Verantwoord ondernemen

Beter milieu voor ons allemaal

Onze planeet wordt geconfronteerd met klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. Grote risico’s voor de samenleving en onze klanten. Wij vinden dat overheden, bedrijven en investeerders de verantwoordelijkheid hebben om een overgang naar een klimaatbestendige economie te faciliteren. Door onze bedrijven en huizen energiezuinig te maken. En onze industrieën duurzamer maken. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. En vechten daarom tegen klimaatverandering en voor de overgang naar een “low-carbon” economie. Dat is de kern van onze aanpak. 
Image
Beter milieu

Samenwerken aan een beter klimaat

Het gevecht tegen klimaatverandering voer je het beste samen. Daarom waren we in 2018 één van de drijvende krachten achter de Spitsbergen 2.0 Expeditie naar de Noordpool. En de Spitsbergen ambitie die daaruit voortkwam. Een belangrijke bouwsteen voor de financiële sector bij het Nederlandse Nationale Klimaatakkoord, dat in 2019 tot stand kwam. 

We zijn een enthousiast ondertekenaar van het Klimaatakkoord. Dat verplicht ons om ons in te zetten voor de transitie naar een low-carbon economie, het stellen van klimaatdoelen en het rapporteren daarover. Daarom onderzoeken we in onze eigen activiteiten en beleggingen hoe we klimaatdoelen kunnen stellen, CO2-uitstoot kunnen meten en hoe we dit terug kunnen dringen. En we werken ook samen. Binnen Aegon, binnen de financiële sector en met andere organisaties. Kijk hier hoe we dat doen.

We verlagen onze eigen CO2-voetafdruk

Ons doel is dat onze CO2-uitstoot per medewerker met ten minste 50% is gereduceerd in 2030 (vergeleken met 2018). Om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen pakken we klimaatverandering aan. En maken beter gebruik te maken van de hulpbronnen die we verbruiken. Hoe we dat doen?

Het verminderen van de uitstoot en afval van onze gebouwen 

De energie-efficiëntie van onze gebouwen wordt ieder jaar beter. Ook kijken we met leveranciers naar de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Denk aan het aanbod in ons bedrijfsrestaurant en het beperken van versturen van documenten op papier. We zoeken ook naar nieuwe manieren om de hoeveelheid afval te verminderen. Een mooi voorbeeld is de introductie van speciale afvalbakken. Daarmee kunnen we afval beter scheiden en meer recyclen. 

Het verduurzamen van onze mobiliteit

Het beperken van het aantal zakelijke reizen, helpt om minder uitstoot te realiseren. Maar ook woon-werk verkeer beperken helpt net als het bieden van duurzamere mobiliteitsopties. Zo hebben we ons in 2018 aangesloten bij de “Anders Reizen” coalitie. 

Geïnspireerd door de aanpak van de koplopers in de coalitie, hebben wij ons mobiliteitsbeleid onder de loep genomen en aangepast. We stimuleren duurzaam woon-/werkverkeer. Met de (elektrische) fiets voorop. Medewerkers kunnen gebruik maken van een Fietsplan of een leasefiets. En we hebben een mobiele fietsenmaker in huis. Bovendien vind je vrijwel al onze kantoren in de buurt van een treinstation.