Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation

Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. 

Doelstelling

Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Rendement Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
3.04
Afgelopen maand
0.41
Afgelopen 3 maanden
0.12
Afgelopen jaar
-2.27
Afgelopen 3 jaar
-5.58
Afgelopen 5 jaar
-1.52
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
28-09-2023
8.86
27-09-2023
8.95
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
4