Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

De levensloopregeling 2017

Hoe kunt u uw levenslooptegoed laten uitkeren?

U kunt tot 31 december 2021 uw levenslooptegoed (in delen) opnemen. In delen (periodieke opname) is mogelijk als u een werkgever heeft. U kunt uw saldo opnemen wanneer u wilt. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Of een andere grote uitgave. 

Wilt u opnemen?

Download één van de formulieren onderaan deze pagina.

Let op: neemt u al het geld op? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en eventuele toeslagen (zoals huurtoeslag). Vraag de Belastingdienst of uw werkgever wat dit voor u betekent. Uw werkgever keert het bedrag netto aan u uit.

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst 
 

Heeft u geen werkgever?

Dan krijgt u de uitkering van ons. Wij houden dan de verplichte belastingen en premies in. Wij keren uw levenslooptegoed in één keer uit. Het is voor u niet mogelijk uw levenslooptegoed in delen op te nemen. Houdt u daar rekening mee? Totdat u het geld opneemt, spaart u fiscaal voordelig. 

Wilt u bijstorten in uw pensioenregeling?

In sommige gevallen is het mogelijk om uw levenslooptegoed in uw pensioenregeling te storten. Dit kan als uw pensioenregeling dit toestaat. Vraag het aan uw personeelsadviseur. 

Wilt u opnemen?

Download één van de formulieren onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank blijven gebruiken als ik van werkgever ben veranderd?

U kunt uw levensloopproduct blijven gebruiken
Wel registreren wij graag de juiste werkgever op uw product. Daarom vragen wij u om een schriftelijk ondertekende bevestiging. In deze bevestiging moeten de volgende gegevens staan:

 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Naam, collectiviteit- of werkgeversnummer van uw oude werkgever
 • De datum van uit dienst treden bij uw oude werkgever
 • Naam, KvK nummer, datum in dienst treden, contactpersoon, postadres en  tegenrekening van uw nieuwe werkgever
 • Uw personeelsnummer bij de nieuwe werkgever
 • Ondertekening van de bevestiging door uzelf én uw nieuwe werkgever

Deze bevestiging kunt u inscannen en via e-mail naar Aegon Bank sturen. U kunt deze bevestiging ook opsturen per post naar Aegon Bank N.V., postbus 35, 8900 AA in Leeuwarden.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank beëindigen?

U kunt uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen beëindigen als u:

 • Uit dienst treedt
 • Waardeoverdracht doet naar een pensioenregeling. Dit kan niet bij elke pensioenregeling.
 • Waardeoverdracht doet naar een levensloopregeling bij een andere bank of verzekeraar

De overheid heeft besloten dat op 31 december 2021 de levensloopregeling stopt. Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen eindigen daarom ook op deze datum.

Meer informatie over veranderingen in de levensloopregeling en over de opname van het levensloopsaldo vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe neem ik saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op?

U neemt geld op uit uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen met een formulier 
U vindt deze formulieren op onze pagina 'Veelgebruikte formulieren' onder het kopje ‘Lijfrente en Pensioen'. U gebruikt deze formulieren  voor de opname van een gedeelte van uw saldo of het gehele saldo. 
U print het formulier uit en stuurt het ingevulde en ondertekende opnameformulier aan ons toe. U gebruikt hiervoor deze deze link. Op uw saldo wordt belasting ingehouden. 

U kiest het formulier dat bij uw situatie past
Heeft u een werkgever? Dan gebruikt u het formulier ‘met werkgever’. Voor periodieke opname gebruikt u het 'Opnameformulier Verlof'. Bent u langer dan zes maanden uit dienst bij uw werkgever? 
 • Dan kunt u het gehele saldo ineens op nemen. U gebruikt hiervoor het opnameformulier 'zonder werkgever'. 
 • Wilt u het saldo toch in delen of periodiek opnemen? Geeft u ons dan de gegevens van uw nieuwe werkgever door. 
De rekening wordt na opname van het gehele saldo beëindigd
U ontvangt per post achteraf een uitkeringsspecificatie van het tegoed dat u heeft ontvangen. Heeft u nog een ander product bij Aegon? Dan kunt u de rekening nog 2 jaar inzien via Mijn Aegon.

U kunt eventuele toeslagen kwijtraken
Bijvoorbeeld uw huurtoeslag en zorgtoeslag. Voor meer informatie over de fiscale gevolgen neemt u contact op met een financieel adviseur of de Belastingdienst.
 
De verwerkingstijd van een opname hangt af van uw situatie
 • Heeft u een werkgever? Dan verzorgt uw werkgever de netto uitkering. Uw werkgever kan u meer vertellen over de verwerkingstijd. 
 • Bent u uit dienst bij de werkgever? Dan verwerkt Aegon uw uitkeringen. Ontvangen wij uw formulier voor de eerste van de maand? Dan maken wij het geld rond de twintigste van die maand aan u over. Is uw formulier na het eerste van de maand binnen? Dan ontvangt u het geld rond de twintigste van de maand die daarop volgt.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn tegenrekening op mijn Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen wijzigen?

U kunt de tegenrekeningen op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen niet wijzigen
Alleen uw werkgever kan een wijziging van de tegenrekening op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen doorgeven.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik mijn levenslooptegoed bij Aegon Bank (gedeeltelijk) omzetten naar sparen of beleggen?

Omzetten van saldo tussen Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Levensloop Sparen is mogelijk
U kunt ervoor kiezen om het gehele tegoed of een deel van uw tegoed over te boeken. U krijgt dan een extra rekening met een ander rekeningnummer voor het nieuwe product. Uw oorspronkelijke Aegon Levensloop rekening blijft bestaan onder het bestaande rekeningnummer.

Wij regelen het overboeken van saldo tussen uw rekeningen
U neemt hiervoor contact op met de klantenservice. Of u stuurt een verzoek hiervoor als reactie op deze e-mail of per post naar Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. In dit verzoek vermeldt u uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Downloads