Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Veelgestelde vragen over hypotheken

Veelgestelde vragen

Past Aegon de tariefklasse en het rentetarief van mijn hypotheek automatisch aan?

Er zijn drie situaties waarbij wij de tariefklasse automatisch aanpassen:

 • Bij een extra aflossing. Wordt uw hypotheek lager door een extra aflossing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lager rentetarief. Dit hangt af van de bij ons bekende waarde van uw woning en de hoogte van de hypotheek. Een lagere rente kan fiscale gevolgen hebben. Uw premie of inleg op de spaarverzekering/bankspaarrekening kan wijzigen. In dit geval nemen wij eerst telefonisch contact met u op voor wij de rente aanpassen. 
 • Bij het aflopen van uw rentevaste periode. Tijdens de rentevastperiode lost u bij een annuïtaire of lineaire hypotheek af op de hypotheekschuld. Door deze aflossingen kan uw hypotheek in een lagere tariefklasse komen. 
 • Bij verhoging van uw hypotheek. Dan kan de hypotheek in een andere tariefklasse vallen.
Let op! Een hypotheekvorm waarbij u maandelijks aflost (lineair of annuïtair), is geen extra aflossing. Bij een lineaire of annuïtaire hypotheek passen wij de tariefklasse dus niet automatisch aan. Vanaf het tweede kwartaal 2019 doen we dit wel automatisch. Lees hier meer over in het artikel 'Aegon verlaagt hypotheekrente bij aflossing'. 

Is de waarde van uw woning gestegen, of uw lening gedaald? Dien dan een verzoek in om de tariefklasse aan te passen
Dit doet u via ons webformulier 'Hypotheekdocument(en) en/of verzoek opsturen'. Geef aan dat het gaat om een verzoek tot verlaging van de tariefklasse in het veld 'Heeft u nog een vraag of opmerking?'. Gaat het om een waardestijging van de woning? In dit geval dient u de meest recente WOZ-beschikking, een uitdraai WOZ waardeloket of een taxatierapport bij te voegen. Dit kunt u uploaden via het aanvraagformulier. Wij beoordelen of u recht heeft op een lager rentetarief. Bij het aanpassen van de rente gaan wij uit van de datum dat het taxatierapport of de WOZ-beschikking door ons is ontvangen. Wij berekenen dit niet met terugwerkende kracht. 

Valt uw hypotheek inderdaad in een lagere tariefklasse? Wij verlagen uw hypotheekrente dan met het renteverschil tussen uw oude tariefklasse en nieuwe tariefklasse op basis van het actuele rentebericht. Hoe wij de tariefklasse vaststellen leest u op onze pagina 'Tariefklassen, hoe werkt dat?'. 

U heeft al de laagst mogelijke rente als u in de laagste tariefklasse (67,5%) valt of NHG heeft
Wanneer u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent het dat uw hypotheek al in de laagste tariefklasse valt. De verhouding tussen uw lening en de marktwaarde van uw woning heeft dan geen invloed. ​

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is een variabele hypotheekrente?
Een variabele rente is een rente die dagelijks kan wijzigen
U vindt alle informatie over de opbouw van onze variabele rente op de pagina 'Vaste of variabele hypotheekrente?'. Wilt u op de hoogte blijven van rentewijzigingen? Meld u hiervoor aan via ons webformulier 'Aanmelden Aegon hypotheekrente bericht'. Bij een wijziging van de variabele rente passen we op de 1e van de volgende maand het rentetarief aan. Vanaf dat moment geldt deze nieuwe rente.

Variabele rente is mogelijk bij onze Leven-, Aflossings-, Lineaire- en Annuïteitenhypotheek
Wilt u de rente vastzetten? Dan kunt u een offerte opvragen via Mijn Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoeveel kan ik kosteloos extra aflossen op mijn hypotheek?
Per kalenderjaar kunt u kosteloos 10% aflossen van het oorspronkelijk geleende bedrag van elk leningdeel
Hierover betaalt u geen aflossingskosten. Daarnaast kennen we ook enkele vrijgestelde situaties waarbij u geen aflossingskosten hoeft te betalen. Wilt u meer dan 10% aflossen en valt uw aflossing niet in een vrijgestelde situatie? Dan rekenen wij aflossingskosten. Zie ook onze veelgestelde vraag Hoe berekent Aegon de aflossingskosten bij een extra aflossing? 

Let op! Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan mag u de vergoedingsvrije ruimte van alle actieve leningdelen inzetten op uw aflossingsvrijehypotheek. 

Alle informatie vindt u op onze pagina Extra aflossen op uw hypotheek

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom moet ik allerlei zaken doen omdat Aegon de beleggingsrekeningen wijzigt?
We introduceren Aegon Beheerd Beleggen omdat dit volgens ons beter aansluit bij de huidige wensen van onze klanten
En daarnaast voldoet dit nieuwe product gelijk aan de nieuwe wet- en regelgeving. Ons besluit is om met de huidige beleggingsrekeningen te stoppen en de keuze aan u te laten of u over wilt naar Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek of een andere keuze maakt. Voor het nieuwe product is het noodzakelijk dat we onder andere uw beleggingsprofiel en identificatie opnieuw vaststellen, zodat het nieuwe product aansluit bij uw huidige persoonlijke situatie.

Met Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek ontvangt u ieder kwartaal een online overzicht. Hierop ziet u uw beleggingsportefeuille en uw waardeontwikkeling zodat u tijdig kunt bijsturen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Krijg ik bericht over de hypotheekrente die ik moet betalen?
U ontvangt uw notaspecificatie digitaal in Mijn Aegon
U ontvangt de notaspecificatie alleen digitaal. U kunt deze notaspecificatie(s) terugvinden in de app en in Mijn Aegon via 'Jaaroverzicht en mijn documenten'. Er wordt niet elke maand een specificatie aangemaakt. Dit gebeurt alleen bij wijzigingen:
 • Als de lening is afgesloten. Dit is de notaspecificatie voor de eerste incasso.
 • Wanneer u een lopende lineaire hypotheek heeft wordt de specificatie maandelijks aangemaakt.
 • Als er sprake is van een wijziging in het te betalen bedrag door een extra aflossing.
 • Wanneer (de rente van) één of meer leenlagen is gewijzigd.
 • Wanneer u een actief bouw- of rentedepot heeft.
Wist u dat u het maandelijkse termijnbedrag ook terug kan vinden in Mijn Aegon? Dit bedrag vindt u in uw hypotheekoverzicht, ook als er geen notaspecificatie aangemaakt is. 

De notaspecificatie kan niet automatisch per e-mail verstuurd worden
De specificaties worden automatisch door ons systeem aangemaakt. Hier is nog geen koppeling met e-mail mogelijk. U vindt uw notaspecificatie in Mijn Aegon. Meer informatie vindt u op onze pagina 'Hoe en wanneer betaal ik mijn hypotheek?'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn hypotheek wijzigen?
U kunt uw hypotheek op veel verschillende manieren wijzigen
Over welke wijziging wilt u meer weten:Een aanvraag regelt u via uw adviseur
Een wijziging op uw hypotheek heeft financiële gevolgen. Uw adviseur helpt u een bewuste keuze te maken. U leest hier meer over bij de veelgestelde vraag 'Bij wie kan ik terecht voor advies over mijn hypotheek?'. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn hypotheek verhogen?
U kunt uw hypotheek bij Aegon verhogen
Of en hoeveel u extra kan lenen hangt onder meer af van de marktwaarde van uw woning, de hoogte van uw huidige hypotheek en uw inkomen. U kunt bijvoorbeeld uw hypotheek verhogen als u uw woning wilt verbouwen. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden: 
 • De minimale verhoging is € 5.000,-.
 • Bij een verhoging gelden dezelfde acceptatieregels als voor een nieuwe lening. 
 • Bij de beoordeling kijken we naar de bestaande en de nieuwe lening. 
 • Een onderhandse verhoging op een lening met NHG is alleen mogelijk als deze ook met NHG wordt afgesloten.
 • Bij een verhoging onder NHG levert u een nieuw taxatierapport aan.
 • De verhoging moet passen op basis van uw inkomen en de marktwaarde (na verbouw) van uw woning
 • Het is niet mogelijk een tweede hypotheek bij ons af te sluiten als de eerste bij een andere geldverstrekker is afgesloten.


Het kan zijn dat u langs de notaris moet voor uw verhoging  
Heeft u uw hypotheek hoger ingeschreven dan het bedrag dat u van ons heeft geleend? Of heeft u een deel van uw hypotheek afgelost? Dan heeft u mogelijk ruimte om uw hypotheek onderhands te verhogen. Dit betekent dat u niet naar de notaris hoeft. Het bedrag waarmee u de hypotheek wilt verhogen mag in dit geval niet hoger zijn dan de ruimte die u heeft in de hypotheek. 

Heeft u geen opnameruimte in uw hypotheek dan wordt de verhoging een tweede hypotheek. Deze hypotheek moet ingeschreven worden in het kadaster. Hiervoor moet u langs de notaris. 

Een aanvraag regelt u via uw adviseur
Een wijziging op uw hypotheek heeft financiële gevolgen. Uw adviseur helpt u een bewuste keuze te maken. Bij wie kan ik terecht voor advies over mijn hypotheek?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm?
U kunt uw hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm 
Dit is een wijziging op uw bestaande hypotheek. Omdat het hier gaat om een aanvullende dienst, die wij op uw verzoek doorvoeren, brengen wij hiervoor € 150,- in rekening (inclusief BTW). Dit is een wijziging op uw bestaande hypotheek. Omdat het hier gaat om een aanvullende dienst, die wij op uw verzoek doorvoeren, brengen wij € 150,- in rekening (inclusief BTW) voor het uitbrengen van een offerte. Voor het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek brengen wij geen kosten in rekening. 

Een aanvraag regelt u via uw adviseur
Een wijziging op uw hypotheek heeft financiële gevolgen. Uw adviseur helpt u een bewuste keuze te maken. Bij wie kan ik terecht voor advies over mijn hypotheek?  

Hoe gaat het in zijn werk?
 • Na het adviesgesprek dient uw adviseur via ons aanvraagformulier een wijzigingsverzoek in.
 • Na ontvangst van het wijzigingsverzoek ontvangt u via uw adviseur een offerte.
 • In de offerte geven we aan of we nog aanvullende documenten willen ontvangen en wat er verder nodig is om de wijziging door te voeren.
 • De offerte is maximaal drie maanden geldig. U moet deze ondertekenen.
 • Is aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt de gevraagde wijziging doorgevoerd.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.