Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over Ontslagvergoeding Sparen

Heeft u uw ontslagvergoeding ondergebracht bij een andere maatschappij of in een Stamrecht B.V.? Dan kunt u deze overdragen naar een Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U bepaalt zelf wanneer u het tegoed van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen laat uitkeren. Voor uw periodieke uitkeringen kunt u Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren openen.

  • Sparen tegen een variabele of vaste rente. Bekijk de actuele rentes banksparen.
  • U kiest zelf de looptijd voor een deposito van 1 tot 30 jaar.
  • U bepaalt zelf hoeveel u inlegt.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wat is een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

De Aegon Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde rekening 
U ontvangt variabele of een vaste rente. De vaste rente krijgt u, wanneer u een deposito op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen afsluit. 

Door uw ontslagvergoeding of stamrecht onder te brengen op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van belasting uit. U betaalt belasting op het moment dat u een uitkering aankoopt of uw Aegon Ontslagvergoeding in één keer uit laat keren. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe open ik een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft
Hierdoor kunt u alleen een bestaande regeling bij een bank, verzekeraar of stamrecht B.V. overdragen naar een Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Een Aegon Ontslagvergoeding kan geopend worden via een adviseur 
Het is tijdelijk niet mogelijk om een Aegon Ontslagvergoeding Sparen te openen. Dit komt door de vernieuwing van de Mijn Aegon Bank omgeving.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer moet ik uiterlijk het saldo van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen opnemen?

U heeft tot 31 december in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt om het saldo op te nemen
U opent een uitkerende rekening om periodiek een uitkering te ontvangen of u neemt het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen in één keer op. Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe kan ik mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen beëindigen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe kan ik mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het saldo van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

  • U sluit een product dat uw saldo in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor de Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
  • U neemt het gehele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van 'De Groene Tabel bijzondere beloning'. 
U boekt geld over naar een ander opbouw- of uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt een ondertekend overdrachtsformulier naar Aegon via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. Daarnaast voegt u een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs toe. 

Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo in termijnen?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Ook als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u een verzoek
U stuurt dit verzoek naar Aegon via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. U ontvangt dan van ons een brief over de afkoop met daarbij een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina 'Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank'.

Beëindigt u uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen met daarop een actief deposito?
Dan betaalt u administratie- en afkoopkosten als u het deposito eerder stopzet. Deze kosten worden gespecificeerd in de brief die u van ons ontvangt.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat voor advies uw gegevens achter op ons webformulier ‘Advies nodig?’. Afhankelijk van uw keuze neemt uw eigen adviseur, een Aegon adviseur of een onafhankelijk adviseur contact met u op. Of u zoekt zelf een adviseur bij u in de buurt op onze pagina ‘Zoek een adviseur’.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van loonbelasting uit
U betaalt pas loonbelasting wanneer u een uitkering aankoopt. Uiterlijk op 31 december in het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt moet u een uitkering aankopen voor uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. De storting op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen mag alléén worden gedaan vanuit een Stamrecht B.V. of via een waardeoverdracht vanuit een andere aanbieder. Het moet hier gaan om een storting van een ontslagvergoeding, stamrecht of Gouden Handdruk. 

Uw saldo van Aegon Ontslagvergoeding Sparen valt onder box 1. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn rekening bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon 
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. In het vak ‘Direct regelen’ aan de rechterkant klikt u op ‘Deposito openen’. In de pop-up kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de deposito afspraak. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen openen
Als u het deposito opent ziet u de rente en verschillende looptijden.

RekeningKeuze voor looptijd tussen
Aegon Sparen6 maanden en 10 jaar
Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen1 jaar en 30 jaar
Aegon Levensloop Sparen1 jaar tot maximaal eind 2021*
*Dit is omdat de overheid de levensloopregeling in 2021 afschaft. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren?

U kunt op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Sparen meerdere waardeoverdrachten laten storten 
Hiervoor geldt:

  • De waarde moet een ontslagvergoeding, gouden handdruk of stamrechtkapitaal zijn.
  • Bij een storting uit een Stamrecht B.V. hebben wij een verklaring van de belastingdienst nodig.
  • U kunt zelf niet (bij) storten op uw rekening. De storting komt van de (oude) werkgever, andere bank of verzekeraar of vanuit een Stamrecht B.V.

Wanneer de uitkeringen van uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zijn ingegaan, is het niet meer mogelijk een extra waardeoverdracht op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren te laten storten. Dit is wel mogelijk bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.
Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads