Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Adfis

Het expertiseplatform van Aegon

.

Team Aegon Adfis
Zakelijk Aegon Adfis

Nieuwsberichten

Gehuwd en duurzaam gescheiden

20-01-2020

Het UWV mag de AOW-uitkering niet verlagen naar een gehuwden-AOW. De gehuwde man maakt aannemelijk dat hij duurzaam gescheiden woont van zijn echtgenoot.

Werkgever heeft bij voorwaardelijke indexatie een inspanningsverplichting

20-01-2020

Toeslagverlening afhankelijk van beslissing van werkgever en gefinancierd uit depot. Werkgever geeft aan te stoppen met bijstortingen in depot. Door lage rente ook geen overrente als financieringsbron. Werkgever heeft inspanningsverplichting om de kans op indexering in financiële zin mogelijk te maken.

Tussenpersoon mag niet stil blijven zitten als de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven

13-01-2020

Tussenpersoon wijst DGA niet tijdig op feit dat mogelijkheid om extern verzekerd pensioen over te brengen naar eigen beheer m.i.v. 1 juli 2017 verviel. Hiermee is hij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op hem jegens de DGA rustende zorgplicht. Daarom is hij gehouden de dientengevolge door de DGA geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

 

Aegon Adfis Academy

Wij delen onze pensioenkennis met u door bijvoorbeeld workshops, trainingen en pensioenspreekuren.

Nieuwsbrief Aegon Adfis

Een tweewekelijks overzicht van actuele ontwikkelingen over pensioenen en inkomen voor later.

Aegon Adfis in de media

Wij schrijven regelmatig artikelen en columns in vakbladen en kranten.

Activiteitenkalender

Direct contact met Aegon Adfis

Telefoon: (070) 344 52 10

E-mail: adfis@aegon.nl

 

Heeft u een vraag over uw pensioenregeling bij Aegon? Kijk op www.aegon.nl/klantenservice-pensioen