijf dus altijd kritisch meedenken, of beter nog: schakel een deskundige in die dit voor je doet. Ondersteuning van een professionele casemanager beperkt de kans op interpretatiemissers. Zo’n specialist weet hoe hij moet doorvragen als het advies van de bedrijfsarts niet 100% helder is.

Wees alert op optie vervroegde keuring

Een goede casemanager komt ook in actie als de bedrijfsarts helemaal geen mogelijkheden ziet voor werkhervatting. Cruciaal is dan of deze situatie nog kan verbeteren. Is dit volgens de arts niet zo, dan is een vervroegde WIA-aanvraag een optie. Dit kan al na 3 weken ziekte. Bij toekenning krijgt je werknemer 10 weken na de aanvraag een uitkering volgens de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze bedraagt 75% van het laatste loon vóór hij ziek werd. Je mag de loondoorbetaling vervolgens gedurende de rest van de eerste twee jaar met dit bedrag verminderen. Het is wel belangrijk om deze route zorgvuldig te overwegen. Vervroegd WIA aanvragen kan maar één keer. Nee blijft dus nee, ook als de situatie later verder verslechtert. Wacht ook niet te lang: na week 68 is vervroegd aanvragen niet meer mogelijk.

Ondersteun je werknemer bij de aanvraag

Doen jij en je werknemer er alles aan, maar lukt het niet om hem (volledig) aan de slag te krijgen? Dan komt na ongeveer 1,5 jaar de WIA-aanvraag in zicht. Een belangrijke stap, die je tijdens het gehele re-integratieproces voorbereidt. Je moet samen de re-integratie evalueren en een zo compleet mogelijk dossier samenstellen. De bedrijfsarts levert medische stukken aan. Vanwege de privacy doet hij dit rechtstreeks bij je werknemer. Die laatste moet (uiterlijk in week 93) zelf de WIA-aanvraag indienen. Begeleid je werknemer hier goed bij of zorg dat hij ondersteuning krijgt van professionals. Fouten zijn snel gemaakt en komen meestal voor jouw rekening.

Bereid je werknemer voor op de keuring

Zorg ook dat je werknemer weet hoe de keuring verloopt en wat hij moet meebrengen. Goede informatie over zijn behandeling en/of medicatie is van groot belang voor de uitkomst! De eerste stap is beoordeling door een verzekeringsarts van UWV: kan je werknemer nog werken? Vindt de arts van wel, dan volgt beoordeling door een arbeidsdeskundige. Deze gaat na welk werk je werknemer nog zou kunnen doen, en wat hij daarmee zou kunnen verdienen (‘verdiencapaciteit’). Het inkomensverlies bepaalt of je werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, welke dat is. In alle gevallen is onder voorwaarden ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk.

Laat je ondersteunen door deskundigen

Duizelt het je intussen van alle aandachtspunten? Dat is beslist geen schande. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren steeds meer het terrein geworden van specialisten. Gelukkig zijn er allerlei manieren om zulke deskundigen in te schakelen. Bijvoorbeeld via je arbodienstverlener of je verzuimverzekeraar. Ondersteuning door professionele casemanagers is een standaard onderdeel van het Aegon MKB Verzuimplan. Binnen het Aegon Gezond Werkplan is het een optie waar je voor kunt kiezen als je een verzuimverzekering afsluit. Overweeg dit zeker, want een goede casemanager verdient zichzelf ruimschoots terug.