Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

De levensloopregeling 2017

Hoe kunt u uw levenslooptegoed opnemen?

U kunt tot 31 december 2021 uw levenslooptegoed opnemen. U kunt uw saldo opnemen wanneer u wilt. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Of een andere grote uitgave. 

Voor opname downloadt u het juiste formulier onder aan de pagina. 

Heeft u een werkgever?

Dan verloopt de uitkering en de belastinginhouding via uw werkgever. Via uw werkgever kunt het saldo in delen opnemen of in één keer.  

Heeft u geen werkgever?

Dan verloopt de uitkering en de belastinginhouding via Aegon. Het is zonder werkgever alleen mogelijk het totale saldo in één keer op te nemen.  

Let op: neemt u het gehele saldo op? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Wilt u bijstorten in uw pensioenregeling?

In sommige gevallen is het mogelijk om uw levenslooptegoed in uw pensioenregeling te storten. Dit kan als uw pensioenregeling dit toestaat. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank blijven gebruiken als ik van werkgever ben veranderd?

U kunt uw levensloopproduct blijven gebruiken
Wel registreren wij graag de juiste werkgever op uw product. Daarom vragen wij u om een schriftelijk ondertekende bevestiging. In deze bevestiging moeten de volgende gegevens staan:

 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Naam, collectiviteit- of werkgeversnummer van uw oude werkgever
 • De datum van uit dienst treden bij uw oude werkgever
 • Naam, KvK nummer, datum in dienst treden, contactpersoon, postadres en  tegenrekening van uw nieuwe werkgever
 • Uw personeelsnummer bij de nieuwe werkgever
 • Ondertekening van de bevestiging door uzelf én uw nieuwe werkgever

Deze bevestiging kunt u inscannen en via e-mail naar Aegon Bank sturen. U kunt deze bevestiging ook opsturen per post naar Aegon Bank N.V., postbus 35, 8900 AA in Leeuwarden.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank beëindigen?

U kunt uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen beëindigen:

 • Op elk moment ongeacht het werkgeversverband
 • Bij waardeoverdracht naar een pensioenregeling als de pensioenregeling dit toestaat
 • Bij waardeoverdracht naar een levensloopregeling bij een andere uitvoerder

De overheid heeft besloten dat op 31 december 2021 de levensloopregeling stopt
Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen eindigen daarom ook op deze datum.

Meer informatie over veranderingen in de levensloopregeling en over de opname van het levensloopsaldo vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe neem ik saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op?
U neemt geld op uit uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen met een formulier 
U vindt deze formulieren op onze pagina 'Veelgebruikte formulieren' onder het kopje ‘Lijfrente en Pensioen'. U gebruikt deze formulieren voor de opname van een gedeelte of het gehele saldo. U e-mailt het formulier ingevuld en ondertekend aan Aegon via ons webformulier
 • Heeft u een werkgever? Dan gebruikt u het formulier ‘met werkgever’. Voor periodieke opname gebruikt u het 'Opnameformulier Verlof'.
 • Bent u langer dan zes maanden uit dienst bij uw werkgever? Dan kunt u alleen het gehele saldo ineens op nemen. U gebruikt hiervoor het opnameformulier 'zonder werkgever'. 
Op uw saldo wordt belasting ingehouden
 • Heeft u een werkgever? Dan verzorgt uw werkgever de uitkering. Uw werkgever kan u meer vertellen over de verwerkingstijd. 
 • Bent u uit dienst bij de werkgever? Dan verzorgt Aegon de uitkeringen.
Bij opname van het gehele saldo wordt de Aegon Levensloop beëindigd
Na de uitkering ontvangt u per post de uitkeringsspecificatie. Uw levensloop is na beëindigen nog twee jaar zichtbaar in Mijn Aegon en de Mijn Aegon app.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn tegenrekening op mijn Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen wijzigen?
U kunt de tegenrekeningen op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen niet wijzigen
Alleen uw werkgever kan een wijziging van de tegenrekening op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen doorgeven.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn levenslooptegoed bij Aegon Bank (gedeeltelijk) omzetten naar sparen of beleggen?

Omzetten van saldo tussen Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Levensloop Sparen is mogelijk
U kunt ervoor kiezen om het gehele tegoed of een deel van uw tegoed over te boeken. U krijgt dan een extra rekening met een ander rekeningnummer voor het nieuwe product. Uw oorspronkelijke Aegon Levensloop rekening blijft bestaan onder het bestaande rekeningnummer.

Wij regelen het overboeken van saldo tussen uw rekeningen
U neemt hiervoor contact op met de klantenservice. Of u stuurt een verzoek hiervoor als reactie op deze e-mail of per post naar Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. In dit verzoek vermeldt u uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads