Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland

Vraag

Een cliënt van mij woont in Duitsland en ontvangt pensioen- en lijfrente-uitkeringen vanuit Nederland. Waar moet hij rekening mee houden als het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ingaat?

Antwoord

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gaat op 1 januari 2016 in. De belangrijkste wijziging in het verdrag is dat pensioen en lijfrente-uitkeringen in sommige gevallen niet meer in het woonland Duitsland belast is, maar in het bronland Nederland. Een inwoner van Duitsland die een Nederlands particulier pensioen-, een lijfrente- of sociale zekerheidsuitkering van – in totaal - meer dan € 15.000 ontvangt, betaalt daarover voortaan in Nederland belasting. 

Voorbeeld 1

Uw cliënt ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW en een bedrijfspensioen van € 4.500. Opgeteld is dit een bedrag van € 14.500. Uw cliënt ontvangt dus minder dan € 15.000 aan pensioen- en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat hij in Duitsland belasting betaalt over zijn AOW en bedrijfspensioen.

Voorbeeld 2

Uw cliënt ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW, een bedrijfspensioenuitkering van € 4.500 en een lijfrente-uitkering van € 1.200. Opgeteld is dit een bedrag van € 15.700. Uw cliënt ontvangt dus meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat hij in Nederland belasting betaalt over uw AOW, bedrijfspensioen en lijfrente.

 

De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Duitsland kent een veel lagere heffing over pensioen- en lijfrente-uitkeringen dan Nederland. Om de pijn te verzachten zijn twee maatregelen genomen.

1. Algemeen overgangsrecht

Voor het jaar 2016 kan voor de regeling van het oude belastingverdrag gekozen worden. Hiermee worden de gevolgen van het nieuwe verdrag één jaar uitgesteld. 

2. Tijdelijk een lager belastingtarief voor pensioen- en lijfrente-uitkeringen

Nederland gaat niet direct het normale (hogere) belastingtarief heffen. Vanaf 2016 tot en met 2021 loopt het tarief geleidelijk op van 10% tot 30%. Pas vanaf 2022 belast Nederland het pensioen en de lijfrente en tegen de normale tarieven. Deze tijdelijke tariefsverlaging geldt uitsluitend als de pensioen- of lijfrentegerechtigde voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw cliënt woont sinds 12 april 2012 in Duitsland.
  • Uw cliënt ontvangt een pensioen- of lijfrente-uitkering uit Nederland. 
  • Uw cliënt betaalt onder het oude belastingverdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting.
  • Uw cliënt ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen. 
  • De pensioen- of de lijfrente-uitkering van uw cliënt is vóór 1 januari 2016 ingegaan.
     

Let op: de uitkeringsinstantie die het pensioen of de lijfrente uitbetaalt, houdt geen rekening met het lagere belastingtarief. De belasting die zij te veel inhouden, krijgt uw cliënt van de Nederlandse fiscus terug als hij belastingaangifte doet.

 

Wilt u meer weten? Op de website van de Belastingdienst leest u meer over dit onderwerp.