Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over Ontslagvergoeding Sparen

Heeft u uw ontslagvergoeding even niet nodig? Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen spaart u tegen een hoge rente. Zo stelt u het betalen van belasting uit. U bepaalt zelf wanneer u het tegoed van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen laat uitkeren. Voor uw periodieke uitkeringen kunt u Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren openen.

 • Sparen tegen een variabele of vaste hoge rente.
 • U kiest zelf de looptijd voor deposito van 1 tot 30 jaar.
 • U bepaalt zelf hoeveel u inlegt (er is geen minimum inleg). 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wat is een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

De Aegon Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde rekening 
U ontvangt variabele of een vaste rente. De vaste rente krijgt u, wanneer u een deposito op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen afsluit. 

Door uw ontslagvergoeding of stamrecht onder te brengen op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van belasting uit. U betaalt belasting op het moment dat u een uitkering aankoopt of uw Aegon Ontslagvergoeding in één keer uit laat keren. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe open ik een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

U kunt een Aegon Ontslagvergoeding Sparen openen via een adviseur 
Laat uw gegevens achter in het contactformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt contact met u op.
Heeft u geen onafhankelijk adviseur maar gaat hier wel uw voorkeur naar uit? Klik dan hier om een adviseur bij u in de buurt te vinden. 

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft
Hierdoor kunt u alleen een bestaande regeling bij een bank, verzekeraar of stamrecht B.V. overdragen naar een Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer betaal ik belasting over mijn ontslagvergoeding en Aegon Ontslagvergoeding Sparen?
U betaalt pas loonbelasting over uw ontslagvergoeding op het moment dat u een uitkering ontvangt of het saldo afkoopt 
Door een ontslagvergoeding op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen te storten, stelt u het betalen van de loonbelasting uit. Dit geldt ook als u een stamrecht stort. U heeft door de vrijval van ontslagvergoeding of stamrecht in 2015 de mogelijkheid het saldo in één keer op te nemen. Ook kunt u een uitkering aankopen voor uw saldo. 

Het is niet altijd het voordeligst om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
U kunt dit het beste met uw adviseur overleggen. Neemt u het saldo op? In de omschrijving van de uitkering staan de inhoudingen die zijn verricht. Deze geeft u op bij uw belastingaangifte bij Box 1.

Sinds 1 januari 2014 betaalt u direct belasting over een ontslagvergoeding
Is uw ontslag voor 1 januari 2014 vastgelegd? Alleen dan kunt uw ontslagvergoeding nog op Aegon Ontslagvergoeding Sparen storten. Waardeoverdracht van een bestaande ontslagvergoeding van of naar een andere maatschappij is ook mogelijk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer moet ik uiterlijk het geld van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen laten uitkeren?

Uiterlijk op 31 december in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt, moet u een uitkeringsvariant voor uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen aankopen
Met uw Aegon Ontslagvergoeding sparen, kunt u namelijk alleen Sparen. U heeft een uitkeringsvariant van een ontslagvergoeding nodig, om periodiek uitkeringen te kunnen ontvangen. Deze periodieke uitkeringen kunnen alleen aan u, de rekeninghouder, worden uitgekeerd. Aegon Bank heeft hiervoor Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. 

U kan het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen ook in één keer opnemen. U betaalt dan inkomstenbelasting, maximaal 52%. U betaalt geen revisierente als u uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen in één keer opneemt.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe kan ik mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het saldo van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

 • U sluit een product dat uw saldo in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor de Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
 • U neemt het gehele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van de Groene Tabel. U betaalt geen revisierente. Na opname van het gehele saldo beëindigen wij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

 

U boekt geld over naar een ander opbouw- of uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt ons een ondertekend verzoek per e-mail. In dit verzoek zet u de volgende gegevens:

 • Uw voorletters en achternaam
 • Uw adres
 • Het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen
 • De bank of verzekeraar waar wij het geld naartoe moeten overboeken
 • Uw handtekening


Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Ook als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u een verzoek
Hierin vermeld u uw naam en voorletters, adres en het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U ontvangt dan van ons een brief over de afkoop met daarbij een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

Beëindigt u uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen met daarop een actief deposito?
Dan betaalt u administratie- en afkoopkosten als u het deposito eerder stopzet. Deze kosten worden gespecificeerd in de brief die u van ons ontvangt.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur. Wilt u dat uw adviseur of een adviseur van Aegon contact met u opneemt? U gebruikt hiervoor dit formulier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van loonbelasting uit
U betaalt pas loonbelasting wanneer u een uitkering aankoopt. Uiterlijk op 31 december in het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt moet u een uitkering aankopen voor uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. De storting op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen mag alléén worden gedaan vanuit een Stamrecht B.V. of via een waardeoverdracht vanuit een andere aanbieder. Het moet hier gaan om een storting van een ontslagvergoeding, stamrecht of Gouden Handdruk. 

Uw saldo van Aegon Ontslagvergoeding Sparen valt onder box 1. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn rekening bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. Daarna gaat u naar tabblad 'Deposito openen'. Hier kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de voorwaarden. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen afsluiten
U ziet de rente en verschillende looptijden als u het deposito opent.

RekeningKeuze voor looptijd tussen
Aegon Sparen6 maanden en 10 jaar
Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen1 jaar en 30 jaar
Aegon Levensloop Sparen1 jaar tot maximaal eind 2021*
*Dit is omdat de overheid de levensloopregeling in 2021 afschaft. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren?

U kunt op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Sparen meerdere waardeoverdrachten laten storten 
Hiervoor geldt:

 • De waarde moet ontslagvergoeding, gouden handdruk of stamrechtkapitaal zijn.
 • Bij een storting uit een Stamrecht B.V. is een verklaring van de belastingdienst nodig.
 • U kunt zelf niet (bij) storten op uw rekening 

Wanneer de uitkeringen van uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zijn ingegaan, is het niet meer mogelijk een extra waardeoverdracht op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren te laten storten. Dit is wel mogelijk bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.
Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads