AGMM Global High Yield Fund Class C EUR Hedged Acc

Het fonds belegt actief wereldwijd in bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid. Het valutarisico van de beleggingen die niet in euro's luiden wordt afgedekt naar de euro.

Aegon Investment Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Doelstelling

Het behalen van een relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 2% boven deĀ gekozen benchmark met een maximale toegestane tracking error van 7%.

Rendementen per
Rendementen in %
Lopend jaar
Afgelopen maand
Afgelopen 3 maanden
Afgelopen jaar
Afgelopen 3 jaar
Afgelopen 5 jaar
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
27-03-2023
204.36
24-03-2023
205.13
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hoogrenderende bedrijfsobligaties
Risico
3