Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEGON Tactical Interest Rate Overlay

Het Fonds heeft een global beleggingsuniversum met een focus op euro-beleggingen. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging door middel van het innemen van rentebeleid gerelateerde posities waaronder duration-, yieldcurve-, landen- en inflatieposities. Deze opsomming is niet limitatief. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur die tot doel heeft het koppelen van het tactisch rente gerelateerd beleid van Aegon over de gehele vastrentende portefeuille. De rendementen van het Fonds kunnen als gevolg van de hefboomwerking van het Fonds beweeglijker zijn dan normaal gesproken van een vastrentend product verwacht mag worden.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is om de mogelijkheid te bieden om het tactisch rente gerelateerd beleid van Aegon separaat toe te voegen aan de vastrentende beleggingsportefeuille van de participant.

Rendement AEGON Tactical Interest Rate Overlay

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Tactical Interest Rate Overlay. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-03-2017
Rendementen in %
Lopend jaar
10.17
Afgelopen maand
5.60
Afgelopen 3 maanden
10.17
Afgelopen jaar
15.14
Afgelopen 3 jaar
25.81
Afgelopen 5 jaar
21.97
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-04-2017
15 622.84
26-04-2017
15 814.99
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
10.0

Terug naar vorige pagina