Hoe ziekte een werknemer al gauw 2,5 keer zo duur maakt

Image
Hoe ziekte een werknemer twee keer zo duur maakt
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

05 April 2022 08:54

Op het eerste gezicht lijkt het misschien moeilijk te geloven. Een werknemer die u van de ene op de andere dag ruim 2,5 keer zo veel kost als zijn normale salariskosten. Toch is dat waar u rekening mee moet houden als een werknemer vandaag gezond naar huis gaat, maar morgen blijkt dat hij langdurig is uitgeschakeld. We zetten voor u op een rij hoe dat mogelijk is én wat u kunt doen om de schade te beperken.

 

De exacte kosten lopen (uiteraard) uiteen

Precieze bedragen op verzuim plakken is natuurlijk lastig. U kunt namelijk al met sterk uiteenlopende kosten te maken hebben als werknemers gewoon gezond zijn. Een ervaren leidinggevende verdient nu eenmaal meer dan een jong talent dat alles nog moet leren. Het maakt daarom nogal wat uit wie zich precies ziekmeldt. In dit artikel gaan we voor het gemak uit van een gemiddeld jaarinkomen. Dat ligt volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2022 op zo’n € 38.000. Uw kosten kunnen dus lager, maar zeker ook hoger uitvallen dan we hier berekenen.

 

Kostenpost 1: de loondoorbetaling

Slaan we met ons gemiddelde jaarinkomen aan het rekenen, dan levert dat om te beginnen het volgende kostenplaatje op voor de loondoorbetaling. We gaan hierbij uit van twee jaar ziekte van een fulltimer met een vast contract in een klein bedrijf (minder dan 25 x de gemiddelde loonsom).

  Loondoorbetaling bij ziekte (minstens 70%) voor 2 jaar

  (2 x 70% x € 38.000)

  € 53.200

  Sociale premies (percentages 2022) voor 2 jaar

  (18,48% x € 53.200)

  € 9.831

  Totaal (afgerond)

  € 63.031 (= € 138 per dag)

  Bij het Nederlandse gemiddelde van 228 werkdagen per jaar komt dit resultaat neer op € 138 per dag. Maar let op: in werkelijkheid zijn uw kosten vrijwel altijd hoger, omdat de meeste werknemers in het eerste ziektejaar recht hebben op méér dan 70%. Het meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt het bedrag op naar € 168 per dag. Gaan we precies tussen beide bedragen in zitten, dan komen we uit op € 153 per dag.

   

  Kostenpost 2: vervangingskosten en omzetverlies

  De hierboven berekende € 153 aan dagelijkse loonkosten zou u ook gehad hebben als de werknemer gezond was. Het grote verschil: bij ziekte krijgt u er geen productie voor terug. Hierdoor loopt de rekening op. Regelt u met het oog op de productie een vervanger via een detacherings- of uitzendbureau, dan liggen de kosten vaak 20% hoger dan het salaris. Kunt u de afwezigheid (deels) intern opvangen, dan bespaart u op deze extra kosten. Hier staat echter tegenover dat collega’s dan minder tijd hebben voor hun normale taken. Ook de afwezigheid van een ingewerkte kracht heeft vrijwel zeker negatieve gevolgen. Deze schade loopt verder op naarmate de zieke van groter belang was voor de bedrijfsprestaties. Alles bij elkaar bedraagt het omzetverlies al gauw € 45 per dag. Zetten we deze onkosten op een rij, dan moet u minimaal rekening houden met het volgende:

   Kosten vervanging

   € 200 per dag

   Omzetverlies

   € 45 per dag

   Totaal

   € 245 per dag

   Kostenpost 3: re-integratiekosten

   Is dat het einde van de kostenberekening? Helaas niet. U bent verplicht zich in te spannen om uw zieke werknemer weer aan de slag te krijgen. Ook dit brengt kosten met zich mee. De meeste kleine werkgevers hebben een arbocontract waarbij ze voor basisdienstverlening een vast jaarbedrag per werknemer betalen. Bij ziekte komen hier dan per verrichting kosten bij. Deze kunnen snel oplopen. Een arbeidsdeskundig onderzoek kost bijvoorbeeld gemakkelijk meer dan € 1.000. En begeleiding door casemanager en bedrijfsarts al snel € 3.000. Daarnaast moet u tijd en energie besteden aan verzuimregistratie en -begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met uw werknemer, contact met de arbodienst, het opstellen en evalueren van een plan van aanpak en het bijhouden van een verzuimdossier. Vaak zult u ook moeten investeren in passend werk voor de zieke. Denk aan aanpassing van de werkplek en de taakverdeling en aan opleiding en training wegens aangepaste werkzaamheden. Alles bij elkaar moet u bij de re-integratie al snel rekening houden met het volgende kostenplaatje per dag:

    Kosten extra arbodienstverlening

    € 10 per dag

    Interne verzuimbegeleiding

    € 8 per dag

    Totaal

    € 18 per dag

    Uitkomst: ruim 2,5 keer de normale kosten is reëel

    Tijd voor een optelsom en een vergelijking. De loonkosten komen uit op gemiddeld € 153 per dag. De kosten van vervanging, omzetverlies en re-integratie op € 245 + € 18 = € 263 per dag. Alles bij elkaar is dat € 416 per dag. Dit betekent dat de zieke werknemer u al gauw meer dan 2,5 keer zo veel kost als zijn normale salariskosten. Dat is een flinke beperking van uw ruimte om te ondernemen. In een écht vervelend scenario kan het zelfs leiden tot een faillissement. Wilt u berekenen waar u in uw situatie op uitkomt? De rekentool van Verzuimkosten.nl is gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en het CBS en geeft een betrouwbare indicatie.

     

    Goede verzekering helpt u de risico’s te beheersen

    Kunt u dit vervelende kostenplaatje beïnvloeden? Jazeker. Veel werkgevers kiezen ervoor om een verzuimverzekering af te sluiten. Valt een werknemer vervolgens ziek uit, dan keert de verzekeraar een vergoeding uit voor de doorlopende loonkosten. Voor deze dienstverlening betaalt u natuurlijk een verzekeringspremie. Deze kosten zijn echter veel lager dan die van de loondoorbetaling. Hoe deze verhouding precies uitpakt kunt u zelf beïnvloeden door een eigen risico af te spreken. Voor kleine werkgevers is het ook interessant om een verzekering mét verzuimdienstverlening te overwegen. Bijvoorbeeld een MKB verzuim-ontzorgverzekering. Hiermee beperkt u niet alleen de kosten van de loondoorbetaling, maar ook van de re-integratie.

     

    Interesse?

    • Maak kennis met het Aegon MKB Verzuimplan: dé alles-in-één-verzuimoplossing voor het mkb.
    • Vraag een ervaren professional naar de voordelen van financiële zekerheid en dienstverlening rond verzuim en re-integratie: win deskundig advies in.