Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitwerking Pensioenakkoord afgerond

Zakelijk Pensioen Het Pensioenakkoord

Update pensioenakkoord: belangrijke stap richting toekomstbestendig stelsel

Kabinet en sociale partners presenteerden 12 juni een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te veranderen. Dit is een nadere uitwerking van het pensioenakkoord van 5 juni 2019. Vaste pensioenaanspraken worden losgelaten, leeftijdsafhankelijke premie verdwijnt en premieregelingen worden de nieuwe standaard. De meerderheid van de Tweede Kamer is op 14 juli akkoord gegaan met de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Minister Koolmees kan nu verder met de uitwerking van het akkoord in nadere afspraken en wetgeving.

Reactie en analyse Aegon

Op de website van Aegon Cappital vindt u een reactie en analyse voor onze PPI klanten. Meer achtergronden over het nieuwe stelsel leest u op de site van Aegon Adfis. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Dit verandert er op hoofdlijnen

  • Een vlakke premie voor iedere deelnemer, ongeacht leeftijd. Dat is de meest fundamentele verandering in het stelsel. Nu hebben de meeste pensioenregelingen bij verzekeraars nog een oplopende premie. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger de inleg.
  • Premieregelingen worden de nieuwe standaard. Dit betekent dat de huidige uitkeringsregelingen (eindloon- en middelloonregelingen) gaan verdwijnen. 
  • Zekerheid over de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering verdwijnt. De zekerheid wordt nu de hoogte van de premie.
  • Het partnerpensioen kan alleen nog worden verzekerd op risicobasis.
  • Het wordt mogelijk om 10% van het pensioen in één keer op te nemen op de pensioendatum. Hiervoor gelden natuurlijk wel voorwaarden. 
  • De AOW-leeftijd wordt voor 2020 en 2021 vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat deze ieder jaar met 3 maanden omhoog tot 67 jaar in 2024. Vervolgens groeit de AOW-leeftijd gedeeltelijk mee met de levensverwachting. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Belangrijke stap richting een toekomstbestendig pensioenstelsel

Met de veranderingen wordt een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een stelsel dat transparanter en persoonlijker is. En dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Verder biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor werkgevers stabiel. Onder meer dankzij de vlakke premie. Tot slot zal het kabinet bezien hoe zelfstandigen makkelijker pensioen kunnen sparen.

Overgangsregeling voor premieregelingen met stijgende staffel

De vlakke premie geldt straks in principe voor alle pensioenregelingen. Op één na. Premieregelingen met een premie op basis van een stijgende staffel mogen blijven bestaan. Dit geldt alleen voor werknemers die daar nu al in zitten. Nieuwe werknemers moeten wel pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. Dit betekent dat sommige werkgevers straks twee pensioenregelingen hebben: één voor de huidige werknemers en één voor nieuwe werknemers. Dit blijft zo tot de dag dat er geen werknemers meer in de huidige pensioenregeling zitten. Deze samenloop van oude en nieuwe pensioenregelingen zal leiden tot hogere uitvoeringskosten.

Werk aan de winkel voor werkgevers, werknemers en uitvoerders

Het kabinet streeft ernaar om de wet- en regelgeving in 2021 klaar te hebben en voor te leggen aan de Tweede en Eerste Kamer. Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten alle pensioenuitvoerders (fondsen, verzekeraars en PPI-en) hun pensioenregeling hebben aangepast. Werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders krijgen hiermee een paar jaar de tijd om alle wijzigingen te implementeren in hun eigen pensioenregelingen. Leest u dit als werkgever? Dan is er de komende jaren dus ook genoeg werk aan de winkel voor u. Laat u daarbij ondersteunen en adviseren door uw adviseur. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook altijd bij uw contactpersonen van Aegon terecht.

pensioenregelingen

We houden u op de hoogte

Tussen nu en 2026 moeten pensioenregelingen worden aangepast. Alle werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders, medewerkers en deelnemers aan pensioenregelingen gaan hiermee aan de slag. We houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen en de aanvullende afspraken die worden gemaakt. Zodra afspraken definitief zijn, bespreken we de wijziging van uw pensioencontract en –regeling met u.