OPTAS Combi Mix Fund 5

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement OPTAS Combi Mix Fund 5

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het OPTAS Combi Mix Fund 5. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het OPTAS Combi Mix Fund 5. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding. 

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
7.63
Afgelopen maand
-0.89
Afgelopen 3 maanden
2.32
Afgelopen jaar
0.27
Afgelopen 3 jaar
3.47
Afgelopen 5 jaar
3.78
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
21-09-2023
23.41
20-09-2023
23.61
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5