Fondsen en Koersen

AEGON Global TAA+ Fund

Het Fonds belegt door middel van derivaten of andere instrumenten wereldwijd in beleggingscategorieën zoals (bedrijfs)obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed en valuta. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur. Er wordt met relatief weinig waarde een relatief hoge exposure aangegaan om het tactisch beleid van Aegon te koppelen aan de portefeuille van de Participant (hefboom). Indien de intrinsieke waarde van het Fonds sterk daalt, dan bestaat de  mogelijkheid dat de Participant de middelen gedurende de maand aan dient te vullen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Global TAA+ Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Global TAA+ Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Global TAA+ Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-23.63
Afgelopen maand
-7.56
Afgelopen 3 maanden
-8.87
Afgelopen jaar
-24.99
Afgelopen 3 jaar
-6.68
Afgelopen 5 jaar
-8.73
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
3/10/2022
77.42
30-09-2022
75.85
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
5

Fondsrapportages en jaarverslagen