Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: Bij wie wordt het wezenpensioen belast?

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: Bij wie wordt het wezenpensioen belast?

Vraag

Mijn man is overleden. Ik krijg nu maandelijks een pensioen. Dit bestaat voor een deel uit partnerpensioen en voor een deel uit wezenpensioen voor mijn zoon van 16 jaar. Hoe moet ik de pensioenuitkering aangeven in de aangifte inkomstenbelasting?

Antwoord

Het partnerpensioen dat u ontvangt, geeft u zelf op als inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het wezenpensioen van uw zoon, dat u ontvangt, moet uw zoon zelf aangeven voor de inkomstenbelasting.

In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (artikel 2.15) staat expliciet welk inkomen van uw minderjarige kind aan u – als ouder die het wettelijk gezag uitoefent – wordt toegerekend. Pensioen is niet opgenomen in de opsomming van de inkomsten die bij de ouder worden belast. Dus ondanks dat het wezenpensioen aan u wordt uitgekeerd, moet uw zoon dit zelf aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. Hij hoeft alleen aangifte te doen wanneer hij daarvoor een brief heeft gekregen van de belastingdienst of wanneer hij meer dan 46 euro moet betalen aan belasting. Meer hierover: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/moet_ik_aangifte_doen

De wezenpensioenuitkering van uw zoon betreft een uitkering uit een aanvullend (tweede pijler) pensioen. Dit is een andere uitkering dan de halfwezenuitkering in de Algemene nabestaandenwet (Anw). De halfwezenuitkering in de Anw is sinds 2013 geïntegreerd in de nabestaandenuitkering waardoor deze uitkering bij de overblijvende ouder belast is.

Zie ook ons nieuwsbericht van 15 april 2014.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 21 februari 2019