Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Het vaste pensioen van Aegon.

 • Gegarandeerde pensioenuitkering
 • Ook geschikt voor hoog-laag-uitkering en netto pensioen
 • Solide pensioenuitvoerder, extra zekerheid dus
Direct offreren

Op deze pagina:

Productinformatie

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen krijgt uw klant de rest van zijn of haar leven iedere maand hetzelfde bedrag. Uw klant weet daardoor precies waar hij of zij aan toe is.

Wanneer is het Aegon Uitkerend Garantiepensioen geschikt voor uw klant?

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen is geschikt voor uw klant als hij of zij:

 • een gegarandeerd pensioen wil ontvangen zo lang hij of zij leeft
 • zekerheid wil over de hoogte van het pensioen
 • zenuwachtig wordt van beleggingsproducten

Aan de andere kant past het Aegon Uitkerend Garantiepensioen waarschijnlijk minder goed bij uw klant als hij of zij:

 • kans wil maken op een hoger pensioen en niet wakker ligt van een lager pensioen
 • voor zijn of haar pensioen pensioen liever gebruikmaakt van een beleggingsproduct

Voordelen & nadelen

Voordelen van het Aegon Uitkerend Garantiepensioen

 • Uw klant heeft zekerheid over de hoogte van het pensioen

Elk jaar berekenen we het pensioen van uw klant opnieuw. We kijken daarbij naar de beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het meegezeten? Dan stijgt het pensioen.

 • Uw klant mag beginnen met een hoger bedrag

Wil u klant de eerste jaren een hoger pensioen en daarna minder? Of altijd precies hetzelfde? Uw klant beslist.

Nadelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Uw klant zit vast aan de huidige rente

Uw klant is afhankelijk van de rentestand op het moment dat we zijn of haar pensioen vaststellen. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen dat uw klant de rest van zijn of haar leven krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. Uw klant krijgt daardoor minder pensioen dan hij of zij misschien had verwacht. Stijgt de rente nadat het pensioen is ingegaan? Dan stijgt het pensioen niet mee.

 • Uw klant kan waarschijnlijk steeds minder kopen van zijn of haar pensioen

Het pensioen wordt niet geïndexeerd. De hoogte van het pensioen staat namelijk vast. Maar het pensioen wordt waarschijnlijk minder waard. Dat komt door de inflatie. Door de inflatie daalt de koopkracht. Uw klant kan daardoor steeds minder boodschappen doen van zijn of haar pensioen.

Risico’s

Welke risico’s horen bij het Aegon Uitkerend Garantiepensioen?

Bij het Aegon Uitkerend Garantiepensioen horen verschillende risico’s. Het is belangrijk dat uw klant deze risico’s goed begrijpt en zich hiervan bewust is.

Het risico van een lage marktrente

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen is uw klant afhankelijk van de rentestand op het moment dat we zijn of haar pensioen vaststellen. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het pensioen dat uw klant de rest van zijn of haar leven gegarandeerd krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. Uw klant krijgt daardoor minder pensioen dan hij of zij misschien had verwacht. Stijgt de rente nadat uw klant met pensioen is? Dan stijgt het pensioen niet mee. Het omgekeerde is ook waar. Daalt de rente? Dan daalt het pensioen niet mee.

Het risico dat geld minder waard wordt

U weet het vast nog wel: 10 jaar geleden kostte een kop koffie 1,70 euro. Vandaag de dag bent u ruim 2 euro kwijt. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook het inkomen stijgt. Maar het Aegon Uitkerend Garantiepensioen blijft gelijk. Uw klant krijgt dus de rest van zijn of haar leven hetzelfde bedrag per maand. Over 20 jaar kan hij of zij van dit bedrag waarschijnlijk minder boodschappen doen dan vandaag.

Overigens kan het omgekeerde ook gebeuren: deflatie. De prijzen dalen dan. Uw klant kan in dat geval meer kopen van hetzelfde bedrag. Deflatie komt maar weinig voor in Nederland.

Kosten

Wat zijn de kosten van het Aegon Uitkerend Garantiepensioen?

Voor het Aegon Uitkerend Garantiepensioen rekenen we kosten. Dat zijn de kosten die Aegon maakt om het pensioen te administreren, te beleggen en uit te keren. Hieronder staat alle informatie over de kosten op een rij.

Uw klant krijgt geen rekening voor de kosten 

Alle soorten kosten die u hier ziet, verrekenen we in het pensioen. Daardoor hoeven we deze kosten niet apart bij uw klant in rekening te brengen. In de bedragen in de offerte zijn deze kosten al verwerkt.

Dit zijn de kosten bij de start van het pensioen 

Uw klant heeft een pensioenkapitaal opgebouwd. Voordat hij of zij met pensioen gaat, houden we eenmalig kosten in op dit kapitaal. U ziet ze hieronder. Het bedrag dat overblijft is voor het pensioen. 

Instapkosten

De instapkosten zijn eenmalig € 1.050,-

Administratiekosten

We berekenen de administratiekosten als volgt. We nemen het aantal jaar dat uw klant en zijn of haar eventuele partner naar verwachting aan pensioen krijgen van ons. Dat vermenigvuldigen we met € 86,88. Daarbij houden we rekening met de inflatie en de marktrente. Het totaalbedrag halen we in één keer af van het pensioenkapitaal. 

Dit zijn de kosten tijdens het pensioen

Alle soorten kosten die u hier ziet, verrekenen we in het pensioen. Daardoor hoeven we deze kosten niet apart in rekening te brengen. In de bedragen die u in de offerte ziet, zijn alle kosten en opslagen voor garanties en risico al verwerkt.

Belangrijk om te weten

Heeft uw klant een pensioenkapitaal van zo’n € 20.000,- of minder? Dan kan het gebeuren dat bovenstaande kosten meer dan 15% van het totaal zijn. En dat willen we niet. Daarom verlagen we de kosten in dat geval tot 15%.

Specificaties

Hoogte van de pensioenuitkering

De uitkering staat voor de hele looptijd vast. We bepalen de hoogte van de uitkering bij aanvang van de overeenkomst. Dit doen we op basis van de actuele tarieven en kostenopslagen. We maken een offerte voor uw klant op basis van de rente die op dat moment geldt. Uw klant heeft daarna vier weken de tijd om de handtekening te zetten. In die periode kan de rente dalen. Dat zou het voor ons duurder maken om het pensioen in de offerte aan uw klant uit te keren. We gaan ervan uit dat uw klant nog lang iedere maand pensioen van ons krijgt. In die tijd kan er heel wat gebeuren in de financiële wereld, kijk maar naar de afgelopen tien tot twintig jaar. We zorgen ervoor dat uw klant de zekerheid heeft dat het pensioen gewoon doorloopt en altijd hetzelfde blijft.

Herkomst

Pensioenopbouw bij Aegon of bij een andere verzekeraar, pensioenfonds of PPI.

Partnerpensioen

Standaard ontvangt uw klant een aanbod voor pensioen voor zichzelf in combinatie met 70% partnerpensioen. Uw klant heeft de keuze dit partnerpensioen volledig uit te ruilen voor een pensioen voor zichzelf. Hier moet de partner toestemming voor geven. 

Hoog-laag-uitkering

Het hogere pensioen duurt minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. De eindleeftijd van het hogere pensioen is een hele eindleeftijd van 70 tot en met 78 jaar. 

Verhouding hoog-laag

100 : 75. Dit is de maximale variatie. Een kleinere variatie mag ook. 

Overlijden

Overlijdt uw klant? Dan stopt het pensioen van uw klant en gaat het eventuele partnerpensioen in.

Minimale hoogte van het pensioenkapitaal

 • Voor pensioen dat bij Aegon is opgebouwd: geen minimum.
 • Voor pensioen dat buiten Aegon is opebouwd: minimaal € 25.000,-.

DIP-desk

De DIP-desk staat voor u klaar

Meer weten over onze direct ingaande pensioenen? Bijvoorbeeld over het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Onze medewerkers van de DIP-desk staan voor u klaar. Zij zijn het vaste aanspreekpunt waarmee u snel kunt schakelen en sparren.

Naar de DIP-desk

Downloads

Veelgestelde vragen

Ja, met een kapitaal uit een nettopensioenregeling kan ook een Uitkerend Garantiepensioen aangekocht worden. We houden op deze uitkering dan geen loonheffing in, omdat het pensioen netto is opgebouwd. 

 
Uw klant heeft voor het partnerpensioen twee keuzemogelijkheden:
 • De partner doet afstand van het partnerpensioen. Bij overlijden is dan voor de partner geen partnerpensioen verzekerd. Het pensioen van uw klant gaat hierdoor omhoog.
 • Een gegarandeerd partnerpensioen verzekeren. Bij overlijden krijgt de partner een partnerpensioen dat 70% is van het pensioen van uw klant. De hoogte van dit partnerpensioen is gegarandeerd en staat vast. Dit partnerpensioen wordt bij de start van het pensioen direct aangekocht, verzekerd en aan het beschikbare pensioenkapitaal onttrokken.
Uw klant heeft voor de hoogte van de uitkering twee keuzemogelijkheden:
 • Levenslang elke maand hetzelfde bedrag te ontvangen.
 • De eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en later een lager pensioen. Zo heeft uw klant in de eerste jaren na pensionering wat meer financiële ruimte.