Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged

AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged

Het fonds investeert ten minste 67% van haar netto-activa in asset backed securities, vaste en variabele rente obligaties en leningen en andere vastrentende waarden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supra-onderdanen en bedrijven over de hele wereld. De strategie van de Beheerder is te streven naar een hoge (risico-gecorrigeerde) rendement voor het Fonds. De obligaties die in het Fonds worden gehouden, zullen in de eerste plaats luiden in USD, euro en Britse pond sterling, hoewel sommige portefeuille effecten in andere valuta's kunnen worden uitgedrukt.

Rendement AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

 

Rendementen per 30-04-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-7.42
Afgelopen maand
-2.84
Afgelopen 3 maanden
-5.79
Afgelopen jaar
-5.58
Afgelopen 3 jaar
0.41
Afgelopen 5 jaar
n.v.t.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
13-05-2022
10.26
12-05-2022
10.26
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Bedrijfsobligaties
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina