Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Ontslagvergoeding Sparen

Heeft u uw ontslagvergoeding even niet nodig? Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen spaart u tegen een hoge rente. Zo stelt u het betalen van belasting uit. U bepaalt zelf wanneer u het tegoed van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen laat uitkeren. Voor uw periodieke uitkeringen kunt u Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren openen.

 • Sparen tegen een variabele of vaste hoge rente.
 • U kiest zelf de looptijd voor deposito van 1 tot 30 jaar.
 • U bepaalt zelf hoeveel u inlegt (er is geen minimum inleg). 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wat is Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Aegon Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde bankrekening waar u een ontslagvergoeding op kan storten
U spaart met het saldo. Dat kan via een variabele rente of met een vaste rente. De vaste rente krijgt u, wanneer u een deposito op de rekening opent. Door uw ontslagvergoeding onder te brengen op Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u uw belastingbetaling uit tot het moment dat u een uitkering aankoopt. Dit kan afhankelijk van uw situatie voordelig zijn, bijvoorbeeld doordat u op latere leeftijd in een lagere belastingschaal valt.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe open ik een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Door het belastingplan 2014 van de overheid is Aegon Ontslagvergoeding Sparen vrijgevallen
Hierdoor kunt u alleen een bestaande regeling bij een bank, verzekeraar of stamrecht B.V. omzetten naar een Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

U kunt een Aegon Ontslagvergoeding Sparen openen via uw adviseur of een Aegon Adviseur
Laat uw gegevens achter in het contactformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon belt u dan. Heeft u nog geen onafhankelijk adviseur maar gaat hier wel uw voorkeur naar uit? Klik dan hier om een financieel adviseur bij u in de buurt te vinden. 

Het is mogelijk om Aegon Ontslagvergoeding Sparen af te sluiten zonder advies
U gaat dan eerst een oriënterend gesprek aan met één van onze adviseurs. Dit oriënterend gesprek is nodig omdat wij bij wet verplicht zijn ervoor te zorgen dat u de financiële gevolgen van dit product begrijpt. Stellen wij aan de hand van het oriënterend gesprek vast dat u toch advies nodig heeft? Dan informeren wij u hierover. Aan het oriënterend gesprek met onze adviseur zijn géén kosten verbonden. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer betaal ik belasting over mijn ontslagvergoeding en Aegon Ontslagvergoeding Sparen?
U betaalt pas loonbelasting over uw ontslagvergoeding op het moment dat u een uitkering ontvangt of het saldo afkoopt 
Door een ontslagvergoeding op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen te storten, stelt u het betalen van de loonbelasting uit. Dit geldt ook als u een stamrecht stort. U heeft door de vrijval van ontslagvergoeding of stamrecht in 2015 de mogelijkheid het saldo in één keer op te nemen. Ook kunt u een uitkering aankopen voor uw saldo. 

Het is niet altijd het voordeligst om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
U kunt dit het beste met uw adviseur overleggen. Neemt u het saldo op? In de omschrijving van de uitkering staan de inhoudingen die zijn verricht. Deze geeft u op bij uw belastingaangifte bij Box 1.

Sinds 1 januari 2014 betaalt u direct belasting over een ontslagvergoeding
Is uw ontslag voor 1 januari 2014 vastgelegd? Alleen dan kunt uw ontslagvergoeding nog op Aegon Ontslagvergoeding Sparen storten. Waardeoverdracht van een bestaande ontslagvergoeding van of naar een andere maatschappij is ook mogelijk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer moet ik uiterlijk het geld van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen laten uitkeren?

Uiterlijk op 31 december in het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt, moet u een uitkeringsvariant voor uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen aankopen
Met uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen, kunt u namelijk alleen sparen. U heeft een uitkeringsvariant van een Aegon Ontslagvergoeding nodig, om periodiek uitkeringen te kunnen ontvangen. Deze periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld maandelijks) kunnen alleen aan u, de rekeninghouder, worden overgeboekt. Aegon Bank heeft hiervoor Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. 

Sinds 1 januari 2014 mag u van de wetgever het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen ook opnemen. U betaalt dan wel loonbelasting tot maximaal 52%. U hoeft geen revisierente te betalen over opname van uw ontslagvergoedingssaldo.

Meer informatie over de vrijval van de ontslagvergoeding.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik geld opnemen van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of de rekening beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het geld van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

 • U sluit een product dat het bedrag in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor het product Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
 • U neemt het hele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van de Groene Tabel. U betaalt geen revisierente. Na opname van het gehele saldo beëindigen wij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

 

U boekt geld over naar een uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt uw ondertekende verzoek als bijlage bij een e-mail. In dit verzoek zet u de volgende gegevens:

 • Uw voorletters en achternaam
 • Uw adres
 • Het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen
 • De bank of verzekeraar waar wij het geld naartoe moeten overboeken
 • Uw handtekening


Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u ons ook een verzoek
Hierin vermeld u uw naam en voorletters, adres en het nummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U ontvangt dan van ons een informatiebrief over de afkoop, inclusief een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur. Wilt u het bedrag gebruiken om uw pensioen aan te vullen? Dan profiteert u mogelijk van een belastingvoordeel als u het saldo laat staan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de fiscale spelregels bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van loonbelasting uit
U betaalt pas loonbelasting wanneer u een uitkering aankoopt. Uiterlijk op 31 december in het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt moet u een uitkering aankopen voor uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. De storting op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen mag alléén worden gedaan vanuit een Stamrecht B.V. of via een waardeoverdracht vanuit een andere aanbieder. Het moet hier gaan om een storting van een ontslagvergoeding, stamrecht of Gouden Handdruk. 

Uw saldo van Aegon Ontslagvergoeding Sparen valt onder box 1. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarproduct bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon
Na het inloggen klikt u op de bestaande rekening waar u een deposito op wilt openen. Daarna gaat u naar tabblad 'Deposito openen'. Hier doorloopt u een aantal stappen waarbij u zelf het bedrag en een looptijd kiest. Het is belangrijk dat het saldo waarvoor u het deposito wilt openen op uw rekening staat. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's voor verschillende looptijden en bedragen afsluiten.

U ziet de rente voor de verschillende looptijden als u het deposito opent

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik storten op mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren?

U kunt zelf geen geld op Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren storten
De waardeoverdracht mag alleen afkomstig zijn van:

 • Uw Stamrecht B.V.
  U kunt uw ontslagvergoeding laten storten op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vanaf uw Stamrecht B.V.
 • Bank of verzekeraar
  U kunt uw ontslagvergoeding laten storten op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren door de bank of verzekeraar waar u uw ontslagvergoeding heeft ondergebracht. Dit gebeurt via waardeoverdracht.

Wanneer de uitkeringen zijn ingegaan, is niet mogelijk een extra waardeoverdracht op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren te laten storten. Dit is wel mogelijk bij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.
Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads