Zakelijk Pensioen

Netto Pensioen 2022

We passen een paar onderdelen van de pensioenregeling aan

Image
netto pensioen 2022 werkgevers

U heeft voor uw werknemers een Netto Pensioenregeling bij Aegon. Dit is een pensioenregeling speciaal voor hogere inkomens. We passen elk jaar een paar onderdelen van de pensioenregeling aan. Op deze pagina leest u wat er in 2022 verandert voor uw werknemers.

Benieuwd hoe we uw werknemers informeren? Een voorbeeld daarvan vindt u hier. Het bericht aan uw werknemers volgt zo snel mogelijk. 

Veranderingen voor het ouderdomspensioen

De salarisgrenzen gaan omhoog

Om gebruik te mogen maken van het Aegon Netto Pensioen geldt een minimum inkomen. In 2021 was dat € 112.189,- bruto per jaar. In 2022 is dit € 114.866,- bruto per jaar. Er geldt ook een maximum inkomen. In 2022 is dat € 595.582,-.

Het tarief voor de leventoeslag verandert

De premie voor het Netto Pensioen wordt belegd. En die beleggingen hebben een waarde. Aan die waarde voegen we ieder jaar een toeslag toe: de leventoeslag. Dit doen we omdat we de waarde van de beleggingen van klanten met een Netto Pensioen niet uitkeren nadat ze zijn overleden. De hoogte van de leventoeslag hangt af van leeftijd, de hoogte van het pensioenkapitaal en de gemiddelde levensverwachting. De nieuwe tarieven voor 2022 staan in Bijlage 4 van het pensioenreglement. Dat kunt u hier downloaden.

Veranderingen voor het netto partner- en wezenpensioen

Het tarief voor het netto partner- en wezenpensioen verandert

De premie voor partner- en wezenpensioen verandert voor uw werknemer. De nieuwe tarieven voor 2022 staan in Bijlage 3 van het pensioenreglement. Dat kunt u hier downloaden. Het netto partner- en wezenpensioen is een risicoverzekering. Dat betekent dat partner en kinderen alleen recht hebben op dit pensioen zolang de werknemer premie betaalt. 

De rentestandcorrectie gaat omlaag

De hoogte van het pensioen dat partners en kinderen ontvangen staat vast. De premie die uw werknemer voor dit pensioen betaalt, baseren we op een rekenrente van 3%. Op dit moment is de marktrente lager dan 3%. Daarom passen we de premie aan op basis van de werkelijke marktrente. We gebruiken daar een correctie voor: de rentestandcorrectie. De rentestandcorrectie is 76,09% in 2022.

De opslag voor premievrijstelling gaat omlaag

Raakt een werknemer voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt? Dan hoeft hij zich geen zorgen te maken over het pensioen voor zijn partner en kinderen. Zij blijven verzekerd van een pensioen. Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt hij hier geen of minder premie voor. Dit noemen we premievrijstelling. Hiervoor betaalt een werknemer nu een extra bedrag bovenop de premie. Dit noemen we ‘opslag’. In 2021 was de opslag 3,20%. In 2022 is het 2,95%. De opslag daalt dus. Dat komt doordat de kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt kleiner is dan vorig jaar.