Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEGON Core Eurozone Government Bond Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging, onder andere door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Core Eurozone Government Bond Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2016
Rendementen in %
Lopend jaar
5.09
Afgelopen maand
-1.98
Afgelopen 3 maanden
-2.22
Afgelopen jaar
4.23
Afgelopen 3 jaar
5.41
Afgelopen 5 jaar
5.14
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-04-2017
11.32
26-04-2017
11.29
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
2.5

Terug naar vorige pagina