Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Aegon Levensloop Sparen

Met Aegon Levensloop Sparen spaart u met een variabele rente en fiscaal voordelig van uw bruto jaarsalaris. Ook is het mogelijk om uw saldo vaste te zetten in een deposito. Hiermee zet u uw saldo vast tegen een afgesproken rente. De inleg en de looptijd van een deposito bepaalt u zelf. 
 
Een Aegon Levensloop Sparen kan alleen geopend worden als het saldo afkomstig is uit een waardeoverdracht. Dit betekent dat het saldo afkomstig is van een levenslooprekening bij een bank of verzekeraar. Voor het openen van een Aegon Levensloop Sparen neemt u contact op met onze klantenservice.

 

De overheid heeft bepaald dat de levensloopregeling op 31 december 2021 stopt. 

Veranderingen in de levensloopregelingen

Wat betekent dit voor u?

U kunt tot 31 december 2021 uw levenslooptegoed (in delen) opnemen. In delen (periodieke opname) is mogelijk als u een werkgever heeft. U kunt uw saldo opnemen wanneer u wilt. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Of een andere grote uitgave.

Lees verder

Altijd toegang tot uw producten via Mijn Aegon

Op Mijn Aegon beheert u 24/7 eenvoudig uw persoonlijke gegevens en uw producten in een veilige, online omgeving. Daarnaast download u direct alle belangrijke documenten

Direct inloggen Mijn Aegon

 

Download de Mijn Aegon app: snel toegang tot Mijn Aegon!

Altijd uw documenten zoals jaaroverzichten bij de hand? Of op ieder gewenst moment uw Aegon producten inzien? Met de Mijn Aegon app heeft u de regie zelf in handen. Download de Mijn Aegon app en ervaar het gemak.

  

Bezoekt u deze pagina via uw mobiel of tablet,  download de Mijn Aegon app via een link.

Veelgestelde vragen over Aegon Levensloop Sparen

Veelgestelde vragen
Wat zijn Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen voor producten?

Met deze producten bouwt u een bedrag op van uw bruto jaarsalaris
U kiest een bedrag dat u per maand wilt inleggen of voor een éénmalige storting. Bijvoorbeeld uw 13e maand. Uw werkgever houdt dit bedrag in op uw bruto maandsalaris en stort het op uw levensloopproduct bij Aegon Bank. Over uw inleg betaalt u nog geen loonbelasting.

U betaalt pas loonbelasting als u tegoed opneemt  
Wilt u geld opnemen? Dan keert uw werkgever het bedrag uit uw levensloopproduct bij Aegon Bank, aan u uit. Uw werkgever houdt op dit bedrag loonbelasting in.

U profiteert op dat moment van een heffingskorting voor elk jaar dat u op de rekening heeft ingelegd
Deze heffingskorting wordt sinds 1 januari 2012 niet meer opgebouwd. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur of uw werkgever.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe boek ik geld over tussen sparen en beleggen bij Aegon Levensloop en Aegon Lijfrente?

Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen deze rekeningen
Onderstaande informatie geldt voor overboeken tussen: 

 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Lijfrente Beleggen
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen

U kunt het overboeken van saldo tussen uw rekeningen regelen via de klantenservice
Om het bedrag te laten over boeken neemt u contact op met de klantenservice. Of u stuurt een verzoek naar Aegon met vermelding van uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag. U kunt uw verzoek sturen per e-mail of per post. Per post gebruikt u het adres:
Aegon Bank N.V.
Postbus 35
8900AA LEEUWARDEN

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn tegenrekening op mijn Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen wijzigen?
U kunt de tegenrekeningen op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen niet wijzigen
Alleen uw werkgever kan een wijziging van de tegenrekening op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen doorgeven.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn levenslooptegoed bij Aegon Bank (gedeeltelijk) omzetten naar sparen of beleggen?

Omzetten van saldo tussen Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Levensloop Sparen is mogelijk
U kunt ervoor kiezen om het gehele tegoed of een deel van uw tegoed over te boeken. U krijgt dan een extra rekening met een ander rekeningnummer voor het nieuwe product. Uw oorspronkelijke Aegon Levensloop rekening blijft bestaan onder het bestaande rekeningnummer.

Wij regelen het overboeken van saldo tussen uw rekeningen
U neemt hiervoor contact op met de klantenservice. Of u stuurt een verzoek hiervoor als reactie op deze e-mail of per post naar Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. In dit verzoek vermeldt u uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank beëindigen?

U kunt uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen beëindigen:

 • Op elk moment ongeacht het werkgeversverband
 • Bij waardeoverdracht naar een pensioenregeling als de pensioenregeling dit toestaat
 • Bij waardeoverdracht naar een levensloopregeling bij een andere uitvoerder

De overheid heeft besloten dat op 31 december 2021 de levensloopregeling stopt
Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen eindigen daarom ook op deze datum.

Meer informatie over veranderingen in de levensloopregeling en over de opname van het levensloopsaldo vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Geef ik het tegoed van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft het tegoed van uw Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen niet op te geven aan de Belastingdienst
Uw werkgever moet wel op de hoogte zijn van het tegoed van uw rekening, omdat zij maar een maximaal bedrag in uw levensloopregeling mogen storten. Aegon geeft daarom jaarlijks de hoogte van uw tegoed door aan uw werkgever.

U geeft het totale tegoed alleen op aan de Belastingdienst, wanneer u een (algehele) opname van uw levenslooptegoed heeft gedaan. U geeft dit bedrag dan op bij uw belastingaangifte onder Box 1.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat zijn mijn mogelijkheden voor het saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

U kunt tot en met 2021 blijven sparen of beleggen met uw levensloopproduct
Het aanhouden van uw Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen is gunstig voor u bij belastingaangifte. U blijft dan profiteren van de vrijstelling die geldt voor levenslooptegoed. U betaalt dan namelijk geen vermogensrendementheffing over uw saldo. Daarnaast kunt u voor een vaste (hogere) rente op uw Aegon Levensloop Sparen ook een deposito afspraak maken tot 7 jaar via Mijn Aegon.

U kunt tot en met 2021 uw levenslooptegoed geheel of in vier delen op te nemen
Een opname van uw levensloopsaldo in delen kan alleen als u een werkgever heeft. Ook kunt u er tot en met 2021 voor kiezen om verlof op te nemen en dit te betalen van uw levenslooptegoed als u een werkgever heeft.

Bij uitkering van levenslooptegoed, worden belastingen en premies ingehouden
Mocht u uw levenslooptegoed uitkeren en (een deel hiervan) stallen op een gewone spaar- of beleggingsrekening, dan betaalt u mogelijk vermogensrendementheffing. Als u een uit te keren bedrag aan ons doorgeeft dat hoger is dan uw tegoed, informeren wij u hierover. Wij vragen u dan om een nieuw formulier in te sturen met een aangepast bedrag. Dit geldt ook wanneer u opname van tegoed wenst te doen dat nog vaststaat in participaties op uw Aegon Levensloop Beleggen. Wij vragen u in dit geval om of participaties te verkopen, zodat wij uw opname kunnen uitvoeren. Of om een nieuw formulier in te vullen en toe te sturen met een aangepast bedrag.

Sparen met uitgekeerd tegoed
Wilt u met uw uitgekeerde tegoed verder sparen tegen een vaste hoge rente? Dan is Aegon Deposito Sparen misschien iets voor u. U zet uw geld dan tijdelijk vast tegen een hoge rente die niet verandert. U kunt er ook voor kiezen om te sparen met een variabele rente met Aegon Sparen.

Beleggen met uitgekeerd tegoed
Wilt u uw levenslooptegoed laten uitkeren en de kansen in de markt benutten door met uw tegoed te gaan beleggen? Dan kunt u dit doen met Aegon Beleggen.

Als u uw levenslooptegoed wilt gebruiken om te gaan sparen of beleggen, laat u eerst zelf uw levenslooptegoed uitkeren. Daarna opent u Aegon Sparen of Aegon Beleggen en stort u hier zelf uw uitgekeerde levenslooptegoed op.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat zijn de kosten van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

Kosten Aegon Levensloop Beleggen
Bij aan- en verkoop van beleggingen, brengt Aegon kosten in rekening. Dit percentage houden wij in op het aan- en verkoopbedrag. Daarnaast betaalt u per fonds een beheervergoeding en servicefee. De hoogte van de kosten kunnen wijzigen. De kosten zijn te vinden op www.aegon.nl/particulier/beleggen/kosten-beleggen.

Kosten Aegon Levensloop Sparen
Als u in uw Aegon levensloop Sparen een deposito heeft en deze tussentijds beëindigt, betaalt u kosten voor het voortijdig beëindigen. Meer informatie over deze kosten en de berekening hiervan vindt u op www.aegon.nl/particulier/sparen/deposito-sparen/berekening-hoogte-opnamekosten.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe neem ik saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op?
U neemt geld op uit uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen met een formulier 
U vindt deze formulieren op onze pagina 'Veelgebruikte formulieren' onder het kopje ‘Lijfrente en Pensioen'. U gebruikt deze formulieren voor de opname van een gedeelte of het gehele saldo. U e-mailt het formulier ingevuld en ondertekend aan Aegon via ons webformulier
 • Heeft u een werkgever? Dan gebruikt u het formulier ‘met werkgever’. Voor periodieke opname gebruikt u het 'Opnameformulier Verlof'.
 • Bent u langer dan zes maanden uit dienst bij uw werkgever? Dan kunt u alleen het gehele saldo ineens op nemen. U gebruikt hiervoor het opnameformulier 'zonder werkgever'. 
Op uw saldo wordt belasting ingehouden
 • Heeft u een werkgever? Dan verzorgt uw werkgever de uitkering. Uw werkgever kan u meer vertellen over de verwerkingstijd. 
 • Bent u uit dienst bij de werkgever? Dan verzorgt Aegon de uitkeringen.
Bij opname van het gehele saldo wordt de Aegon Levensloop beëindigd
Na de uitkering ontvangt u per post de uitkeringsspecificatie. Uw levensloop is na beëindigen nog twee jaar zichtbaar in Mijn Aegon en de Mijn Aegon app.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarproduct bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon
Na het inloggen klikt u op de bestaande rekening waar u een deposito op wilt openen. Daarna gaat u naar tabblad 'Deposito openen'. Hier doorloopt u een aantal stappen waarbij u zelf het bedrag en een looptijd kiest. Het is belangrijk dat het saldo waarvoor u het deposito wilt openen op uw rekening staat. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's voor verschillende looptijden en bedragen afsluiten.

U ziet de rente voor de verschillende looptijden als u het deposito opent

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank omzetten naar een pre-pensioen of andere pensioenregeling?

Overhevelen van levenslooptegoed naar een pensioenregeling of prepensioen is mogelijk
Uw pensioenfonds bepaalt of het mogelijk is om uw Aegon Levensloop Sparen of uw Aegon Levensloop Beleggen over te maken naar uw pensioenrekening of verzekering. Deze informatie vindt u in uw pensioenreglement.

Voor storting van uw levensloopsaldo op uw pensioenfonds geldt geen stortingsmaximum
Wel geldt voor dit saldo het opbouwmaximum van 210% van uw laatst verdiende bruto jaarsalaris.

U gebruikt hiervoor het formulier 'Waardeoverdracht naar nieuwe uitvoerder'
U vindt dit formulier op www.aegon.nl/particulier/pensioen bij de informatie over uw levensloopproduct. Ook de ontvangende partij moet het formulier invullen. U kunt het formulier sturen per e-mail of per post naar het adres dat op het formulier staat.

Wat kan ik (laten) storten op mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

U kunt zelf niet storten op uw levensloopproduct van Aegon
U moet in loondienst zijn bij een werkgever om stortingen te kunnen doen. Uw werkgever mag per jaar maximaal 12% van uw laatste bruto jaarsalaris storten. In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen in uw levensloopregeling. Stortingen van rekeningnummers die anders zijn dan die van de werkgever worden teruggestort naar de rekening van herkomst. 

Waardeoverdracht van levensloopsaldo bij een andere bank of verzekeraar kan wel
Hiervoor informeert u Aegon Bank en de overdragende bank of verzekeraar zodat de waardeoverdracht in gang kan worden gezet.

Waar vind ik het saldo van mijn spaar-of beleggingsproduct bij Aegon Bank?

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 • Levensloop: Aegon Levensloop Sparen


Saldo Aegon Beleggen, Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Lijfrente Beleggen inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads