Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Afkopen van een klein pensioen: doen?

Veelgestelde vragen
Ik wil mijn pensioen afkopen, kan dat?
U kunt uw pensioen afkopen als het bedrag lager is dan € 467,89
Dit bedrag geldt voor 2017. De hoogte van dit bedrag noemen wij de afkoopgrens of ‘klein pensioen’. Pensioenen boven deze grens mogen nooit afgekocht worden. Deze afkoopgrens is wettelijk bepaald. De belastingdienst stelt deze grens jaarlijks vast.

U krijgt een afkoopvoorstel van ons in de volgende situatie
Wanneer u aan alle onderstaande punten voldoet, krijgt u voor het einde van dit jaar (2017) een afkoopvoorstel van Aegon:
  • Als u via uw huidige werkgever géén pensioen opbouwt bij Aegon én
  • Als al uw pensioenen bij Aegon samen kleiner zijn dan € 467,89 én
  • Als u bij elk dienstverband waaruit u pensioen heeft bij Aegon vóór 1-1-2015 uit dienst was, dus in 2014. 
(Afkoop mag volgens de wet namelijk alleen als een deelnemer meer dan twee jaar uit dienst is bij de werkgever)

 
 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik het afkopen van mijn klein pensioen uitstellen?

Afkoop van uw klein pensioen kunt u uitstellen tot uw AOW-datum
Belastingtechnisch heeft dit alleen zin als uw AOW-datum in een ander kalenderjaar ligt dan de pensioendatum van uw klein pensioen.

U kunt uitstel vragen met het afkoopfomulier dat u van ons krijgt
Ook kunt u een ondertekende brief sturen per mail (ingescand) of per post. Noteer uw deelnemernummer en de nieuwe pensioendatum. Dit is de 1e van de maand, na uw AOW-datum. U krijgt van ons een bevestigingsbrief .

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Brengt Aegon kosten in rekening bij het afkopen van uw pensioen?
Voor afkoop rekenen wij geen aparte kosten. Als u kiest voor afkoop brengen wij wel verkoopkosten in mindering op de tot nu toe opgebouwde belegde waarde. Hoe hoog deze verkoopkosten zijn kunt u vinden in uw pensioenreglement.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn kleine pensioen afkopen, dat al wordt uitgekeerd?
Nee, dat is niet mogelijk. Op uw pensioendatum kreeg u eenmalig de keuze voor afkoop óf periodieke uitkering.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Heeft het afkopen van mijn pensioen gevolgen voor zorg- of huurtoeslag of uitkering?
Of de afkoop van uw klein pensioen gevolgen heeft voor de hoogte van uw toeslag of uitkering leest u hier:
  • U heeft huurtoeslag: De afkoopwaarde telt niet mee voor het toetsinkomen voor de huurtoeslag. Uw huurtoeslag verandert dus niet bij afkoop. Maar u moet wel zelf in actie komen want de Belastingdienst telt de afkoopwaarde automatisch bij uw toetsinkomen. U moet dat toetsinkomen daarom zelf aanpassen. U doet dit via uw persoonlijke pagina ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst.
  • U heeft zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag: Het afkopen van een klein pensioen heeft mogelijk invloed op de zorgtoeslag, kinderopvang-toeslag en het kindgebonden budget. Het brutobedrag dat u van ons ontvangt, telt mee voor het toetsinkomen dat de basis is voor het ontvangen van deze toeslagen. Deze toeslagen kunnen dus lager worden of stoppen als u uw pensioen afkoopt. In dat geval kan het verstandig zijn uw pensioen niet af te kopen.
  • U heeft een WW-uitkering of WAO/WIA-uitkering: Ontvangt u een WW-uitkering of een WAO/WIA-uitkering? Dan heeft de afkoopwaarde van uw pensioen hier geen invloed op.
  • U heeft een andere uitkering: Het afkopen van uw pensioen kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bijstandsuitkering. Informeer hiernaar bij de instantie die uw uitkering verzorgt, uw gemeente of andere instanties.

   

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.