AEGON Tactical Interest Rate Overlay

Het Fonds heeft een global beleggingsuniversum met een focus op euro-beleggingen. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging door middel van het innemen van rentebeleid gerelateerde posities waaronder duration-, yieldcurve-, landen- en inflatieposities. Deze opsomming is niet limitatief. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur die tot doel heeft het koppelen van het tactisch rente gerelateerd beleid van Aegon over de gehele vastrentende portefeuille. De rendementen van het Fonds kunnen als gevolg van de hefboomwerking van het Fonds beweeglijker zijn dan normaal gesproken van een vastrentend product verwacht mag worden.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is om de mogelijkheid te bieden om het tactisch rente gerelateerd beleid van Aegon separaat toe te voegen aan de vastrentende beleggingsportefeuille van de participant.

Rendement AEGON Tactical Interest Rate Overlay

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Tactical Interest Rate Overlay. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 02/28/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
-10.46
Afgelopen maand
-6.44
Afgelopen 3 maanden
-3.34
Afgelopen jaar
-37.28
Afgelopen 3 jaar
-19.36
Afgelopen 5 jaar
-20.32
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
28-03-2023
5892.87
27-03-2023
5777.65
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
6