AEGON Strategic Allocation Fund Equity

Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsproces is tevens gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren en individuele instrumenten zoals  aandelen en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark. Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Strategic Allocation Fund Equity

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Strategic Allocation Fund Equity. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Strategic Allocation Fund Equity. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 01/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
0.57
Afgelopen maand
0.57
Afgelopen 3 maanden
8.65
Afgelopen jaar
6.79
Afgelopen 3 jaar
6.73
Afgelopen 5 jaar
7.33
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-02-2024
30.88
26-02-2024
30.85
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5