Biodiversiteit

Zonder biodiversiteit kunnen wij en onze samenleving niet bestaan. Permanent verlies van biodiversiteit vormt, net zoals klimaatverandering, één van de grootste risico's voor al het leven op aarde. En daarmee ook voor onze samenleving, de economie én de financiële sector. De achteruitgang van de biodiversiteit is een wereldwijde uitdaging waar actie hard nodig is.

Wij vinden dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor natuur en milieu, voor waterbronnen en voor de instandhouding van de biodiversiteit. Van bedrijven verwachten wij dat zij daartoe zo veel mogelijk actie ondernemen. En dat geldt ook voor onszelf! Daarom ondersteunen we initiatieven die het behoud van biodiversiteit centraal stellen. En zoeken daarin samenwerking met andere financiële instellingen.

Image
Over ons - gezonde toekomst

Finance for Biodiversity Pledge

Wij zijn een van de oprichters van de Finance for Biodiversity Pledge. Een initiatief van internationale financiële instellingen met een enorm geïnvesteerd vermogen van bijna 5 biljoen euro. Zij verplichten zichzelf een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit en spreken wereldleiders aan om nu actie te ondernemen. De Pledge werd gelanceerd tijdens UN General Assembly in september 2020. En ondertussen hebben zich meer financiële instellingen aangesloten. 

Het doel van de Pledge

De ondertekenaars van de Pledge realiseren zich dat zij zelf een rol spelen in het beschermen van biodiversiteit. Ze committeren zich daarom om uiterlijk in 2024:

  1. Samen te werken en kennis te delen
  2. De dialoog aan te gaan met bedrijven waarin ze beleggen
  3. Hun impact op biodiversiteit in kaart te brengen
  4. Doelen te stellen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan
  5. Openbaar rapporteren over hun inspanningen

Meer informatie over de Pledge is te vinden op de website van Finance for biodiversity