Verantwoord beleggen

Onze aanpak

Onze verantwoordelijkheid als belegger nemen we zeer serieus. Betrokkenheid en actief aandeelhouderschap staan daarin voorop. Wij denken dat we door actief de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin wij beleggen, hun gedrag kunnen beïnvloeden. En hen kunnen bewegen om positieve veranderingen in hun activiteiten en producten door te voeren ten behoeve van mens en milieu. En dat werkt!
Image
Over ons - onze aanpak

Hoe we zorgen voor positieve impact

Onze Verantwoord Beleggingsbeleid is gebaseerd op vier pijlers: screening, engagement & stemmen, uitsluiten en rapporteren. Daarbij richten we ons op negen thema’s die we belangrijk vinden. Deze zijn afgeleid van onze verantwoord ondernemen doelstellingen. En de verplichtingen die we zijn aangegaan door het ondertekenen of steunen van internationale verdragen, richtlijnen of initiatieven. Zoals de UN Global Compact principes. Of het Nederlandse Klimaatakkoord. Samen vormen ze ons Verantwoord Beleggen Raamwerk. 

Het doel? Zorgen dat we met onze beleggingen een positieve impact op de samenleving en het milieu hebben. En dat al onze beleggingen voldoen aan de minimale standaard die we in ons Verantwoord Beleggingsbeleid hebben vastgelegd. Daarmee voorkomen we in ieder geval een negatieve impact.

De negen thema’s van ons beleid

We hebben besloten onze aandacht vooral te richten op negen thema’s. Die vinden wij erg belangrijk. Bijvoorbeeld klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Beide grootte risico's voor al het leven op aarde. En daarmee ook voor onze samenleving, de economie en de financiële sector.

Wij vinden dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben deze risico’s tegen te gaan. Dat geldt voor onszelf, en ook voor de bedrijven waarin we beleggen. Wij zetten daarom onze invloed als aandeelhouder in om op alle negen thema’s vooruitgang te boeken. Aan de belangrijkste thema’s, als klimaatverandering en biodiversiteit, besteden we extra veel aandacht.

In onze Thema’s Verantwoord Beleggen lees je meer over de thema’s, welke criteria we hanteren en hoe we daarop voortgang willen maken.

De vier pijlers van onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: screening, engagement, stemmen en uitsluiten. Activiteiten die we voortdurend uitvoeren. Dat is ook logisch. Want omstandigheden en inzichten veranderen. En onze dialoog met bedrijven helpt natuurlijk ook. Zo maken we samen met die bedrijven concrete voortgang.

Screening

We screenen bij al onze beleggingen op de naleving van relevante wet- en regelgeving en de beginselen van goed ondernemingsbestuur (zoals de UN Global Compact Principes). Maar ook op onze eigen screeningcriteria die we hebben beschreven in de Thema’s Verantwoord Beleggen. Dat wordt vaak samengevat als ‘ESG’ (wat staat voor Environmental, Social, Governance). We vragen bijvoorbeeld van bedrijven of zij beschikken over plannen om hun impact op klimaatverandering te beperken. Of dat zij maatregelen nemen om ontbossing te voorkomen. Staan alle ‘vinkjes op groen’? Dan kunnen we met een gerust hart beleggen. Zijn er aandachtspunten? Dan gaan we de dialoog aan om verbetering te realiseren. En dat is een doorlopend proces.

Engagement & Stemmen (‘Voting’)

Voldoet een bedrijf waarin we beleggen niet volledig aan onze eisen? Dan gebruiken we onze invloed als aandeelhouder om het bedrijf te bewegen zijn gedrag aan te passen. Dit doen we door kritisch in gesprek te gaan met zo’n bedrijf. Helpt dat onvoldoende? Dan gebruiken we ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo steunden we ook in 2020 bij de aandeelhoudersvergaderingen van Shell, Total en Equinor resoluties waarin gevraagd wordt ambitieuzere klimaatdoelen te stellen. En dat werkt. BP beloofde onder druk van zo’n resolutie haar klimaatbeleid aan te scherpen.

Uitsluiten

Wil of kan een bedrijf zijn gedrag niet aanpassen aan de eisen die wij stellen? Dan is het gevolg dat we niet meer in zo’n bedrijf zullen beleggen. Dat komt dan op onze uitsluitingenlijst te staan. De bedrijven op deze lijst sluiten we uit van alle actieve beleggingen. Er gaat dan geen geld van ons naartoe. Op deze lijst staat ook een aantal landen. Staatsobligaties en andere leningen van de overheden in deze landen zijn eveneens uitgesloten voor beleggingen. 

We vinden een aantal zaken in zo’n mate omstreden dat we hier hoe dan ook niet in willen beleggen. Vaak zijn het bedrijven die betrokken zijn bij specifieke producten of diensten. Bijvoorbeeld de tabaksindustrie, bedrijven die palmolie produceren en bedrijven die blijven investeren in kolengestookte energieopwekking. Lees hier meer over wat we als omstreden gedrag en uitgesloten producten/diensten beschouwen.

Rapporteren

We vinden het ook belangrijk om te rapporteren over onze verantwoord beleggen activiteiten. Dat doen we op verschillende manieren, zoals:

  • Ons Responsible Business Report: in dit rapport staan we uitgebreid stil bij onze activiteiten en de resultaten van verantwoord beleggen in 2021.
  • Inzicht in ons stemgedrag: we gebruiken we een stemadviesbureau (ISS), dat namens ons stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Hierdoor hebben we een grotere invloed. Wil je weten hoe we hebben gestemd? Ga dan naar deze webpagina. Daar zie je het ISS ‘stem-dashboard’ voor Aegon (AIM). En hoe we de afgelopen jaren hebben gestemd bij de verschillende aandeelhoudersvergaderingen.