Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Factor A voor premieregelingen

Factor A voor premieregelingen

12 januari 2018

De nieuwste factoren om de pensioenaangroei voor premieregelingen te berekenen (factor A) zijn bekend. De factoren gelden voor de berekening van de lijfrentepremieaftrek.

Berekeningsfactoren factor A voor premieregelingen

Voor de bepaling van de maximale lijfrentepremieaftrek in een jaar geldt de volgende formule:

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x A) -/- F.

Daarbij staat de A voor de aangroei van het pensioen in het voorgaande kalenderjaar. Het percentage 13,3 en de vermenigvuldigingsfactor 6,27 gelden met ingang van 2018.

Voor beschikbare premieregelingen wordt de A berekend door de pensioenpremie van het voorafgaande kalenderjaar te vermenigvuldigen met een factor die in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 staat (artikel 15 UBIB 2001). Met ingang van 1 januari 2019 worden die vermenigvuldigingsfactoren aangepast. Dit betekent dat dit pas invloed heeft op de lijfrenteaftreik in 2019.

Commentaar

Het UBIB 2001 wordt gewijzigd in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Als gevolg van die verhoging zijn onder meer de premiestaffels voor beschikbare premieregelingen die gelden vanaf 1 januari 2018 aangepast. Zie ook ons nieuwsbericht van 15 december 2017.

De berekeningsfactoren die gelden vanaf 1 januari 2019 zijn ook aangepast aan de meest recente overlevingstafel GBM/GBV 11-16. Daardoor wijken de percentages in het op 28 december 2017 gepubliceerde besluit op enkele plekken met één honderdste af van de in februari 2017 gepubliceerde factoren in het eindejaarsbesluit 2017 (zie ook ons nieuwsbericht van 13 februari 2017)

Tenslotte zijn de factoren aangepast aan de wijziging van de Wet op de loonbelasting per 1 januari 2017 waardoor de ingangsdatum van een pensioen de eerste van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt mag zijn (zie ook ons nieuwsbericht van 26 september 2016).

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Staatsblad 28 december 2017, nr 524  

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 januari 2018.