Fondsen en koersen

AEGON Hypotheken Fonds

Het Fonds belegt, direct of indirect, in Nederlandse hypotheken, waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft. Het debiteurenrisico van de hypotheken is verschillend. Het beleggingsbeleid is erop gericht om outperformance te behalen met de debiteurenspread die geldt voor Nederlandse hypothecaire leningen ten opzichte van de Nederlandse obligatiemarkt.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Hypotheken Fonds 

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Hypotheken Fonds. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Hypotheken Fonds. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-14.97
Afgelopen maand
-2.37
Afgelopen 3 maanden
-2.36
Afgelopen jaar
-15.7
Afgelopen 3 jaar
-5.49
Afgelopen 5 jaar
-1.17
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
26-09-2022
4.69
23-09-2022
4.71
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hypotheken
Risico
3

Fondsrapportages en jaarverslagen