Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verantwoord beleggen

Over ons Maatschappij Verantwoord beleggen

Aegon Nederland beheert in totaal zo’n 75 miljard euro aan beleggingen voor eigen rekening alsmede geld van klanten. Dat geld bestaat uit spaargeld, pensioengeld en ingelegde premies. Met dat geld gaan we zo verantwoordelijk mogelijk om. We willen ervoor zorgen dat er rendement wordt gemaakt zodat we bijvoorbeeld goede pensioenen kunnen uitkeren. Ook zorgen we ervoor dat de risico’s beperkt blijven. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het behalen van economische doelen. We staan midden in de samenleving en willen op een positieve manier, met oog voor die samenleving, verantwoord ondernemen. Dus kijken we bij onze beleggingen ook nadrukkelijk naar milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Dit hebben we vastgelegd in onze Principes Verantwoord Beleggen en in onze Thema's Verantwoord Beleggen.

Ons beleid voor verantwoord beleggen

In de Principes Verantwoord Beleggen en de Thema’s Verantwoord Beleggen hebben we vastgelegd wat verantwoord beleggen voor ons betekent, welke onderwerpen wij belangrijk vinden en waarom. Ook laten we zien wat we er dagelijks aan doen om onze principes en uitgangspunten ook echt waar te maken. We hebben daarvoor in de praktijk vier instrumenten: screening, dialoog & stembeleid, uitsluiting en verslaglegging.

Screening

We screenen bij al onze beleggingen op de naleving van relevante wet- en regelgeving, de beginselen van goed ondernemingsbestuur (zoals de UN Global Compact Principes) en onze eigen screeningcriteria zoals beschreven in de Thema’s Verantwoord Beleggen. We vragen bijvoorbeeld van bedrijven of zij beschikken over plannen om hun impact op klimaatverandering te beperken of dat zij maatregelen nemen om ontbossing te voorkomen.

Dialoog & stembeleid

Als uit onze screening blijkt dat een bedrijf waarin we beleggen niet volledig aan onze eisen voldoet, proberen we onze invloed als belegger te gebruiken om het bedrijf te bewegen zijn gedrag aan te passen. Dit doen we door kritisch in gesprek te gaan met zo’n bedrijf maar ook door gebruik te maken van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo steunden we in 2019 bij de aandeelhoudersvergaderingen van Chevron, BP, Exxon en Equinor resoluties waarin gevraagd wordt ambitieuze klimaatdoelen te stellen.

Omdat we in veel verschillende bedrijven investeren, gebruiken we een stemadviesbureau (ISS), dat namens ons stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Hierdoor hebben we een grotere invloed. Er wordt namens ons altijd gestemd in lijn met ons stembeleid en het beleid voor verantwoord beleggen. Wil je weten hoe we hebben gestemd? Ga dan naar deze webpagina. Daar zie je het ISS ‘stem-dashboard’ voor Aegon (AIM) en hoe we de afgelopen jaren hebben gestemd bij de verschillende aandeelhoudersvergaderingen.

Uitsluiting

Als blijkt dat een bedrijf zijn gedrag niet wil of kan aanpassen aan de eisen die wij stellen dan zal dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat we niet meer in zo’n bedrijf zullen beleggen. Dit bedrijf komt dan op onze uitsluitingenlijst te staan. De bedrijven op deze lijst sluiten we uit van alle actieve beleggingen. Op deze lijst staan ook een aantal landen. Staatsobligaties en andere leningen van de overheden in deze landen zijn eveneens uitgesloten voor beleggingen. Daarnaast vinden we een aantal zaken in zo’n mate omstreden dat we hier hoe dan ook niet in willen beleggen. Het gaat hier dan vaak om bedrijven die betrokken zijn bij specifieke producten of diensten. Zo beleggen we niet in de tabaksindustrie en sluiten we bedrijven die palmolie produceren ook uit. In de Thema’s Verantwoord Beleggen lees je meer over wat we als omstreden gedrag en uitgesloten producten/diensten beschouwen.

Verslaglegging

We vinden het belangrijk om niet alleen een verantwoord beleggingsbeleid te hebben, maar ook om verslag te doen van al onze activiteiten die hieronder vallen. Daar willen we transparant over zijn. Daarom rapporteren we hierover op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onze jaarlijkse rapportage over de beleggingen die we aanhouden;
  • Onze jaarlijkse rapportage over onze impact op klimaatverandering;
  • Een jaarlijkse rapportage over de bijeenkomsten die we met onze stakeholders gehad hebben over ons beleid en
  • Nadere informatie die we geven over uitgesloten beleggingen.