Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veranderingen door wetswijziging voor ontslagvergoedingen

De regels voor Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren verschillen van elkaar, op deze pagina leest u hier meer over.

 

Veranderingen voor: Aegon Ontslagvergoeding Sparen 

Heeft u het geld niet direct nodig? Dan kunt u het geld beter op de geblokkeerde rekening laten staan. Een paar redenen: 

 • U betaalt nu geen belasting over het saldo op de rekening. U betaalt pas belasting als u het saldo opneemt.
 • De rente op Aegon Ontslagvergoeding Sparen is vaak hoger dan op een normale spaarrekening. Zie in Mijn Aegon hoeveel rente u nu ontvangt.
 • Spaart u om uw pensioen aan te vullen? Dan betaalt u vanaf uw AOW-leeftijd meestal veel minder belasting dan u betaalt als u het geld nu opneemt. 
 • U heeft misschien geen recht meer op een toeslag als u het geld opneemt. Denk aan huurtoeslag of zorgtoeslag. 

Tip! 

Vraag uw adviseur welke keuze het beste bij u past. Hij helpt u graag. Of lees de veelgestelde vragen.

 

Veranderingen voor: Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren 

Heeft u het geld niet direct nodig? Dan kan het verstandig zijn om de rekening niet te stoppen. Een paar redenen: 

 • U betaalt nu geen belasting over het saldo op de rekening. U betaalt pas belasting als u het saldo opneemt en over uw periodieke uitkeringen.
 • De rente op Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren is vaak hoger dan op een normale spaarrekening. Zie in Mijn Aegon hoeveel rente u nu ontvangt.
 • Vult u uw pensioen aan? Dan betaalt u meestal veel minder belasting dan u betaalt als u het geld nu opneemt.
 • U heeft misschien geen recht meer op een toeslag als u het geld opneemt. Denk aan huurtoeslag of zorgtoeslag. 

 

Het saldo van Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren kan u volgens de voorwaarden niet opnemen. Door de wetswijziging hebben wij de voorwaarden gewijzigd.

Let op: u kunt uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren niet meer overzetten naar Aegon Ontslagvergoeding Sparen. Bekijk de nieuwe voorwaarden ontslagvergoeding uitkeren.pdf

Tip! 

Vraag uw adviseur welke keuze het beste bij u past. Hij helpt u graag. Of lees meer over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.

 

Saldo uitkeren of rekening opheffen 

Voor het uitkeren van uw saldo op Aegon Ontslagvergoeding Sparen geldt het volgende: 

 • U neemt uw hele saldo op. Daarna stoppen wij uw rekening.
 • U betaalt geen kosten over de opname. Behalve als u (een deel van) uw saldo heeft vastgezet in een deposito. Dan betaalt u hierover opnamekosten
 • U ontvangt uw saldo binnen 2 maanden. Dit komt omdat wij de opnames één keer per maand verwerken. U ontvangt na de beëindiging van uw rekening een uitkeringsspecificatie. Deze lijkt op een loonstrook. 

 

Voor het uitkeren van uw saldo op Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geldt het volgende:

 • U betaalt geen kosten als u uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren stopt.
 • U ontvangt uw saldo binnen 2 maanden. Dit komt omdat wij de opnames één keer per maand verwerken. U ontvangt na de beëindiging van uw rekening een uitkeringsspecificatie. Deze lijkt op een loonstrook. 

Let op! 

Neemt u uw saldo op? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en eventuele toeslagen (zoals huurtoeslag). Vraag de Belastingdienst of uw adviseur wat dit voor u betekent.

 

Is het verstandig om uw saldo nu op te nemen?

Als u met pensioen gaat betaalt u meestal veel minder belasting dan nu. Laat u uw saldo doorgroeien? Dan betaalt u hierover geen belasting totdat u het opneemt. En door de rente die u jaarlijks ontvangt, wordt uw saldo nog hoger.

Veelgestelde vragen

Wanneer betaal ik belasting over mijn ontslagvergoeding en Aegon Ontslagvergoeding Sparen?
U betaalt pas loonbelasting over uw ontslagvergoeding op het moment dat u een uitkering ontvangt of het saldo afkoopt 
Door een ontslagvergoeding op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen te storten, stelt u het betalen van de loonbelasting uit. Dit geldt ook als u een stamrecht stort. U heeft door de vrijval van ontslagvergoeding of stamrecht in 2015 de mogelijkheid het saldo in één keer op te nemen. Ook kunt u een uitkering aankopen voor uw saldo. 

Het is niet altijd het voordeligst om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
U kunt dit het beste met uw adviseur overleggen. Neemt u het saldo op? In de omschrijving van de uitkering staan de inhoudingen die zijn verricht. Deze geeft u op bij uw belastingaangifte bij Box 1.

Sinds 1 januari 2014 betaalt u direct belasting over een ontslagvergoeding
Is uw ontslag voor 1 januari 2014 vastgelegd? Alleen dan kunt uw ontslagvergoeding nog op Aegon Ontslagvergoeding Sparen storten. Waardeoverdracht van een bestaande ontslagvergoeding van of naar een andere maatschappij is ook mogelijk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik geld opnemen van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen of de rekening beëindigen?

Er zijn twee mogelijkheden als u het geld van uw ontslagvergoeding op wilt nemen

 • U sluit een product dat het bedrag in termijnen uitkeert. Aegon heeft hiervoor het product Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. U betaalt loonbelasting over de uitkeringen.
 • U neemt het hele bedrag in één keer op. Hierbij houden wij loonbelasting in aan de hand van de Groene Tabel. U betaalt geen revisierente. Na opname van het gehele saldo beëindigen wij uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

 

U boekt geld over naar een uitkerend product met een schriftelijk verzoek
U stuurt uw ondertekende verzoek als bijlage bij een e-mail. In dit verzoek zet u de volgende gegevens:

 • Uw voorletters en achternaam
 • Uw adres
 • Het rekeningnummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen
 • De bank of verzekeraar waar wij het geld naartoe moeten overboeken
 • Uw handtekening


Heeft u een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren geopend voor het uitkeren van het saldo?
Dan is een schriftelijk verzoek niet nodig. Het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen wordt vanzelf overgezet.

Als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u ons ook een verzoek
Hierin vermeld u uw naam en voorletters, adres en het nummer van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen. U ontvangt dan van ons een informatiebrief over de afkoop, inclusief een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur. Wilt u het bedrag gebruiken om uw pensioen aan te vullen? Dan profiteert u mogelijk van een belastingvoordeel als u het saldo laat staan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Ontslagvergoeding Uitkeren?

U heeft bij het openen van uw rekening gekozen per welke periode u een uitkering wilt ontvangen
Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. U ontvangt de uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee dagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.

Heeft u uw Aegon Lijfrente Sparen omgezet naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?
Dan is de ingangsdatum gelijk aan de openingsdatum van uw Aegon Lijfrente Uitkeren.  

De uitkeringstermijn en de datum van de eerstvolgende uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon onder het tabblad 'Uitkeringsdetails'. De bij de wet- en regelgeving verplichte inhoudingen vindt u terug onder het tabblad 'Rekeningoverzicht'. Deze ziet u ook terug in de omschrijving van uw uitkering.

In Mijn Aegon kunt u uw rekeningoverzicht downloaden. Ook ontvangt u via Mijn Aegon een jaaroverzicht.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?