Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Afkopen van een klein pensioen: doen?

Kan ik het afkopen van mijn klein pensioen uitstellen?

Afkoop van uw klein pensioen kunt u uitstellen tot uw AOW-datum
Belastingtechnisch heeft dit alleen zin als uw AOW-datum in een ander kalenderjaar ligt dan de pensioendatum van uw klein pensioen.

U kunt uitstel vragen met het afkoopfomulier dat u van ons krijgt
Wij ontvangen het afkoopformulier of een ondertekende brief graag ingescand via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen. Noteer uw deelnemernummer en de nieuwe pensioendatum. Dit is de 1e van de maand, na uw AOW-datum. U krijgt van ons een bevestigingsbrief .

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Brengt Aegon kosten in rekening bij het afkopen van uw pensioen?
Voor afkoop rekenen wij geen aparte kosten. Als u kiest voor afkoop brengen wij wel verkoopkosten in mindering op de tot nu toe opgebouwde belegde waarde. Hoe hoog deze verkoopkosten zijn kunt u vinden in uw pensioenreglement.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn kleine pensioen afkopen, dat al wordt uitgekeerd?
Nee, dat is niet mogelijk. Op uw pensioendatum kreeg u eenmalig de keuze voor afkoop óf periodieke uitkering.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Heeft het afkopen van mijn pensioen gevolgen voor zorg- of huurtoeslag of uitkering?
Of de afkoop van uw klein pensioen gevolgen heeft voor de hoogte van uw toeslag of uitkering leest u hier:
  • U heeft huurtoeslag: De afkoopwaarde telt niet mee voor het toetsinkomen voor de huurtoeslag. Uw huurtoeslag verandert dus niet bij afkoop. Maar u moet wel zelf in actie komen want de Belastingdienst telt de afkoopwaarde automatisch bij uw toetsinkomen. U moet dat toetsinkomen daarom zelf aanpassen. U doet dit via uw persoonlijke pagina ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst.
  • U heeft zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag: Het afkopen van een klein pensioen heeft mogelijk invloed op de zorgtoeslag, kinderopvang-toeslag en het kindgebonden budget. Het brutobedrag dat u van ons ontvangt, telt mee voor het toetsinkomen dat de basis is voor het ontvangen van deze toeslagen. Deze toeslagen kunnen dus lager worden of stoppen als u uw pensioen afkoopt. In dat geval kan het verstandig zijn uw pensioen niet af te kopen.
  • U heeft een WW-uitkering of WAO/WIA-uitkering: Ontvangt u een WW-uitkering of een WAO/WIA-uitkering? Dan heeft de afkoopwaarde van uw pensioen hier geen invloed op.
  • U heeft een andere uitkering: Het afkopen van uw pensioen kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bijstandsuitkering. Informeer hiernaar bij de instantie die uw uitkering verzorgt, uw gemeente of andere instanties.

   

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.