Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Ontslagvergoeding Sparen

Heeft u uw ontslagvergoeding even niet nodig? Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen spaart u tegen een hoge rente. Zo stelt u het betalen van belasting uit. U bepaalt zelf wanneer u het tegoed van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen laat uitkeren. Voor uw periodieke uitkeringen kunt u Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren openen.

  • Sparen tegen een variabele of vaste hoge rente.
  • U kiest zelf de looptijd voor deposito van 1 tot 30 jaar.
  • U bepaalt zelf hoeveel u inlegt (er is geen minimum inleg). 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe open ik een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

Door het belastingplan 2014 van de overheid is Aegon Ontslagvergoeding Sparen vrijgevallen
Hierdoor kunt u alleen een bestaande regeling bij een bank, verzekeraar of stamrecht B.V. omzetten naar een Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

U kunt een Aegon Ontslagvergoeding Sparen openen via uw adviseur of een Aegon Adviseur
Laat uw gegevens achter in het contactformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon belt u dan. Heeft u nog geen onafhankelijk adviseur maar gaat hier wel uw voorkeur naar uit? Klik dan hier om een financieel adviseur bij u in de buurt te vinden. 

Het is mogelijk om Aegon Ontslagvergoeding Sparen af te sluiten zonder advies
U gaat dan eerst een oriënterend gesprek aan met één van onze adviseurs. Dit oriënterend gesprek is nodig omdat wij bij wet verplicht zijn ervoor te zorgen dat u de financiële gevolgen van dit product begrijpt. Stellen wij aan de hand van het oriënterend gesprek vast dat u toch advies nodig heeft? Dan informeren wij u hierover. Aan het oriënterend gesprek met onze adviseur zijn géén kosten verbonden. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen, de kosten en hoe u een oriënterend gesprek kunt aanvragen, vindt u op: http://www.aegon.nl/particulier/pensioen-inkomen/ontslagvergoeding-sparen/ .

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer betaal ik belasting over mijn ontslagvergoeding en Aegon Ontslagvergoeding Sparen?

U betaalt belasting over uw ontslagvergoeding wanneer u het saldo afkoopt of een uitkering aankoopt
Door een ontslagvergoeding op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen te storten, stelt u het betalen van de loonbelasting uit.
U heeft door vrijval van ontslagvergoeding en stamrecht in 2015 de mogelijkheid het saldo in één keer op te nemen. Ook kunt u een uitkering aankopen voor uw saldo. U betaalt pas loonbelasting op het moment dat u het saldo afkoopt of een uitkering ontvangt.

Het is niet altijd het voordeligst om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
U kunt dit het beste met uw adviseur overleggen. U spaart namelijk om later periodiek uw inkomen of pensioen te kunnen aanvullen.
Het aankopen van een uitkering voor uw ontslagvergoeding kan voordelig zijn. Bij Aegon Bank hebben wij hiervoor Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.  

Neemt u het saldo op?
Dan ontvangt u van ons een uitkeringsspecificatie van de inhoudingen, nadat u het saldo heeft ontvangen. U geeft de bedragen uit deze uitkeringsspecificatie op bij belastingaangifte bij Box 1.

Sinds 1 januari 2014 betaalt u direct belasting over een ontslagvergoeding
U kunt uw ontslagvergoeding alleen nog op Aegon Ontslagvergoeding Sparen storten, als uw ontslag voor 1 januari 2014 is vastgelegd. Waardeoverdracht van een andere bank of verzekeraar is dus ook mogelijk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe wijzig ik de looptijd of uitkering van mijn uitkerende lijfrente of uitkerende ontslagvergoeding bij Aegon Bank?

Als uw eerste uitkering heeft plaats gevonden kunt u geen aanpassingen meer doen
Staat er nog géén saldo op uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren? Of ligt de datum van de eerste uitkering nog minimaal twee weken in de toekomst? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij kijken voor u of wij de looptijd of uitkeringsfrequentie nog kunnen aanpassen. 

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
Meer informatie over Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren.
Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik geld opnemen van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of de rekening beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het geld van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

  • U sluit een product dat het bedrag in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor het product Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
  • U neemt het hele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van de de Groene Tabel. U betaalt geen revisierente. Na opname van het gehele saldo beëindigen wij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

 

U boekt geld over naar een uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt uw ondertekende verzoek als bijlage bij een e-mail. In dit verzoek zet u de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en achternaam
  • Uw adres
  • Het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen
  • De bank of verzekeraar waar wij het geld naartoe moeten overboeken
  • Uw handtekening


Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u ons ook een verzoek
Hierin vermeld u uw naam en voorletters, adres en het nummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U ontvangt dan van ons een informatiebrief over de afkoop, inclusief een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur. Wilt u het bedrag gebruiken om uw pensioen aan te vullen? Dan profiteert u mogelijk van een belastingvoordeel als u het saldo laat staan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads