Aanleveren documenten voor uw Ziekteverzuimuitkering

U ontvangt van ons een Ziekteverzuimuitkering. Over 2024 vindt er geen jaarlijkse naverrekening over de uitkeringen plaats. Om zeker te weten dat u de juiste uitkering ontvangt, vragen we u informatie aan te leveren. U levert de informatie hieronder aan.

  • 1 Klantgegevens
  • 2 Loongegevens
  • 3 Verzuimgegevens
  • 🎉 Klaar!

Klantgegevens

Naam bedrijf
Naam bedrijf
Polisnummer Aegon Gezond Werkplan
Polisnummer Aegon Gezond Werkplan

Contactgegevens

Voor- en achternaam contactpersoon
Voor- en achternaam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U leest er alles over in ons privacy statement.