Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Fiscale cijfers 2019

Fiscale cijfers 2019

8 januari 2019

Verschillende bedragen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en Successiewet 1956 worden jaarlijks geïndexeerd. In onderstaand overzicht leest u de bedragen voor onder meer lijfrenten, de kapitaalverzekering eigen woning, box 3-en schenkingsvrijstellingen.

Cijfers 2019 en 2018

 

2019

2018

BOX 1

Lijfrenteruimte

Jaarruimte

13,3%(P- 12.275)-F-6,27A

13,3(P- € 12.129)-F-6,27A

P = Maximaal

€ 107.593

€ 105.075

Maximale jaarruimte

€ 12.678

€ 12.362

Reserveringsruimte

€ 7.254

€ 7.167

Reserveringsruimte ouder dan:
56 jaar en 4 maanden (2019)

(56 jaar (2018))

€ 14.322

€ 14.152

Maximale stakingslijfrente

Ingeval ondernemer bij staken maximaal 5 jaar jonger is dan op stakingsmoment geldende AOW-leeftijd of voor 45% of meer arbeidsongeschikt en de lijfrente direct ingaat

€ 459.688

€ 454.237

Ingeval ondernemer bij staken maximaal 15 jaar jonger is dan AOW-leeftijd op stakingsmoment of wanneer de lijfrente direct ingaat

€ 229.852

€ 227.126

Overige gevallen

€ 114.932

€ 113.569

Maximale lijfrenteuitkering

Overbruggingslijfrente *

€ 63.288

€ 63.288

Tijdelijke oudedagslijfrente

€ 21.741

€ 21.483

Eigen woning

KVEW/SEW/BEW 20 jaar

€ 166.000

€164.000

KVEW/SEW/BEW 15 jaar

vervallen

vervallen

Diversen

Afkoop kleine lijfrente

€ 4.404

€ 4.351

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

€ 41.132

€ 40.644

Dotatie FOR

9,44% van de winst

 9,44% van de winst

Maximum dotatie FOR

€ 8.999

€ 8.775

BOX 3

Heffingvrij vermogen

€ 30.360

€ 30.000

Heffingvrij vermogen gehuwden (dubbel)

€ 60.720

€ 60.000

Begrafenisverzekering

€ 7.118

€ 7.033

Niet in aanmerking komende schulden

€ 3.100

€ 3.000

Niet in aanmerking komende schulden gehuwden (dubbel)

€ 6.200

€ 6.000

Schenkingsvrijstelling

voor kinderen

Hoog (eenmalig)**

€ 26.040

€ 25.731

Hoog (eenmalig) studie **

€ 54.246

€ 53.602

Hoog (eenmalig) eigen woning ***

€ 102.010

€ 100.800

Laag

€ 5.428

€ 5.363

Voor derden

€ 2.173

€2.147

 

*     Vanaf 1 januari 2006 is de overbruggingslijfrente vervallen en wordt niet meer geïndexeerd. Voor lijfrenteverzekeringen met premieaftrek voor 2006 geldt een overgangsregeling.

**   De eenmalige hoge vrijstelling geldt voor kinderen tussen 18 en 40 jaar.

*** De eenmalige hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt voor verkrijgers (kinderen en derden) tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden.

 

Pensioencijfers 2019

Bent u op zoek naar de actuele bedragen voor pensioenen? De minimale de AOW-franchises, het afkoopbedrag klein pensioen, de aftoppingsgrens van het pensioengevend loon en andere pensioencijfers publiceerden wij op onze website.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 januari 2019

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Circulaire overheid, Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019