Pensioen

Vast pensioen of variabel pensioen: wat is het verschil?

Je pensioenkapitaal komt vrij. En daarmee wil je een pensioen kopen. Je kunt dan kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Maar wat zijn dat? En hoe verschillen ze van elkaar? Je leest het hieronder.

Image
Zo berekenen we elk jaar je variabele pensioen

De belangrijkste verschillen tussen een vast en een variabel pensioen

Een vast pensioen? Of toch een variabel pensioen? Voor sommige mensen een moeilijke keuze. Met een vast pensioen kies je voor zekerheid. Je weet namelijk van tevoren hoeveel je krijgt. Met een variabel pensioen heb je kans op een hoger pensioen. Maar je pensioen kan ook lager worden. Lees hieronder meer over de verschillen. Dan weet je waar je voor kiest.

Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Soort pensioen

Vast pensioen

Variabel pensioen

De hoogte van je pensioen

De hoogte van je pensioen verandert niet. Je krijgt de rest van je leven hetzelfde bedrag.

De hoogte van je pensioen verandert jaarlijks door het samenspel van de onderdelen hieronder. Één keer per jaar in januari berekenen we je pensioen opnieuw. Het kan zijn dat je pensioen eerder wordt aangepast. Dat gebeurt alleen als je pensioenkapitaal snel zijn waarde verliest.

De marktrente

De rente van nu bepaalt hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt. Maar het kan zijn dat de marktrente nu anders is dan waar je met de opbouw van je pensioen rekening mee hebt gehouden. Daardoor krijg je nu misschien minder pensioen dat je had verwacht.

We berekenen je pensioen elk jaar opnieuw. Daarbij gebruiken we steeds de rente van dat moment. Is de rente gestegen? Dan krijg je meer pensioen voor je pensioenkapitaal dan als de rente is gedaald. Maar we dekken dit renterisico (gedeeltelijk) af, zodat de invloed van de rente op je pensioen wordt beperkt en ook nihil kan zijn.

Beleggingen

Je pensioenkapitaal wordt niet belegd. Je pensioen stijgt dus niet als het goed gaat met de beurs. En je pensioen daalt niet als het slecht gaat met de beurs.

Je pensioenkapitaal wordt belegd. Doen je beleggingen het beter dan verwacht? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen. Doen ze het slechter dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen.

Vaste daling

Dit pensioen blijft gelijk. Behalve als je zelf kiest voor een hoog-laagpensioen. Je krijgt dan bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een hoger pensioen. En daarna een lager pensioen.

Dit pensioen berekenen we met een jaarlijkse vaste daling. Bij 1% vaste daling wordt je pensioen bij aanvang rond 10% hoger dan een pensioen zonder vaste daling. Elk volgend jaar wordt het dan 1% lager. De maximale hoogte van de daling is afhankelijk van je beleggingsprofiel en de marge tussen een wettelijk vastgesteld aandelenrendement en de marktrente. De vaste daling kan daardoor per 1 januari veranderen. Bij verlaging wordt je pensioen lager, maar daalt het daarna jaarlijks ook minder.

Gemiddelde levensverwachting

Je pensioen verandert niet als de gemiddelde levensverwachting zich anders ontwikkelt dan verwacht.

Je pensioen verandert als de gemiddelde levensverwachting zich anders ontwikkelt dan verwacht. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen.

Inflatie

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar dit pensioen blijft gelijk. Over 20 jaar kun je met dit bedrag waarschijnlijk minder doen dan vandaag.

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar met dit pensioen is dat niet zeker. De hoogte van dit pensioen staat namelijk niet vast. Stijgt je pensioen? Dan merk je weinig van de inflatie. Daalt je pensioen? Dan krijg je én een lager bedrag én kun je daar minder mee doen.

Meer informatie

Lees verder over het Aegon Uitkerend Garantiepensioen.

Lees verder over het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Daar lees je ook meer over het samenspel van deze onderdelen die elk jaar de hoogte van je pensioen bepalen.

Vergelijk de pensioenen van verschillende aanbieders

De vaste en variabele pensioenen van verschillende pensioenuitvoerders vergelijken? Dat doe je met het ‘Standaardmodel vast-variabel pensioen’. Het Standaardmodel kent bij elke pensioenuitvoerder dezelfde opzet. Dat maakt vergelijken eenvoudig. Vul je gegevens in en klik op de knop 'Ga verder'. Kies onderaan de pagina onder het kopje Vergelijk aanbieders voor ‘Download Standaardmodel’. Je krijgt dan een persoonlijke schatting van je pensioen in de komende twintig jaar.

Naar berekenen en vergelijken