Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verantwoord beleggen

Over ons Maatschappij Verantwoord beleggen

We hebben de eer geld te beheren voor onze klanten: spaargeld, pensioengeld, ingelegde premies. Met dat geld beleggen we, zodat het rendement oplevert voor bijvoorbeeld hogere pensioenen. Wereldwijd beheert Aegon 700 miljard euro. We willen dat al onze investeringen voldoen aan strenge normen voor Verantwoord Beleggen: we investeren niet in kolenmijnen of clustermunitie; en we willen dat bedrijven waarmee wij zaken doen duurzaam werken, transparant zijn en zich streng houden aan internationale normen van mensenrechten. Helaas blijkt soms dat een onderneming zich er toch niet voldoende aan houdt. Als we dat merken, treden we er tegen op. Maar meestal gaat het heel goed. Voortdurend worden we door onafhankelijke beoordelaars gecontroleerd hoe we het doen op dit vlak. Onze scores hebben we op een rijtje gezet, bekijk het hier.

 

 

We streven naar een duurzame beleggingsportefeuille, volgens de richtlijnen van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI). Het gaat om een aantal beginselen op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur voor de beleggingspraktijk. Daarnaast geldt dat we alleen beleggingen selecteren die in overeenstemming zijn met onze gedragscode. Respect voor het milieu, de mensenrechten en de volksgezondheid zijn daarbij belangrijke criteria. Daarnaast doen we geen zaken met bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie en landmijnen.

Dialoog

Met bedrijven die zich schuldig maken aan corruptie, milieuschade of mensenrechtenschendingen, gaan we een actieve, kritische dialoog aan. Via deze dialoog willen we hen bewegen hun gedrag te veranderen. Als ze niet bereid zijn hun activiteiten in lijn te brengen met onze gedragscode, komen ze op onderstaande uitsluitingenlijst. De bedrijven op deze lijst sluiten we direct uit van alle actieve beleggingen. Op deze lijst staan ook een aantal landen. Staatsobligaties en andere leningen van de overheden in deze landen zijn eveneens uitgesloten van investeringen. Lees ook het Betrokkenheidsbeleid van Aegon Nederland.

Stembeleid

Het stembeleid is een van de instrumenten die we inzetten. Aegon Investment Management BV (AIM) beheert onze beleggingen. Als aandeelhouder kan AIM invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen. Om dat op een verantwoorde manier te doen, hebben we een stembeleid vastgesteld. Zowel het stembeleid als de stemverslagen zijn beschikbaar via onderstaande links. Ons stembeleid is vastgesteld in april 2004 en herzien in 2009. Dit stembeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen.