Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Staatssteun Aegon goedgekeurd door Europese Commissie

17 augustus 2010

De Europese Commissie heeft vandaag de kapitaalinjectie die Aegon van de Nederlandse staat heeft ontvangen goedgekeurd.

Onderdeel hiervan is het plan dat Aegon vanwege de ontvangen kapitaalinjectie heeft ingediend. In dit plan toont Aegon aan in de kern een financieel solide bedrijf te zijn. Bij de beantwoording van de vraag of Aegon terecht staatssteun heeft ontvangen, heeft de Europese Commissie onder meer bekeken of Aegon concurrentievoordeel behaalt uit de kapitaalversterking. Het goedgekeurde plan kent, naast Aegon-brede maatregelen, een aantal tijdelijke beperkende maatregelen voor Aegon Nederland als het gaat om prijsleiderschap in bepaalde segmenten. Het merendeel van deze maatregelen ligt in lijn met het al bestaande beleid van Aegon Nederland.

Zo mag Aegon geen top drie positie innemen of prijsleiderschap claimen op het gebied van spaarrentes en hypotheekrentes. Omdat Aegon zich wil onderscheiden op kwaliteit en voorwaarden, ligt hier ook niet de ambitie van Aegon . Daarnaast zal Aegon Standard & Poor's vragen niet langer de AA-rating van Aegon Levensverzekering N.V. te publiceren. Deze maatregel heeft tot doel een verondersteld concurrentievoordeel op bepaalde delen van de Nederlandse pensioenmarkt weg te nemen. Overigens is het beleid van Aegon om al zijn bedrijfsonderdelen te managen volgens de kapitaalvereisten die gelden voor een AA rating. De financiële soliditeit van Aegon Levensverzekering N.V. blijft dus gelijk.

Aegon N.V. heeft in oktober 2008 3 miljard euro aan kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid. Voor de verzekeringsactiviteiten van Aegon in Nederland is nooit een beroep gedaan op de kapitaalinjectie. Met de Europese Commissie is, onder voorbehoud van marktomstandigheden, afgesproken dat Aegon N.V. het nog resterende bedrag van EUR 2 miljard voor 1 juli 2011 zal terugbetalen. Voor eind augustus 2010 zal Aegon een eerste bedrag van EUR 500 miljoen aflossen. De resterende EUR 1.5 miljard zal vóór eind juni 2011 worden terugbetaald, indien de marktomstandigheden dit toestaan.