Wat is er aan de hand met uw sociale premies?

Image
Wat is er aan de hand met de sociale premies
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

05 November 2021 11:22

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Werkhervattingskas (Whk) zijn waarschijnlijk geen termen die u dagelijks gebruikt. Omdat u er wél maandelijks sociale premies voor betaalt, zijn ze toch uw aandacht waard. Zeker nu. Zoals ieder jaar krijgt u omstreeks eind november een bericht van de Belastingdienst over de premies voor het komende kalenderjaar. Maar ditmaal speelt hierbij iets bijzonders. Doordat het UWV bedrijven anders indeelt, wijzigen voor veel MKB-werkgevers de premies en de financiële risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. We zetten op een rij wat er verandert en wat dit voor u betekent.

1. Het UWV gaat meer bedrijven als ‘klein’ beschouwen

Het UWV maakt van oudsher onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven bij het vaststellen van de Whk-premie. Tot nu toe gold een werkgever hierbij als ‘klein’ wanneer de loonsom van zijn bedrijf lager was dan 10x de gemiddelde loonsom per werknemer. Betaalde u gemiddelde salarissen uit, dan was u bij ongeveer 10 voltijdwerknemers dus nog net een kleine werkgever. Bij parttime werk en lagere of juist hogere salarissen konden dit een of twee werknemers meer of minder zijn, maar u snapt het idee. Deze grens tussen klein en groter verschuift per 1 januari 2022 van 10x naar 25x de gemiddelde loonsom per werknemer. Hierdoor ziet het UWV meer werkgevers als ‘klein’.

Let op: UWV kijkt steeds naar de loonsom van 2 jaar terug. Voor uw premie van 2022 is dus uw loonsom van 2020 bepalend. Startende werkgevers gelden de eerste 2 jaar altijd als klein omdat er dan nog geen gegevens beschikbaar zijn. Voor 2022 is de gemiddelde loonsom per werknemer vastgesteld op € 35.300.

 

2. Kleine bedrijven gaan minder premie betalen

Klein is fijn. Tenminste, als het om de sociale premies in 2022 gaat. De overheid voert met ingang van komend jaar namelijk een verlaagde premie voor kleine bedrijven in binnen het Aof. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel gaat dit kleine werkgevers ongeveer 1% aan premie schelen. Behoort u tot deze categorie, dan dalen dus uw vaste personeelskosten. Grotere bedrijven gaan juist een iets hogere premie betalen, voor hen komt er 0,1% bij. Volgens de Begroting SZW 2022 (p. 161) komen de premies zelf uit op 5,49% en 7,05%, maar dit zijn voorlopige cijfers. De bestemming blijft gelijk: de overheid betaalt hiermee onder meer IVA-uitkeringenWGA-uitkeringen die langer dan 10 jaar lopen en Ziektewetuitkeringen van werknemers met een No-riskpolis.

Rekenvoorbeeld: stel dat u precies 25x de gemiddelde loonsom van 2022 betaalt, namelijk € 882.500. Dan bespaart u bij een 1% lagere premie € 8.825. De premiestijging van 0,1% voor grotere bedrijven (loonsom € 882.501 en hoger) komt neer op een toename van minimaal € 882,50. Naarmate de loonsom van een bedrijf verder stijgt, loopt dit uiteraard hoger op.

 

3. Mogelijk verandert ook uw Whk-premie

Even terug naar de Whk en de schuivende grens tussen ‘klein’ en ‘groter’. Deze verandering kan ook effect hebben op uw Whk-premie. Dit is het geval als uw loonsom uitkomt tussen 10x en 25x de gemiddelde loonsom per werknemer. U was dan namelijk tot nu toe een middelgrote werkgever, maar gaat door de schuivende grens bij de kleine werkgevers horen. Dit betekent dat u afscheid neemt van een premie die deels individueel en deels sectoraal wordt bepaald. In plaats daarvan betaalt u voortaan alleen een uniforme sectorpremie. Dit vermindert voor u het financiële risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid, want dit deelt u voortaan met alle werkgevers in uw sector. Ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw eigen bedrijf hebben geen rechtstreeks effect meer op uw premie. Let op: of een overgang naar de vaste sectorale premie voor u ook een kostenverlaging oplevert, is niet zomaar te zeggen. Dit hangt af van de premieontwikkeling in uw sector en het aantal eigen zieken en deels arbeidsongeschikten dat tot nu toe invloed had op uw premie. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel gaat het bij zowel premiedalingen als –stijgingen voor individuele werkgevers om hoogstens enkele tienden van procenten. Als de sectorpremies voor 2022 bekend zijn gemaakt, kan uw adviseur voor u een precieze vergelijking maken.

 

4. Uw ruimte om te ondernemen groeit, maar…

Als we het voorgaande kort samenvatten, dalen uw vaste personeelskosten als u een loonsom heeft tot 25x de gemiddelde loonsom per werknemer. Daarnaast nemen uw financiële risico’s af als u een loonsom heeft die uitkomt tussen 10x en 25x de gemiddelde loonsom. Beide ontwikkelingen vergroten uw ruimte om te ondernemen. Dat is een prettig vooruitzicht nu de economie volop groeit en bloeit. Het is wel goed om u te realiseren dat aan ziekte van werknemers grote risico’s verbonden blijven in de vorm van de verplichte loondoorbetaling. Een goede verzekering is en blijft daarom waardevol. Een oplossing als de MKB verzuim-ontzorgverzekering helpt u om zich volledig op uw ambities te richten. Óók als een van uw werknemers onverhoopt ziek wordt. Bij Aegon kunt u dit bijvoorbeeld regelen met het Aegon MKB Verzuimplan.

 

Tip: zorg voor een kritische blik op uw premiebeschikking

Omstreeks eind november ontvangt u van de Belastingdienst uw premiebeschikking voor 2022. Het was altijd al verstandig om die goed te (laten) controleren, maar nu er van alles verandert natuurlijk helemaal. Bent u bijvoorbeeld correct ingedeeld als kleine of grotere werkgever? Uw adviseur kan u hierbij helpen. Heeft u die nog niet? Maak dan een afspraak met een adviseur van Aegon Advies of een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Image
Aegon Zakelijk Blog

Alles weten over verzuim en re-integratie?

Ben je werkgever? Duik dan in de wereld van verzuimverzekeringen. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze artikelen delen we onze inzichten en kennis. Voor nu én voor de toekomst. Want later komt sneller dan je denkt.
Alle artikelen