Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation

Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in Euro uitgegeven door bepaalde instellingen of bedrijven. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties. Het renterisico is gelijk aan dat van de benchmark.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-09-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.02
Afgelopen maand
-0.63
Afgelopen 3 maanden
0.18
Afgelopen jaar
2.22
Afgelopen 3 jaar
3.14
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
25-10-2021
11.23
22-10-2021
11.21
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Bedrijfsobligaties
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina