Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in US Dollars uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven uit opkomende landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.47
Afgelopen maand
-0.22
Afgelopen 3 maanden
-0.98
Afgelopen jaar
5.75
Afgelopen 3 jaar
4.90
Afgelopen 5 jaar
2.10
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
05-12-2022
8.52
02-12-2022
8.53
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Emerging market debt
Risico
5