Gisteren ruzie, vandaag een ziekmelding: wat nu?

Image
Gisteren ruzie, vandaag een ziekmelding: wat nu?
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

08 November 2021 10:21

Bij een conflict op het werk komt het nog wel eens voor dat een werknemer zich op een gegeven moment ziekmeldt. Als werkgever twijfelt u dan wellicht of zo’n ziekmelding wel terecht is. Overhaaste conclusies trekken is in zo’n situatie niet verstandig, maar de zaak laten voortsudderen al net zo min. De beste oplossing is de ziekmelding zo snel mogelijk te laten toetsen, door het verzuim én het conflict te melden bij uw arbodienstverlener en verzuimverzekeraar. Naarmate u sneller duidelijkheid heeft over de situatie, kunt u ook eerder bepalen wat de beste vervolgstappen zijn. Bovendien kunt u een vervelende financiële correctie door uw verzekeraar voorkomen.

Ga weloverwogen om met uw verplichtingen

Het hoofd koel houden is bij een conflict niet altijd gemakkelijk. Mogelijk bent u zelf een van de strijdende partijen, dan geldt dit nog sterker. Ook een ziekmelding kan de emoties gemakkelijk verder verhogen, want de verplichte loondoorbetaling levert u financiële pijn op. Dit kan soms zelfs het gevoel oproepen dat de werknemer erop uit is u te benadelen. Toch is het belangrijk om uw hoofd erbij te houden. Aan een ziekmelding zijn verplichtingen verbonden. Zorg dat u hier weloverwogen mee omgaat. Naarmate u daar beter in slaagt, is de kans kleiner dat u onbedoeld olie op het vuur gooit. Maar ook dat u voor nare financiële verrassingen komt te staan.

 

Weiger niet op eigen gezag het loon door te betalen

Wat u in elk geval níet moet doen is zelf bepalen dat u het loon niet hoeft door te betalen. Die beslissing kunt u niet zomaar nemen, want hij komt neer op een oordeel over de ziekte van uw werknemer. Zolang deze zich niet zelf betermeldt, is dit het terrein van de bedrijfsarts. Alleen deze medicus kan beoordelen of er sprake is van een ziekte en/of gebrek, en of dit het verrichten van werk in de weg staat. Een conflict kan bovendien wel degelijk tot gezondheidsklachten leiden. Houdt de werknemer vast aan zijn ziekmelding en weigert u zonder bijpassend oordeel van de bedrijfsarts om het loon door te betalen, dan maakt u de zaak alleen maar erger. De werknemer zal nóg bozer worden en/of nóg meer gezondheidsklachten ervaren. Een oplossing voor het conflict komt dus allerminst dichterbij. Bovendien kan uw werknemer u overtreding van de wet verwijten. Dit is een recept voor ontslag met een vergoeding die voor u flink in de papieren kan lopen.

 

Schakel zo snel mogelijk uw arbodienstverlener in

U kunt beter zo spoedig mogelijk bij uw arbodienstverlener aangeven dat er (mogelijk) een conflict in het spel is en afspreken dat die snel contact zoekt met uw werknemer. Bij voorkeur krijgt u binnen enkele dagen duidelijkheid: gaat het om ziekte of speelt er iets anders? Contact met de bedrijfsarts is hiervoor niet altijd nodig. Nu er een tekort is aan bedrijfsartsen, laten arbodienstverleners het eerste contact ook nog wel eens over aan andere professionals. Die hebben dan tot taak om de bedrijfsarts te ondersteunen door de situatie scherp in beeld te krijgen. Een steeds vaker toegepaste optie is bijvoorbeeld een casemanager die in taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt. Zo’n professional kan namens de arts medische vragen stellen zonder dat de privacy in het geding komt.

 

Meld het verzuim zo snel mogelijk

Uw arbodienstverlener kan natuurlijk alleen in actie komen als u het verzuim heeft gemeld. Doe dit dus zo snel mogelijk. Is een afzonderlijke melding bij uw verzuimverzekeraar nodig, doe die dan ook direct. Mogelijk komt u bij twijfel over ziekte in de verleiding om deze laatste melding nog even uit te stellen, maar dat is niet verstandig. Bij de meeste verzuimverzekeringen moet u ziekteverzuim binnen twee dagen melden en dat is niet voor niets. Zowel uw arbodienstverlener als uw verzekeraar kan u alleen goed ondersteunen bij het naleven van uw verplichtingen bij ziekte als u verzuim tijdig meldt. Is de situatie nog onduidelijk? Neem dan het zekere voor het onzekere en meld het verzuim gewoon ook bij uw verzekeraar. Op die manier weet u zeker dat alle partijen tijdig op de hoogte zijn als de werknemer wél ziek blijkt te zijn. Mogelijk kan uw verzekeraar u ook helpen om de juiste vragen aan de bedrijfsarts te formuleren (Aegon biedt deze hulp bijvoorbeeld graag).

 

Corrigeer een onterechte melding zo snel mogelijk

Het is natuurlijk mogelijk dat uw melding bij de verzuimverzekeraar uiteindelijk niet terecht blijkt. Dan moet u zo snel mogelijk een correctie doorgeven. Ook dit pleit voor snelle actie door uw arbodienstverlener. Verzuimverzekeringen keren alleen uit bij verzuim door ziekte. Zit er geruime tijd tussen ziekmelding en correctie, dan kan dat een terugvordering opleveren. Hierbij moet u de verzekeraar geld terugbetalen dat ten onrechte aan u is uitgekeerd. Naarmate u eerder weet wat er speelt, is de kans kleiner dat een onterechte verzekeringsclaim tot uitkeringen leidt vóór u heeft kunnen corrigeren. Hoe snel u precies moet zijn, hangt af van het eigen risico dat u met uw verzekeraar heeft afgesproken. Naarmate dit beperkter van omvang is, gaan uitkeringen eerder lopen en moet u dus sneller zijn met het doorgeven van correcties.

 

Ook te maken met een ziekmelding bij een conflict?

Het is zeer aan te raden om goede afspraken te maken met uw arbodienstverlener over twijfelgevallen zoals een ziekmelding bij een conflict. Op die manier weet u of er mogelijkheden zijn voor deze en andere spoedsituaties. Zijn zulke afspraken (nog) niet gerealiseerd op het moment dat conflict en ziekmelding zich aandienen? Kan gebeuren. Neem contact op met uw arbodienstverlener, geef aan wat er aan de hand is en overleg hoe u de situatie samen het beste kunt oplossen. Op basis van de ervaringen kunt u dan alsnog structurele afspraken maken, zodat het bij een volgende gelegenheid meteen goed gaat.