Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming Collectieve WIA-verzekering: premie fiscaal aftrekbaar

Collectieve WIA-verzekering: premie fiscaal aftrekbaar

01-11-2017

In een eerder blog hebben we het gehad over de grote inkomensterugval waar werknemers mee te maken krijgen bij arbeidsongeschiktheid. Ook gaven we aan dat de helft van de werkgevers geen collectieve WIA-aanvullende verzekering heeft gesloten, terwijl de werkgever daarin diverse keuzes heeft. En dat tegen relatief lage kosten. Hieronder lees je er meer over.

Lage premie en bovendien fiscaal aftrekbaar

Een WIA-aanvullende verzekering is een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde. Omdat de verzekering collectief is, is de gemiddelde premie bovendien laag. Een werkgever kan daarbij kiezen of hij de premie volledig zelf betaalt of een eigen bijdrage inhoudt op het brutosalaris van zijn medewerkers. Ook de overheid betaalt mee: de premies zijn fiscaal aftrekbaar! Voor zowel de werkgever als de werknemer.

De premie berekenen

Bij de premieberekening wordt gekeken naar het loon, de branche waarin het bedrijf actief is, het geslacht van de medewerkers, de leeftijden van de medewerkers en het type dienstverband (vast of tijdelijk). Hieruit komt een premiepercentage. Dit percentage vermenigvuldigd met het verzekerd loon is het premiebedrag.

Kosten van een uitgebreide WGA-Aanvullingsverzekering

Het premiepercentage voor een uitgebreide WGA-Aanvullingsverzekering die aanvult tot minstens 70% van het oude salaris ligt in 90% van de gevallen tussen de 0,2% en 0,8% van de loonsom. Uiteraard afhankelijk van de branche, de samenstelling van het werkgeversbestand en het al of niet meeverzekeren van indexatie van de uitkering. Bij een totale loonsom van bijvoorbeeld € 900.000 is dat tussen de € 1.800 en € 7.200 per jaar. Voor een werknemer met een salaris van € 35.000 ligt de premie dus tussen de € 70 en € 280 per jaar. Bruto!

Kosten van een WIA-Excedentverzekering

De premiepercentages van een WIA-Excedentverzekering schommelen in 85% van de gevallen tussen de 1,5% en 4,5% van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is het verschil tussen het salaris en het maximum SV-loon. In 2017 is dat € 53.706. Als bij dezelfde totale loonsom van € 900.000 er vijf werknemers zijn met een loonsom hoger dan het maximum SV-loon en zij samen € 385.000 verdienen, dan is het verzekerd bedrag € 116.470. De totale premie ligt dan tussen de € 1.747 en € 5.241 per jaar.

Voor iemand die € 65.000 verdient is het verzekerd bedrag € 11.294. De premie voor deze persoon ligt tussen de € 170,- en € 508,- per jaar. Voor dit bedrag wordt het inkomen van de werknemer aangevuld tot 70% van het laatstverdiende salaris.

Aegon biedt verschillende WIA-aanvullende verzekeringen. De productinformatie vind u hier.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.