Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Overlijdensrisicoverzekering

Financiële zekerheid voor uw familie
0.00/10 based on reviews
verzekeren
Bepaal zelf het verzekerde bedrag
Vaste, lage premie
Snel en eenvoudig aangevraagd
 (7,7/10)
Wat & hoe

Hoe werkt de Aegon Overlijdensrisicoverzekering?

Voor wie

Wanneer is de Aegon Overlijdensrisicoverzekering iets voor u?

De overlijdensriscoverzekering voor uw gezin De overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

De overlijdensrisicoverzekering voor het opvangen van de financiële gevolgen van overlijden

 

De overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

 

Heeft u een gezin? Dan is een overlijdensrisicoverzekering eigenlijk onmisbaar. De financiële gevolgen van overlijden van u (of uw partner) zijn namelijk groot. Zo valt er vaak een inkomen weg, waardoor het betalen van de vaste lasten al snel een probleem kan worden. De achterblijvende gezinsleden moeten niet alleen het overlijden verwerken, maar zich ook instellen op een sterk veranderde financiële situatie. Ook wanneer er geen inkomen wegvalt, kunnen de gevolgen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten van kinderopvang of hulp in de huishouding. Een overlijdensrisicoverzekering biedt hiervoor een oplossing. Voor een relatief kleine premie kunt u al snel een aanzienlijk bedrag verzekeren dat uitgekeerd wordt na overlijden.

Bereken uw premie
en sluit direct af

Wilt u uw gezin of familie niet met een hoge hypotheekschuld achterlaten na overlijden? Dan is een overlijdensrisicoverzekering een verstandige en betaalbare oplossing. Soms is het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek af te sluiten. Die moet dan verpand worden. Daarmee heeft uw hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheek ook afbetaald wordt na overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering is bijvoorbeeld verplicht als u een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie. Heeft u een hypotheek op twee inkomens afgesloten? Dan is het verstandig om de overlijdensrisicoverzekering op uw leven en dat van uw partner af te sluiten. Wilt u de Aegon Overlijdensrisicoverzekering verpanden? Dat kunt u regelen via een hypotheekadviseur.

Vraag een adviesgesprek aan

 

Extra aandacht voor moeilijk verzekerbare groepen
Bent u chronisch ziek, of ernstig ziek geweest? Dan is het vaak lastig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat óók u die kans krijgt. Dat doen wij op verschillende manieren.

U kunt hiervoor terecht bij ICZ, het Intermediair voor Chronisch Zieken. ICZ overlegt regelmatig met een groot aantal patiëntenverenigingen.

Daarnaast werken wij voor het verzekeren van ex-kankerpatiënten en voor mensen met diabetes ook samen met Independer.

U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks een Aegon Overlijdensrisicoverzekering bij ons aanvragen. Wij streven ernaar zo weinig mogelijk aanvragen af te wijzen om medische redenen. 

In welke gevallen heeft u een adviseur nodig?
In de volgende situaties kunt u de Aegon Overlijdensrisicoverzekering alléén via een adviseur aanvragen:

 • Als u de verzekering afsluit in combinatie met een hypotheek (verpanding);
 • Als u en uw partner gescheiden vermogens hebben én u zowel uzelf als uw partner wilt verzekeren (verzekering op twee levens). Een adviseur kan in zo’n situatie regelen dat u, uw partner of uw nabestaanden geen erfbelasting hoeven te betalen over de uitkering.

 

Vraag een adviesgesprek aan

Voordelen & nadelen

Waarom wel een Aegon Overlijdensrisicoverzekering?

Te koppelen aan uw hypotheek

Deze overlijdensrisicoverzekering kunt u koppelen aan uw hypotheek. Dan wordt bij uw overlijden (een deel van) uw hypotheekschuld afgelost.

Vaste premie

De premie staat vast: deze blijft gedurende de gehele looptijd van de verzekering ongewijzigd, ook als uw gezondheid verslechtert.

U betaalt geen kosten als u gekeurd moet worden

U vult met uw aanvraag een gezondheidsverklaring in. Als op grond van deze verklaring toch een keuring nodig is, dan betalen wij de kosten.

Waarom niet een Aegon Overlijdensrisicoverzekering?

Tussentijds de verzekering opzeggen is onvoordelig

Als u de verzekering tussentijds opzegt, dan ontvangt u geen uitkering. Het is daarom onvoordelig de verzekering voor de einddatum stop te zetten.

 

Kosten

Wat kost een Aegon Overlijdensrisicoverzekering u?

Kosten bij het afsluiten van de Aegon Overlijdensrisicoverzekering

U kunt de Aegon Overlijdensrisicoverzekering op verschillende manieren afsluiten. Deze kosten komen eenmalig bovenop de maandelijkse premie. Afhankelijk van uw keuze variëren de kosten van het afsluiten.
Online afsluiten Afsluiten via een Aegon adviseur
 • Geen advies
 • Via onze website
 • Telefonisch afsluiten met behulp van een Aegon adviseur ( € 200,- )
 • Alleen mogelijk in combinatie met advies ( € 150,- )
€ 99,- € 350,-

 

Afsluiten via uw eigen adviseur
Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden en kosten.

 

Specificaties

Een aantal details van de Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Minimaal te verzekeren bedrag € 25.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag € 2.450.000,-
Looptijd van de verzekering 5 tot 40 jaar (en tot 75-jarige leeftijd)
Aantal verzekerden 1 of 2 
Leeftijd U bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 60 jaar op het moment dat de verzekering ingaat
Verloop van het verzekerde bedrag gedurende de looptijd Gelijkblijvend, of (annuïtair of lineair) dalend
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premie blijft gelijk tijdens de looptijd
Tussentijds stopzetten verzekering Op elk moment mogelijk; geen uitkering

 

Wilt u onafhankelijke informatie over verzekeren? Lees meer op Wijzer in geldzaken.

 

De Aegon Overlijdensrisicoverzekering en de belastingen

Inkomstenbelasting
De premie voor deze verzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U hoeft bij uw belastingaangifte geen waarde op te geven in box 3. Over de uitkering na overlijden hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen.

Erfbelasting
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, of bent u geregistreerde partners zonder scheiding van vermogen? En bent u en/of uw partner verzekerde? Dan moet de verzekerde of zijn partner erfbelasting betalen over de helft van de uitkering. Dat geldt echter alléén als de erfenis groter is dan de vrijstelling die voor de achterblijvende partner geldt.

Is er wel sprake van gescheiden vermogens? Dan hoeft in de volgende situaties geen erfbelasting te worden betaald:

 • U bent verzekeringnemer en begunstigde en uw partner is de verzekerde. Of uw partner is verzekeringnemer en begunstigde en u bent de verzekerde. Deze verzekering kunt u aanvragen via een adviseur die met Aegon samenwerkt. U kunt het ook zelf direct online regelen.
 • U verzekert zowel uzelf als uw partner. U kunt dan premiesplitsing aanvragen. In dat geval betaalt de begunstigde de premie en hoeft er geen erfbelasting betaald te worden. Dit kunt u alleen aanvragen via een adviseur die met ons samenwerkt.

 

Veelgestelde vragen

Hoe berekent Aegon de premie voor de Aegon Overlijdensrisicoverzekering?
De hoogte van premie berekenen wij op basis van een aantal punten
De premie is afhankelijk van:
 • het aantal verzekerden;
 • de leeftijd van de verzekerde;
 • de hoogte van het verzekerd bedrag;
 • de looptijd van de verzekering;
 • of de verzekerde wel of niet rookt;
 • de gezondheidstoestand van de verzekerde(n);
 • de hoogte van de marktrente.

​De premie blijft de hele looptijd gelijk.

U kunt ook een uitgebreide toelichting lezen op de zaken die van invloed zijn op uw premie
Deze informatie leest u bij De hoogte van uw overlijdensrisicopremie berekenen
Direct weten waar u aan toe bent? Ga dan naar Bereken uw premie

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Is er een medische keuring nodig bij de aanvraag van de overlijdensrisicoverzekering?
Of een medische keuring nodig is, hangt af van het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren.

Bij een verzekerd bedrag tot € 350.000 is een medische keuring niet verplicht
Dan is in eerste instantie een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring voldoende.
Als de gezondheidsverklaring onvoldoende informatie geeft, vragen wij u een aanvullende gezondheidsverklaring in te vullen. Daarnaast kan de medisch adviseur met uw toestemming extra informatie opvragen bij de specialist of huisarts. Soms vragen wij om een medisch onderzoek. Als dit nodig is, informeren wij u altijd schriftelijk. 

Bij een verzekerd bedrag boven de € 350.000 is een medische keuring verplicht
Deze keuring geeft inzicht in uw gezondheid en bepaalt de hoogte van uw premie. De kosten voor deze medische keuring zijn voor rekening van Aegon.

Bekijk voor meer informatie de brochure U moet worden gekeurd! Wat nu? 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik een nieuwe overlijdensrisicoverzekering verpanden aan mijn Aegon hypotheek?
U kunt uw nieuwe overlijdensrisicoverzekering verpanden aan uw Aegon hypotheek
Het koppelen van uw nieuwe verzekering aan de Aegon hypotheek regelt u via uw adviseur. Het is ook mogelijk om ons dit verzoek te mailen via ons digitale aanmeldformulier

Omdat het hier gaat om een aanvullende dienst, die wij op uw verzoek doorvoeren, brengen wij hiervoor kosten in rekening via de Beheerservice Hypotheken. De kosten voor deze wijziging bedragen € 100,-.

Als we het verzoek hebben ontvangen, maken wij de wijziging in orde: 
 • Wij verstrekken een opgave van de eisen waaraan deze nieuwe verzekering moet voldoen.
 • We controleren de door u afgesloten verzekering.
 • We stellen de onderhandse pandakte op.
 • We zorgen dat de correcte vermelding van de verpanding op uw polis komt.
Voor bovenstaande werkzaamheden ontvangt u, tegelijk met de pandakte, een factuur. In deze akte is de koppeling van de overlijdensrisicoverzekering aan uw hypotheek vastgelegd.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.