AEGON World Equity Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld. Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON World Equity Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON World Equity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON World Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 02/28/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
5.12
Afgelopen maand
-0.44
Afgelopen 3 maanden
-2.6
Afgelopen jaar
-4.19
Afgelopen 3 jaar
8.78
Afgelopen 5 jaar
7.84
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-03-2023
63.81
24-03-2023
63.80
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5