Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Tijdklem KEW vervalt

21 november 2016

De Tweede Kamer nam het amendement-Omtzigt/Ronnes aan. Hiermee kan een belastingplichtige eerder gebruik maken van de kapitaalsvrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning.

Kapitaalsvrijstelling KEW

Voor kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) gelden kapitaalsvrijstellingen. Voor een beroep op de lage vrijstelling ( € 36.800) moet de belastingplichtige ten minste 15 jaar premies betalen en voor de hoge vrijstelling (€ 162.000) 20 jaar. Deze jaareis geldt niet als de belastingplichtige verhuist naar een huurwoning of een restschuld eigen woning heeft.

Verruiming tijdklem

In het Belastingplan 2017 stelt het kabinet voor om de tijdklem van 15 of 20 jaar in sommige gevallen niet toe te passen. De belastingplichtige kan zijn KEW laten uitkeren en een beroep doen op de hoge kapitaalvrijstelling zonder dat hij 20 jaar premies betaalde, als:

  • het partnerschap van de belastingplichtige is geëindigd;
  • de belastingplichtige schuldhulpverlening wordt geboden;
  • de belastingplichtige een eigen woning heeft verkocht en hem, op het moment direct na die verkoop, nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat, of
  • er is vastgesteld dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en als gevolg daarvan niet meer in staat is de lasten met betrekking tot zijn eigen woning te voldoen of naar verwachting binnen afzienbare tijd niet meer zal kunnen voldoen.

 

 In ons bericht van 30 september 2016 kunt u hier meer over lezen.  

In het aangenomen amendement stellen de indieners voor om de tijdklem helemaal te laten vervallen. Onder de voorwaarde dat de belastingplichtige met de kapitaaluitkering een deel van zijn eigenwoninglening aflost. De belastingplichtige kan daardoor steeds kapitaal uit zijn KEW aanwenden voor aflossing van zijn hypotheek. Daarbij maakt het dus niet uit hoeveel jaar  hij premies betaalde. Het is voldoende dat de belastingplichtige vanaf de aanvang van de KEW jaarlijks premie betaalde binnen de bandbreedte. Daardoor kunnen mensen met een spaar- of beleggingshypotheek per jaar minstens 10% boetevrij  aflossen en het restant ineens wanneer het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek.  Zonder dat ze  tegen een heffing van inkomstenbelasting aanlopen. Ook kunnen zij bij het aflopen van de rentevrije periode de hypotheek met de opbrengst van hun KEW en met in privé gespaard vermogen geheel aflossen.

Commentaar

Dit amendement is een goede zaak voor mensen die nog een KEW, SEW of BEW hebben die onder het overgangsrecht valt. Als zij aan de overige voorwaarden voldoen hoeven zij geen 15 of 20 jaar meer te wachten om met de kapitaalsuitkering hun hypotheek af te lossen. Het is echter nog niet helemaal duidelijk vanaf wanneer mensen hiervan gebruik kunnen maken. Want de ingangsdatum van de regeling is gekoppeld aan het onderzoek naar de impact van het geheel vervallen van de tijdklemmen. Pas na het  bericht over de uitkomsten van het onderzoek kan de staatssecretaris bij koninklijk besluit het ingangstijdstip bepalen. De indieners van het amendement verwachten dat de staatssecretaris van Financiën de Kamer voor 1 februari 2017 informeert over de te verwachten inwerkingtreding van deze regeling.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Ronnes ter vervanging van nr. 10 over boetevrije aflossing bij een spaar- of beleggingshypotheek

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 november 2016